THUPHUANG 9

1Chun, vânmifial panganâk nih chun a tâwtawrâwt a tum le, ârfi pakhat vân thawk hen tual ah a tlâ mi ka muh le, vânmifial sinah chun khurtawdawnglo renh chu an pêk rawh. 2Chun, anih nih chun khurtawdawnglo chu a awng le, chun khurtawdawnglo thawk hen meialh fâk tak khû hâwi a hawng suak le, chu mei khû ruang chun nî leh boruak chu a hawng mûitir rawh. 3Chun, meikhû thawk chun khâubawk tla an hawng suak, tlâng cha-âi tla nih thiltikhonâk an nei hâwi hen an sinah thiltikhonâk pêk an si. 4Chun, an chal ah Pathian singsiahnâk a nei lo mi minung tla cho lo chu, tual ah belh tla, thing tla leh thlâi rerêng râwk lo ding hen simh an si. 5Chun, khâubawk tla sinah chun, chu minung tla chu thah ngâi chu thah lo hen, thla nga hamhtir ding hen thu pêk an si, an hamhtir dân chu tlâng cha-âi nih mi a seh hen a hamhtir na mi hâwi asi. 6Chun, chu thla nga sung chun mi nih thihnâk an hâwl khawmah an tawng lai lo, thih an duh lai le, thihnâk nih a tekkhalh na lai. 7Chun, khâubawk tla umdân chu rang tla râltuk ding hen anna tîm zet mi hâwi an si; ngûn lallukhuh hâwi anna khuh le, an mêl khawm minung mêl hâwi asi. 8Chun, nunau sam hâwi an nei le, an hâ khawm chakeibaknei hâ hâwi asi. 9Chun, an ir ah thîr phaw hâwi mi an nei le, an thla zâp hâu chu râltuk ding hen rang tamtak nih kari nûk hen an tek mi hâu hâwi asi. 10Chun, tlâng cha-âi hâwi hen tawmei leh henhnâk an nei le, an tawmei ah chun thla nga kar minung nganfâktir khonâk an nei. 11Khurtawdawnglo lakah thuneitu vânmifial chu lal ah an nei le, Hebrai hawlh hen a min chu, "Abadon" asi le, Greek hawlh hen chun, "Apollion" asi (a umzia chu, "Râwktu" tinâk asi.) 12Tlûnpitnâk masachem chu a reh rawh le, hi nûnah tlûnpitnâk panih a hawng um awt nawlh asi. 13Chun, vânmifial paruknâk nih chun a tâwtawrâwt chu a tum le, Pathian mâika ah ngûn mâichâm ki tla thawk hen aw-hâu ka theih le, 14chu aw-hâu nih chun, vânmifial paruknâk tâwtawrâwt a put mi sinah chun, "Eufretis tipi ah vânmifial pali phuar hen an um mi tla kha suah na rawh!" a ti. 15Chun, chu dârkar leh ni leh thla leh kum ruat chia lakah, minung mun thum ṭhen hen mun khat thah ding hen anna tîm zet mi vânmifial pali tla chu an sût na rawh. 16Rang kêng tlûnah anna chuan mi kawrsen tla tam zia chu sîng lir hen mun sing nih (200,000,000) an si ti an ka simh. 17Chun, muhtirnâk ah chun, rang leh a tlûnah anna chuan mi ka muh le, mei leh saphir leh kât eng hâwi mi phaw an nei le, rang lû tla chu chakeibaknei lû hâwi asi le, an kâ thawk hen mei leh meikhû leh kât tla a hawng suak. 18Chun, chu hamhtirnâk pathum, mei leh meikhû leh kât an kâ thawk hen a hawng suak mi hen chun minung mun thum ṭhen hen mun khat chu thah an si rawh. 19Rang tla thiltikhonâk chu an kâ ah leh an tawmei ah a um, an tawmei tla chu rûl hâwi asi, lû an nei le, chu hen mi nganfâk an pêk na tâwn asi. 20Chun, chubang rêpnâk nih a thah bang minung tla nih chun, an thil siam tla chu bângtâk lo hen, khuri tla leh ngûn milem tla, tangka milem tla, dâr milem tla, lung milem tla, thing milem tla, zeikhawm muh kho lo, theih kho lo, kal kho lo tla chu an sawnh le an rim lêm lo. 21Mi an thah mi tla leh dâwi an mang mi tla, pung leh lêng an mangnâk leh fîr an mangnâk khawm an thlah lêm lo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\