ROM 10

1Ka unau tla, ka thinlung duhzia leh ka mi tla rangah Pathian sinah ka thlachamnâk san chem chu ruangsuah hen an um khonâk ding chu asi. 2Pathian leiah ṭhanemsemse an ngâi ti ka theihpi asi, theih rangtling hâwi lam chun an ruat lo. 3Pathian repnâk theihlo hen, mah repnâk birhtir tum hen, Pathian repnâk ah anna pek lo. 4Krist chu a lungtu tla vial rangah repnâk an nei khonâk ding hen Dân birhtirtu asi. 5Mosi nih chun "Dân ah repnâk zâwttu chu, chu repnâk ruangah chun an nung lai," ti hen a rîn. 6Lungnâk ah repnâk lam nih chun hi hâwi hen a sim: "Nan thinlung ah, 'âu me vân ah kâi lai?' mawh (chu chu tlûnlei thawk hen Krist hawng ṭumpi ding tinâk asi), 7âu me mithi khua ah ṭum lai?' mawh (chu chu mithi lakah thawk hen Krist kâipi ding tinâk asi), ti lah u,' ti hen. 8Asi chun zei me a sim? "Thu nih chun a nan naih, na kâ leh na thinlung khawm ah a um," ti hen a sim asi; chu chu lungnâk thu kan sim tâwn mi hi asi. 9"Na kâ hen Jisu chu Lalpa asi ti na ṭanh hen, mithi lakah mi Pathian nih a thawh ti na thinlung ah na lung chun ruangsuah hen na um lai," ti hen. 10Mi leh nih thinlung hen an lung le, repnâk an tawng tâwn; kâ hen an ṭanh le, ruangsuahnâk an tawng tâwn asi. 11Pathian lasui thu nih, ''Âuzawng amah lungtu vial an mualpho lai loh," a ti asi. 12Juda leh Phundang tla chu zeikhawm ah anna dang lêm lo, Lalpa pakhat an ektê tlûnah Lalpa asi le, a lamtu vial tla tlûnah ṭhatnâk tamtak a nei. 13"Âuzawng Lalpa min lamtu vial tla chu ruangsuah hen an um lai," ti asi. 14Asi chun, an lung lo mi chu zeitin an lam lai? A thu an theih lo mi chu zeitin an lung lai? Thusimtu um lo hen zeitin an theih lai? 15Fial an si lo chun zeitin thu an sim lai? "Thâwngthâng Ṭha simtu tla hawng kal chu a chê a!" ti hen Pathian lasui thu nih a sim hâwi khan. 16Sikhawmsele, Thâwngthâng Ṭha chu an ektê hen an lung ver lo. Isai nih, "Lalpa kan thusim âu nih me lung?" a ti ruangah. 17Chun, lungnâk chu theihnâk ruangah a hawng um le, chun theihnâk chu Krist thu ruangah a hawng um. 18Sikhawmsele, ka deih le: Thu an theih lo mi hi a dik tak ma? Theih ta a, Pathian lasui thu nih a sim hâwi khan: "An hâu chu ram kipah a thang le, an thu kâwlkil tiang hen a thang rawh," ti hen. 19Chun, ka deih nawlh le: Israel mi tla nih an theih lo masi? Mosi chu sângtu ding masachem asi: "Phun ah rêl tlâk lo mang hen, ka nan thîktir na awt; phun fing lo tla chu mang hen nan thin ka nan thawktir na awt," ti hen. 20Chun, Isai nih râlṭha tak hen, "An ka hâwl lo mi tla tawng hen ka um le, an ka lam lo mi tla sinah theihtir hen ka um," ti hen a sim. 21Sikhawmsele, Israel mi tla thu lakah chun, "Mi ê-aw ngâilo leh hel mang tla rangah nî tlâk hen anmah lawmh duh hen ka bân ka phar tâwn kha," a ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\