ROM 13

1Mi kip an tlûnah lâirêltu thu thu hen um na seh. Pathian thu lo hen âukhawm lâirêltu an um lo; lâirêltu an um mi tla hi Pathian ruat an si. 2Churuangah, âuzawng lâirêltu êltu chu Pathian ruat dotu an si; a dotu tla nih chun anmah tlûnah lâirêlnâk an tawng lai. 3Lâirêltu tla chu thil ṭha titu rangah chun ṭihnung a kâi lo le, thil ṭha lo titu rangah lam chun ṭihnungkâi an si. Asi chun lâirêltu ṭih lo hen um na duh ma? 4Thil ṭha ti le, a sawr na tawng lai; anih chu na ṭhatnâk ding hen Pathian rianṭuantu asi. Khawmsele, thilsual na ti chun, ṭih rawh, rêp ding hen a thiltikhonâk chu a tak asi ruangah. Anih chu Pathian rianṭuantu, thilsual titu tlûnah thinthawk hen phu lamtu asi. 5Churuagah, thinthawk ṭih ruang ko silo hen na siat leh ṭhat theihnâk ruang khawmah lâirêltu thu thu hen na um ding rerêng asi. 6Hi ruangah hin siah khawm na châwi tâwn khateh; chu hâwi thil tak ti rarâm ding hen Pathian rianṭuantu an asi. 7Mi zawzawng sinah pêk ding mi vial pêk u; tual man pêknâk ding mi sinah chun tual man pêk ule, siah châwinâk ding mi sinah chun siah châwi ule; zah ding mi chu zah u, chawnglawmh ding mi chawnglawmh u. 8A dâwt tawnhnâk cho lo chu âu sin khawmah zeikhawm a bat lah u; mah minung hâwi dâwttu nih chun Dân chu a zâwt kim rawh asi. 9Hi bang, "Ṭângdang pawmtâk lah, mi thah lah, fîr lah," ti leh, thupêk dang um mi rerêng tla hi. "Nangmah na dâwt hâwi hen na zâwlbâwm tla na dâwt ding asi," ti nih hin a put ver asi. 10Dâwtnâk nih zâwlbâwm tla a râwk dah lo; churuangah dâwtnâk hi Dân zawh rangtlingnâk asi. 11Tuliau thil umzia nan theih ruangah leh it mi tla ṭhangh tik asi tatak rawh ti nan theih ruangah chu chu ka sim asi; tuah chun kan lung tîr ngâk hen khan kan ruangsuahnâk chu a nâi dadauh rawh. 12Zân hi a ral dêngmâng rawh le, khua a dei awt rawh; churuangah, mûi thilti chu lawnh sele, chêu thuam hen kanna thuam lai. 13Sûn ah um hâwi hen dawh tak hen kan um lai, zû din nawk leh zû rî a um lo hen, hur leh a duh a um lo hen, sual leh a nahsuah a um lo hen. 14Lal Jisu Krist râlthuam hen chun a thuam dauh ule, nan taksa duhnâk zawh ding hen zeikhawm a siam lah u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\