1 Korɛntɩ zannɔ 5

1Mɔɔ ma n n'a dɩndam lɛɛ kar ʋ, n ʋ, gʋaa ɩ jaan da awɔɔ barla, bɩ gʋɔɔ kʋ kristagʋɔɔ bɛɛ m nɔ wɔɔ bɩ yɛrɛ ŋn'ɩ jaandarɛ naa do lɔɔ da y, k'an bʋnyaa maam-maam bɩ tɔ ma. A dɩnda n nawʋrɛ, n ʋ, awɔɔ gʋaa deem nɩ kan a zɩ lʋ kɩ. 2A ga a wʋm k'awɔɔ heer n a zar, a nyi ka mimbʋnyaa k'an awɔɔ bire ʋ bɩ minto, a gʋaa k'a naa ba bɩ bɔ a zi, an bɔkarɛ, awɔɔ bɩ to an n'a mɩŋŋɔɔ busum. 3Mɔɔ ba b'ʋ kan awɔɔ kɩ y, bɩ mɔɔ heer ɩ kan awɔɔ kɩ, ncɩnaaʋ bɩ, mɔɔ gʋaa k'a mim naa do ba bɩ dʋdɔ yar, ɩ ʋ b'ʋ mɔɔ n ta ʋ kan awɔɔ kɩ. 4K'awɔɔ b'a so kʋ ma k'a mim naa do dɩnda, mɔɔ heer nyɩntam kan awɔɔ kɩ, wakatɩ bɩ do ʋ bɩ, k'a gʋaa bɩ do dʋdɔ yar Zuuba Yeezuu tɔ kan a paŋŋa kɩ m. 5K'a gʋaa bɩ do da Sʋtaana wɔ ʋ, k'a mɛsim n a zaar ba, k'a nyi bɩ n a da ma an bʋmbɔrɛ yɩ hinni kʋ Zuuba n nɩ zɛŋ ʋ b'ʋ. 6Awɔɔ n a ga m hɔɔ, a a mɩŋŋɔɔ busu y. N ʋ: "Nyʋnyɔɔ poore tɔkkɛ ɩ nyisi derm haay." Awɔɔ n bɔɔr naa do dɔ ra? 7Naa tɔ ma bɩ, k'a mimbʋnyaa haay k'ɩ ʋ nyʋnyɔɔ gusire m bɩ bɔ a bire ʋ, k'a a da ma, a yɩ mɩŋŋa-mɩŋŋa ɩ ʋ, nyisi daa kʋ n n nyʋnyɔɔ da ma bɩ m. Bala, sɩra nɔ ʋ, Woso awɔɔ hu bɔ, Yeezuu Krista zɛ bɩ tɔ ma. Yeezuu Krista bɔ kʋ ʋ kan sinnyɛɛm kʋ n tɩr a zɛ mannɩ pakkɩ cibsa ma bɩ kɩ. 8Ʋ ʋ pakkɩ cibsa bɩ bɩ, bɩ, ʋ b'a bɩ bur kʋ nyʋnyɔɔ gusire n ta ma bɩ nɩ y. Nyʋnyɔɔ gusire bɩ do bɔ kʋ ʋ, ɩ ʋ, mimbʋnyaabarɛ m kan mɩsɩrbaa bʋnyaa barɛ kɩ. Bɩ, ʋ ʋ cibsa bɩ bɩ bur kʋ n n nyʋnyɔɔ da ma m, naa k'a hɩ a ʋ, heer hu nɔ ʋ, sɩra nɔ ʋ. 9Ci kʋ mɔɔ nyɩnta m a ba awɔɔ ma bɩ nɔ ʋ bɩ, mɔɔ hɩ awɔɔ m mɔɔ ʋ, a b'a zɛ kʋ ra kan jaandər kɩ y. 10Durnyazannɔ kʋ jaandənno m, mɩnyɔɔzannɔ m, ŋnɩ konno, ŋn'ɩ yaa dam wosobaawɔnnɔ m nɔ wɔɔ, brɔɔ bɛɛ mɔɔ ʋ a b'a zɛ kʋ ra kan ŋ kɩ y. Kʋ gʋaa ʋ, a b'a lɛ dam nawɔnnɔ ʋ, pakra m k'an bɔ durnya ʋ, kʋ n bɛɛ m a wer ta ʋ. 11Ayy••• durnyazannɔ wɔɔ bɛɛ mɔɔ hɩ ŋ ma y, bɩ gʋaa k'a ʋ danyɩ n a mɩ Krista zuure nɔ ʋ, an bɔkarɛ, jaandər m, gɛɛ mɩnyɔɔzaa, gɛɛ an nɩ yaa dam wosobaawɔnnɔ m, gɛɛ tɔzarlɛzaa, gɛɛ bɛɛmirewaasɩzaa, gɛɛ hɔyɔrɛzaa bɩ. Bɩ zaa mɔɔ hɩ ma, baa kʋ hɔbɩrɛ m, a b'a zɛ kʋ ra kan kɩ y. 12Mɔɔ bɛɛ n nɩ gʋɔɔ kʋ kristagʋɔɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ rɔ wɔɔ dʋdɔ yarlɛ y. B'awɔɔ a ga m, a gʋɔɔ kʋ ŋ n'awɔɔ sokʋma nɔ ʋ rɔ wɔɔ dʋdɔ yar. 13Kʋ durnyazannɔ wɔɔ nɩ, Woso n nɩ brɔɔ dʋdɔ yarm. K'a hɔ kʋ Wosoci b'a hɩ bɩ ba, a a hɩ, a ʋ: "K'a la gʋaa k'a n'a bʋnyaa bam bɩ ra a bɔ a barla."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\