1 Tesaloniki zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol, kan Silas kɩ Timote kɩ, wɔɔ nɩ ci naa do barɛ awɔɔ ma. Awɔɔ k'a m Tesaloniki kristagʋɔɔ wɔɔ, Zɩ Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ n'a so awɔɔ ʋ rɔ wɔɔ, a yɛ wɔɔ nawʋm kʋ Woso m barka, kan laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ. 2Wɔɔ yaa darɛ nɔ ʋ haay, wɔɔ ɩ yaa dam awɔɔ tɔ ma, ʋ nɩ Woso barka dam dɔmɩm haay awɔɔ minto. 3Wɔɔ y'awɔɔ sɩrakarɛ zibəə tɔ darɛ ʋ nɔ ʋ tee••• wɔɔ Zɩ Woso lɛɛ, kan ŋʋarɛ k'awɔɔ n ta m bɩ tʋntɔʋrɛ zibəə kɩ, kan taaheerlɛ k'awɔɔ n ta m kɔɔkɔɔ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista nɔ ʋ bɩ kɩ. 4Ʋ danyɩnɔ, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ Woso awɔɔ ŋʋa, an awɔɔ bɔ ʋ k'a a so awɔɔ ʋ. 5Bala, kʋ wɔɔ bɩ lemim nyɩnta pa da awɔɔ m bɩ, a n yɩ lɛ meerbaa m bala y, yɩ a ʋ, kan Sɛnt-Ɛspri paŋŋa kɩ wɔɔ n'a kasɛtɩ m ʋ heer ʋ, ʋ ʋ sɩra lemim m. Awɔɔ mɩsɩrbaa kʋ wɔɔ ba awɔɔ bire ʋ awɔɔ daahan minto bɩ dɔ. 6Awɔɔ wɔɔ hɔbaa sa, wɔɔ kan Zuuba kɩ, bala, awɔɔ nyɩnta fɩryɩrɛ gʋta nɔ ʋ, a a gu a Woso lemim bɩ si heernyɔɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a kam bɩ nɔ ʋ. 7Ncɩnaaʋ nɩ, Masedʋan kan Akayii kɩ sɩrakarɛzannɔ wɔɔ haay n a ba awɔɔ hɔbaa dɩndarɛ zannɔ. 8Bala, Zuuba lemim b'a to awɔɔ zi an ta Masedʋan kan Akayii kɩ kʋrɔ ʋ, bɩ, kʋrɔ wɔɔ duro bɛɛ m bala y, sɩra k'awɔɔ ka Woso ʋ bɩ mim ta lɛɛ haay ʋ, an nɩ yɩrɛ ɩ ʋ, pakra bɛɛ m dɔ kʋ wɔɔ n'ʋ ya ʋ a dɩnda ŋ nɩ y. 9Bala, ta kʋ wɔɔ ʋ awɔɔ zi awɔɔ m wɔɔ si mɩŋŋa bɩ, gʋaa haay ɩ bɩ mim dɩndam, a bɔ k'awɔɔ ʋ wosobaawɔnnɔ yaadarɛ ʋ, a a bɔ a taam k'a zu Woso k'a m mɩsɩr a m sɩra b'ʋ bɩ, n yɩ bɩ mim dɩndam sɔ. 10A n nɩ dɔrɛ a Nyɩ Yeezuu kʋ Woso mɩŋŋa a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, an n'a tom brama k'a bʋr bɩ ma, an nɩ wɔɔ yɔm Woso nɔmaa k'a nɩ zɛm bɩ wɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\