1 Tesaloniki zannɔ 3

1Yɩ a ʋ ncɩnaaʋ, kʋ wɔɔ n'a ŋʋam kʋ awɔɔ yɩ, bɩ wɔɔ bɩr ʋ dam ma bɩ, wɔɔ n kɔ ʋ lɛ sa, ʋ ʋ k'ʋ gɔɔta ʋ minto Atɛnnɩ ʋ. 2A m bɩ, wɔɔ n'ʋ danyɩ Timote nyɔɔ, wɔɔ zibəəkɔɔn m an nɩ Woso zi bam Krista lemim nyɩnta bɩ padarɛ nɔ ʋ. A nyɔɔ wɔɔ ʋ awɔɔ ma k'an awɔɔ paŋŋa da ra, an awɔɔ heer yo a sɩrakarɛ nɔ ʋ, 3k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, awɔɔ gɔsɩ b'a bɔ a jɛ m fɩr k'awɔɔ n'a yɩm naa minto y. Bala, awɔɔ dɔ a ʋ, Woso zaa bɩ nɔ ʋ, pakra m kʋ wɔɔ n fɩr yɩ. 4Nyɩnta kʋ wɔɔ ʋ awɔɔ zi b'ʋ bɩ, wɔɔ ser ka ʋ a hɩ awɔɔ m, ʋ ʋ, pakra m kʋ wɔɔ n fɩr yɩ, b'awɔɔ dɔ, a ʋ, hɔ kʋ wɔɔ hɩ b'ɩ ba bɩ. 5Naa tɔ ma m, kʋ mɔɔ n m da ma dɔ, m bʋr m ma kʋ m awɔɔ mim dɔ bɩ, mɔɔ n Timote nyɔɔ, k'an awɔɔ sɩrakarɛ mim dɔ, k'an b'a hɩ m m. Bala, mɔɔ da bɔ ʋ, mɔɔ ʋ, ɩ b'a ka Sʋtaana n awɔɔ makra ba, awɔɔ m sɩrakarɛ to, zi kʋ wɔɔ ba awɔɔ zi bɩ n bɔ vam y. 6Bɩ kɛɛrɛ naa, Timote a to awɔɔ zi b'ʋ an bʋr, a lemim nyɩnta hɩ wɔɔ m, awɔɔ sɩrakarɛ kan awɔɔ ŋʋarɛ kɩ mim bɩncɛ ʋ, a a hɩ, a ʋ, wɔɔ tɔ gɔɔta an awɔɔ nɔ ʋ nyɩnta, bɩ amba wɔɔ lɛ n taa k'ʋ ʋ ya, ʋ awɔɔ yɩ bɩ, awɔɔ lɛ taa k'a a ya, awɔɔ yɩ sɔ. 7Ʋ danyɩnɔ, yɩ a ʋ ncɩnaaʋ awɔɔ sɩrakarɛ minto bɩ, wɔɔ n heerkoodəbaa yɩ, ʋ fɩryɩrɛ kan ʋ makrarɔ kɩ nɔ ʋ. 8Bala, wɔɔ ɩ heernyɔɔ m kɛɛrɛ ɩ ʋ, mɩsɩrbaa daa wɔɔ yɩ, k'awɔɔ nɩ jɩnɩm kɔɔkɔɔ Zuuba zuure nɔ ʋ bɩ minto. 9Awɔɔ tɔ ma, wɔɔ b'ʋ dam ma ʋ Woso barka da, ʋ a nya y, heernyɔɔ gʋta k'awɔɔ n'a kam wɔɔ ʋ a taa bɩ minto. 10Sinuu ʋ kan gunuu ʋ kɩ wɔɔ y'a yɛm han gʋta, k'an a ka k'ʋ ʋ da ma, ʋ awɔɔ yɩ k'ʋ hɔ k'a jɩra awɔɔ sɩrakarɛ ma bɩ na awɔɔ m ma. 11Wɔɔ gɔɔta ʋ n'a yɛm wɔɔ Zɩ Woso mɩŋŋa kan wɔɔ Zuuba Yeezuu kɩ han, kʋ ŋ nɩ wɔɔ zaa banka k'ʋ ʋ da ma, ʋ bʋr awɔɔ zi. 12Wɔɔ y'a yɛm kʋ Zuuba n a ka k'awɔɔ ŋʋarɛ kan kʋ kɩ kan gʋɔɔ haay kɩ bɩ n a da ra an bɩr tam lɛɛ tee•••, amba wɔɔ n'awɔɔ ŋʋam bɩ m. 13K'an a ba maam, an awɔɔ heer yo, k'awɔɔ m bɩr mɩŋŋa, mim ba awɔɔ gʋr zi wɔɔ Zɩ Woso taa y, hinni kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu n nɩ zɛŋ ʋ kan a gʋɔɔ kɩ haay bɩ tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\