1 Timote 6:2

2Lɔnnɔ kʋ ŋ soʋrezannɔ wɔɔ sɩrakarɛ zannɔ m nɔ wɔɔ, ŋ b'a hɩ ŋ ʋ, a hɔdeem kan ŋ kɩ Krista danyɩbaa nɔ ʋ, ŋnɩ ŋ gore bɔ ʋ y. A ga a ʋ m, ŋnɩ ŋ zi ba mɩŋŋa-mɩŋŋa denter an lɛ da, kʋ sɩrakarɛzannɔ m, ŋ bɔɔ m ŋnɩ ŋ ŋʋam, ŋn'ɩ ŋ zi bam bɩ tɔ ma. Hɔ k'ɩbɩɩ ga m, ɩ dɩnda gʋɔɔ m, ɩ ŋ dʋndɔ m bɩ n naa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More