2 Korɛntɩ zannɔ 3

1Awɔɔ y'a hɩrɛ a ʋ, a hɩ wɔɔ ʋ k'ʋ ʋ ya, ʋ ʋ lɛ bɔ, ʋ mɩŋŋɔɔ ʋ ra? Wɔɔ bɩr ʋ kam ci ma kʋ a hɩnka gʋɔɔ m k'awɔɔ n a dɔ a ʋ kristazibəəzannɔ paan•••rɔ m wɔɔ nɩ y. Wɔɔ bɩr a yɛrɛ awɔɔ han sɔ k'a ci ba a ka wɔɔ ʋ k'ʋ a hɩnka gʋɔɔ m, amba gʋɔɔ vantɔɔ n'a bam bɩ nɩ y. 2Wɔɔ ci bɩ n'awɔɔ m, awɔɔ m wɔɔ ci, n n a gʋrsɩra ba wɔɔ heerlɔ ʋ. Gʋaa haay n a dɔ an n'a karɩnda bam. 3Gʋaa woo••• a dɔ a ʋ Krista ci k'a ba bɩ n'awɔɔ m, an a da wɔɔ wɔ ʋ k'ʋ a ka. Ci bɩ ba bɛɛ n y'a ʋ, gʋrsɩra ba hɔ nɩ y, a ba n y'a ʋ Woso k'an mɩsɩr bɩ Ɛspri m, n n a ba jaa wargarɔ ma sɔ y, a ba n y'a ʋ gʋɔɔ heerlɔ ma. 4Wɔɔ heer k'an kookoo bɩ y'a ka wɔɔ nɩ naa hɩm, Krista barka tɔ ma, Woso taa. 5Wɔɔ b'ʋ dam ma, ʋ a hɩ, ʋ ʋ, wɔɔ wɔŋ ʋ, ʋ zi naa do ba ʋ zim nɩ y. Woso n'a kam wɔɔ nɩ wɔrɛ a barɛ ʋ. 6A y'a ka wɔɔ n'ʋ da ma, ʋ ʋ ba Gʋaasɩbabaa daa bɩ zibəənyɩnɔ. Gʋaasɩbabaa naa do n a to lɛrɔ ci b'ʋ y, a to a ʋ, Sɛnt-Ɛspri zi. Bala, lɛrɔ ci b'ɩ zɛ a nawʋm zɛ m, Sɛnt-Ɛspri bɩ, mɩsɩrbaa bɩ n'a kam. 7Lɛrɔ wɔɔ gʋrsɩra n y'a ba deem-deem jaa wargarɔ ma, a gʋrsɩra bɩ barɛ dɔmɩm ʋ bɩ, Woso lɛbɔʋrɛ a hɩnka, Moyiisi meer nɩ yɔm kan paŋŋa kɩ. A yɔrɛ bɩ k'an maam-maam b'a ka Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ bɩr a dam ma n n'a mɩm nyam Moyiisi rɛ y. A n bɔkarɛ pakra m, kʋ lɛbɔʋrɛ bɩ do n nya. K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, lɛrɔ wɔɔ zibəə bɩ, zɛ a nɩ zɛm nɩ, an bɔkarɛ a ɩ lɛbɔʋrɛ m ncɩnaaʋ, 8k'a maam, zibəə kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a bam b'ɩ lɛbɔʋrɛ m gʋta an cem haay. 9Kʋ zibəə k'a nɩ gʋɔɔ dʋdɔ yarm bɩ nyɩnta lɛbɔʋrɛ m, k'a maam, zibəə k'a nɩ gʋɔɔ bam tɩrga Woso mɩm ʋ b'ɩ lɛbɔʋrɛ m an lɛ da. 10Wɔɔ ʋ da ma ʋ a hɩ, ʋ ʋ, lɛbɔʋrɛ k'a nyɩnta ʋ biisi bɩ b'a dam ma an a makra ba kan lɛbɔʋrɛ k'an ta ʋ her bɩ kɩ y, her hɔ bɩ lɛ da soyy•••. 11Bala, k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, hɔ k'a nɩ cenim bɩ lɛbɔʋrɛ yɩ, k'a maam hɔ k'a nɩ gɔɔtam tee••• bɩ lɛbɔʋrɛ yɩrɛ an lɛ da. 12Kʋ wɔɔ nɩ taaheerlɛ naa do m bɩ y'a ka, wɔɔ heer n kookoo. 13Wɔɔ n bɔ kʋ ʋ kan Moyiisi kɩ y, bɩ nyɩnta an nɩ pɛɛra karɛ a meer ma, kʋ Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ bɩ dɩga Woso lɛbɔʋrɛ k'a n'a meer ma an nɩ nyam bɩ ma y. 14Israyɛl gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta ʋ biisi rɔ wɔɔ n wɔ ʋ ŋnɩ hɔsɩ jɩ ma y. Israyɛl gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ta ʋ her sɔ nɔɔm maam sɔ, kʋ ŋ yɩ gʋaasɩbabaa gusire ciro wɔɔ karɩnda barɛ, ŋ bɩr ŋ jɩ marɛ y. Ɩ ʋ pɛɛra n y'a ka a meer ma, am Moyiisi hɔ bɩ m, pɛɛra bɩ n gaa ŋ meer la y. Bala, sɩra ka Krista ʋ bala n'a kam pɛɛra bɩ do n gaa gʋaa meer la, a zaa n hɔ k'an ta ʋ jɩ ma. 15Denter m, baa kan her kɩ, kʋ ŋ yɩ Moyiisi ciro wɔɔ karɩnda barɛ, ŋ bɩr a jɩ marɛ y, ɩ ʋ pɛɛra nɩ karɛ ŋ hɔɔn ra. 16Ba gʋaa a bɔ a ta a m, an sɩra ka Zuuba ʋ bɩ, dɔmɩm bɩ do ʋ pɛɛra bɩ tɩr gaa a zaa meer la. 17Bɩ, Zuuba kʋ n y'a hɩ ma bɩ, Sɛnt-Ɛspri m, bɩ lɛɛ kʋ Zuuba Ɛspri n ta ʋ bɩ, soamɩŋŋaʋ ɩ lɛɛ bɩ do ʋ. 18Bɩ, wɔɔ haay k'ʋ sɩra ka rɔ wɔɔ, pɛɛra n a ka wɔɔ meer la y, bɩ, Zuuba lɛbɔʋrɛ nɩ yɩm wɔɔ ma, a lɛbɔʋrɛ bɩ nɩ wɔɔ lʋrm kʋ bɔ kʋ ʋ kan kɩ. Ncɩnaaʋ m wɔɔ lɛbɔʋrɛ bɩ n'a dam la tee••• zi kʋ Zuuba n'a bam bɩ n naa. A m Sɛnt-Ɛspri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\