2 Pɩyɛɛr 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Simɔn Pɩyɛɛr, mɔɔ nɩ ci bɩ bam, Yeezuu Krista zibəənyɩ m mɔɔ m, a zibəəzaa m mɔɔ m sɔ. Ci bɩ ba mɔɔ nawʋm awɔɔ ma, awɔɔ k'a sɩrakarɛ n hɔdeem kan wɔɔ hɔ kɩ rɔ wɔɔ. Yeezuu Krista m wɔɔ Woso, a m wɔɔ Bʋmbɔrɛzaa sɔ, a tɩrgabaa y'a ka, awɔɔ n sɩra ka. 2A yɛ mɔɔ nawʋm k'awɔɔ n bɩr Woso dɔm, kan wɔɔ Zuuba Yeezuu kɩ, k'a a da ma a barka kan laafɩɩ kɩ yɩ gʋta. 3Woso zi ba a paŋŋa bɩ m, an a ka wɔɔ nɩ hɔ haay kʋ wɔɔ ʋ ga m ʋ a yɩ, k'ʋ ʋ da ma, ʋ mɩsɩrbaa ba a zuure nɔ ʋ mɩŋŋa bɩ m. A ka k'a ʋ wɔɔ n Krista dɔ bɩ nɔ ʋ. Bɩ mɩŋŋa ɩ wɔɔ bir a lɛbɔʋrɛ kan a paŋŋa kɩ m. 4Yɩ a ʋ, ncɩnaaʋ, an hɔɔ mɩŋŋɔɔ kʋ ŋ nɩ gʋtɔɔ Woso n ŋ ler bɔ rɔ wɔɔ ka wɔɔ ʋ, ŋ ka a ʋ, k'awɔɔ n a da ma a a yɔ lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ kʋ ŋ nɩ durnya ʋ, ŋn'ɩ gʋɔɔ zaar bam nɔ wɔɔ m. K'a wɔ ʋ, a Woso mɩŋŋa mɩsɩrbaa ba. 5Naa tɔ ma bɩ, k'a a tɔ ʋ paan••• a mɩsɩrbaa zore na a sɩrakarɛ bɩ ma, a Woso dɔrɛ na mɩsɩrbaa zore bɩ ma. 6A a tɔ ʋ gʋta, a a da a mɩŋŋa ma, k'a tʋntɔʋrɛ na daamɩŋŋama bɩ ma, k'a mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ na tʋntɔʋrɛ bɩ ma, 7k'a a tɔ ʋ sɔ, a bakʋmmɩŋŋa na mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ bɩ ma, k'a ŋʋarɛ na bakʋmmɩŋŋa bɩ ma. 8K'awɔɔ ɩ hɔɔ nɔɔn duro bam tee•••, ŋ y'a karɛ awɔɔ n ziro ba gʋta a bɩr wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista dɔm tee•••. 9Bala, gʋaa kʋ hɔɔ nɔɔn duro ba zi bɩ, bʋʋ n a zaa m, an n'a wɔ dɩndam, a tɔ ba a nɔ ʋ dɔ, a ʋ, n y'a mimbʋnyaarɔ gʋngʋ a ma biisi y. 10Naa tɔ ma bɩ, m danyɩnɔ, Woso y'awɔɔ bɔ ʋ, k'a a tɔ ʋ, a gɔɔta a zuure nɔ ʋ kɔɔkɔɔ. K'awɔɔ ba ncɩnaaʋ, awɔɔ b'a dom fɩɩga y. 11Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, Woso n zaa ka awɔɔ ʋ fasɩ, awɔɔ n gasʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista kʋ wɔɔ Bʋmbɔrɛzaa m bɩ cirbəə kʋ k'a nyarɛ ba ʋ b'ʋ. 12Naa tɔ ma m, mɔɔ n'a ŋʋam kʋ m bɩr hɔɔ nɔɔn duro tɔ darɛ awɔɔ nɔ ʋ, baa k'awɔɔ ŋ dɔ kara, an nɩ zum sɩra naa do ʋ kɔɔkɔɔ bɩ kɩ. 13Bɩ, mɔɔ y'a gɩngam m ʋ, a a ga m kʋ m bɩr hɔɔ nɔɔn duro tɔ darɛ awɔɔ nɔ ʋ tee•••, kʋ mɔɔ gɔɔta m m mɩsɩr naa dɔmɩm ʋ, k'awɔɔ b'a zu a ʋ y. 14Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, mɔɔ hʋrlɛ a zɔ durnya naa ʋ, amba wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista nyɩnta an a hɩ mɔɔ m bɩ m. 15Bɩ, mɔɔ yɩ m tɔŋ ʋ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, mɔɔ baʋrɛ jɛ ʋ, awɔɔ a da ma dɔmɩm haay nɔ ʋ a hɔdɩndarɛrɔ nɔɔn duro tɔ da a nɔ ʋ. 16Bala, yo bɛɛ wɔɔ ʋ ŋʋaar dɔrɛ noonno ma, ʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista k'a nɩ zɛm kan paŋŋa gʋta kɩ bɩ dɩnda awɔɔ nɩ y. A mɩŋŋa yɩ wɔɔ ʋ ʋ zim a lɛbɔʋrɛ gʋta nɔ ʋ. 17Wakatɩ kʋ Zɩ Woso daʋrɛ kan lɛbɔʋrɛ kɩ ka ʋ bɩ, wɔɔ nyɩnta b'ʋ. Woso mɩŋŋa nyɩnta a lɛbɔʋrɛ gʋta nɔ ʋ, an meer ba kan kɩ, a ʋ: "Mɔɔ Nyɩ m naa do, mɔɔ n'a ŋʋam gʋta." 18Nyɩnta kʋ wɔɔ ʋ kan kɩ ci mɩŋŋa bɩ burə ʋ bɩ, wɔɔ leer naa do k'a a to brama bɩ ma ʋ zim. 19Ncɩnaaʋ bɩ, wɔɔ sɩra ka gʋta, ʋ ʋ, lemim kʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ a hɩ bɩ, sɩra m. A a ga m, k'awɔɔ n lemim bɩ si mɩŋŋa, bala, fɩtɩrɛ m, an nɩ yɔm monsigə ʋ, k'a gɔɔta a lemim bɩ si kʋ lɛɛgure dɔmɩm n a ku, kʋ Krista k'a bɔ kʋ ʋ kan dɔgta monyaa kɩ bɩ n bʋr, an lɛɛ gu awɔɔ heerlɔ wɔɔ ʋ. 20A n cem haay bɩ, k'a dɔ a ʋ, gɔsɩ b'a dam ma an wosolɛsinnɩsorameerbaarɔ kʋ ŋ nɩ Wosoci b'ʋ rɔ wɔɔ jɩ dɩnda a zim nɩ y. 21Bala, gʋaa bɛɛ hɔɔn bɔ ʋ a zim, k'a wosolɛsinnɩsora meer ba y, fɩɩga. Bɩ, Sɛnt-Ɛspri y'a ka gʋɔɔ n wɔ ʋ, ŋnɩ Woso lɛ si, ŋnɩ so ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\