2 Tesaloniki zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol, kan Silas kɩ Timote kɩ, wɔɔ nɩ ci naa do barɛ awɔɔ ma, awɔɔ k'a m Tesaloniki kristagʋɔɔ wɔɔ, wɔɔ Zɩ Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ n'a so awɔɔ ʋ rɔ wɔɔ. 2A yɛ wɔɔ nawʋm kʋ Zɩ Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ n barka kan laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ. 3M danyɩnɔ, a a ga m, kʋ wɔɔ n yaa da Woso m barka, awɔɔ tɔ ma tee•••. A ga a ʋ m, kʋ wɔɔ n a ba ncɩnaaʋ, bala awɔɔ sɩrakarɛ y'a dam la, awɔɔ kʋ ŋʋarɛ nɩ tam lɛɛ tee•••. 4Naa minto m, kʋ wɔɔ y'awɔɔ mim dɩndam Woso gʋɔɔ sokʋmarɔ vantɔɔ lɛɛ, a dɩnda wɔɔ nawʋm ʋ n'ʋ mim kam brama, bala, gʋɔɔ sɔ awɔɔ m, ŋnɩ fɩr karɛ awɔɔ ma, awɔɔ nɩ yɛm naa haay ma, an n'a tʋntɔŋ ʋ a gɔɔta an nɩ sɩrakarɛ m. 5Naa woo••• n'a hɩnkarɛ a ʋ, dʋdɔ kʋ Woso n nɩ zɛm b'a ka bɩ yɩm tɩrga, fɩryɩrɛrɔ nɔɔn duro k'awɔɔ nɩ yɛrɛ ŋ ma naa n n'a karɛ awɔɔ n'a ga Woso cirbəə gasʋrɛ m, Woso cirbəə bɩ do tɔ ma m awɔɔ nɩ fɩr yɩm. 6Sɩra m, hɔ k'an tɩrga bɩ Woso n n'a bam, a y'awɔɔ zɩm bɔm gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ fɩr karɛ awɔɔ ma rɔ wɔɔ ma, an fɩryɩrɛ ka ŋ ʋ. 7Bɩ, awɔɔ k'a nɩ fɩr yɩm nɔ wɔɔ, a mɛnyɔɔ karɛ awɔɔ ʋ kan wɔɔ kɩ, naa ba a nawʋm hinni kʋ Zuuba Yeezuu n'a tom brama an zer kan a malɛɛkarɔ paŋŋazannɔ kɩ bɩ ma. 8Zer a nawʋm sɛwurə nɔ ʋ, k'a bɩ fɩr ka gʋɔɔ kʋ ŋ n Woso dɔ, bɩ ŋ bɩr yɛm wɔɔ Zuuba Yeezuu lemim nyɩnta bɩ ma rɔ wɔɔ ma. 9Fɩryɩrɛ kʋ ŋ n'a yɩm bɩ, zaarbarɛ k'a nyarɛ ba ʋ m, n nyɔɔ n nawʋm laatʋ Zuuba taʋrɛ kan a cirbəə paŋŋa kɩ ma. 10Zɛ k'a nawʋm dɔmɩm gʋta bɩ do hinni ʋ bɩ, naa n nɩ baŋ ʋ. Zɛ a nawʋm k'a bɩ nyɩnta lɛbɔʋrɛ m a gʋɔɔ wɔɔ zi, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka ʋ haay rɔ wɔɔ n a lɛ bɔ a ʋ. Awɔɔ nyɩntam gʋɔɔ wɔɔ duro barla, bala, awɔɔ sɩra ka lemim kʋ wɔɔ pa da awɔɔ m b'ʋ. 11Bɩ y'a ka, wɔɔ nɩ yaa dam Woso m awɔɔ tɔ ma tee•••, k'an a ka k'awɔɔ n a ga mɩsɩrbaa k'a mɩŋŋa awɔɔ bir k'awɔɔ m b'a ba bɩ m. K'an a ka, a paŋŋa bɩ minto bɩ, k'awɔɔ n a da ma, a hɔ mɩŋŋa haay k'awɔɔ lɛ n taa k'a ba bɩ ba, kʋ zi k'awɔɔ n'a bam sɩra k'awɔɔ ka bɩ tɔ ma bɩ m nyɩ da. 12Naa n'a kam wɔɔ Zuuba Yeezuu n lɛbɔʋrɛ yɩ awɔɔ gʋr zi, awɔɔ m lɛbɔʋrɛ yɩ a gʋr zi, wɔɔ Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ barka tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\