2 Tesaloniki zannɔ 2

1M danyɩnɔ, kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista zɛrɛ hinni bɩ nɩ, kan ba wɔɔ n'ʋ som kʋ ma kan kɩ bɩ mim nɩ, hɔ kʋ wɔɔ ʋ k'ʋ a yɛ awɔɔ han bɩ ba n nɩ: 2A a da ma, n ʋ, wosolɛsinnɩsora ganwʋrɛ meerbaa niŋŋə, gɛɛ Woso lemim padarɛ niŋŋə, gɛɛ ci niŋŋə y'a to wɔɔ zi an n'a hɩrɛ a ʋ, Zuuba zɛrɛ hinni bɩ lee ku, a b'a hɔɔn war kʋ ma a nyi ba naanaa, naa do tɔ ma y. 3A b'a to kʋ gɔsɩ n bra bɩmba a m fɩɩga y. Bala, pakra m kʋ gʋɔɔ cir gʋta m wuti ŋnɩ bɩsɩ ka Woso ma, kʋ gʋaa bʋnyaa kʋ Woso n n'a dam sɛhar ʋ bɩ n a hɩnka, bɩ jɛ ʋ, Zuuba dɔmɩm bɩ n n'a kuŋ ʋ. 4Gʋaa bʋnyaa bɩ do bɩ yɛm, gʋɔɔ n yaa da hɔsɩ m dɔ y, baa Woso mɩŋŋa, a y'a mɩŋŋa cɩntam hɔ haay burə ʋ, baa Woso burə ʋ. A gasʋm Wosocɛ gʋta mɩŋŋa ʋ, an aa nyɩnta an a hɩ a ʋ, Woso n'a mɩ. 5Nyɩnta kʋ mɔɔ ʋ kan awɔɔ kɩ bɩ, mɔɔ naa mim dɩnda awɔɔ m, a tɔ ba awɔɔ nɔ ʋ ra? 6Dɩɩtaa naa, hɔ n'a tam gʋaa bʋnyaa bɩ m toore, k'a b'a da ma, an a hɩnka k'a dɔmɩm bɛɛ y'a ku y, awɔɔ hɔ bɩ do dɔ. 7Denter m, gʋaa bʋnyaa bɩ paŋŋa a nyaakʋm da an nɩ zi bam kara, bɩ pakra m kʋ gʋaa k'a n'a tam gʋaa bʋnyaa bɩ m toore bɩ n'a gaa toore. 8Bɩ jɛ ʋ, gʋaa bʋnyaa bɩ y'a hɩnkam kɛɛrɛ, bɩ Zuuba Yeezuu y'a zɛm gər a lɛ hoonsire m, an a hɔɔnsɩ a hɩnkarɛ leegure paŋŋa gʋtabaa m. 9Gʋaa bʋnyaa bɩ, a hɩnka a nawʋm kan Sʋtaana paŋŋa kɩ, a zi paŋŋazannɔ do haay bam, an makrarɔ ba kan hoserlo kɩ, k'a gʋɔɔ nyʋnnyɔɔ. 10A yom zi bʋnyaa do haay ma, an gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyaanɩm nɔ wɔɔ nyʋnnyɔɔ, brɔɔ nyaanɩm, bala, sɩra k'a n'a dam ma an ŋ bʋmbɔ bɩ, ŋ n a ŋʋa, bɩ, ŋ n yɛ ma y. 11Bɩ y'a ka, Woso n a ka nyʋnnyɔɔrɛ paŋŋa nɩ zi bam kan ŋ kɩ, kʋ ŋ nɩ sɩra ka ŋʋaar ʋ. 12Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, Woso m bɩ zɛm bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n yɛ sɩra ma y, bɩ zibʋnyaa barɛ ŋn'a ŋʋam nɔ wɔɔ dʋdɔ yar. 13M danyɩnɔ, wɔɔ ʋ ga m, ʋ yaa da Woso m barka awɔɔ tɔ ma tee•••, awɔɔ kʋ Zuuba n'a ŋʋam nɔ wɔɔ. Bala, Woso awɔɔ bɔ ʋ, bɩ ma bɩ, durnya ba ʋ cɩna y. Sɛnt-Ɛspri zibəə tɔ ma, kan yɛ k'awɔɔ ʋ sɩra ma bɩ kɩ minto, k'awɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ, a yɩ Woso soʋre hɔɔ. 14Bʋmbɔrɛ bɩ tɔ ma m, an zu kʋ ʋ kan lemim nyɩnta kʋ wɔɔ pa da awɔɔ m bɩ kɩ, an awɔɔ bir, k'awɔɔ m bɩ nyɩnta wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. 15Naa tɔ ma bɩ, danyɩnɔ, k'a jɩm kɔɔkɔɔ, a hɔ haay kʋ wɔɔ dɩnda awɔɔ m meerbaa nɔ ʋ gɛɛ ci ʋ bɩ nyasʋ mɩŋŋa. 16Wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista mɩŋŋa, kan wɔɔ Zɩ Woso kɩ wɔɔ ŋʋa, ŋnɩ heerwʋtarɛ k'a nyarɛ ba ʋ, kan taaheerlɛ mɩŋŋa kɩ ka wɔɔ ʋ. 17A yɛ wɔɔ nawʋrɛ ŋ han, kʋ ŋ n'a ka kʋ heerwʋtarɛ n'awɔɔ heer han, kʋ ŋ nɩ paŋŋa ka awɔɔ ʋ k'a bɩr hɔ k'an mɩŋŋa haay bam tee•••, zibəə kan meerbaa kɩ nɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\