3 Zaan 1

1Mɔɔ, Gʋaagusire, mɔɔ ɩ ci naa do nyɔɔ m ŋʋarɛzaa paan••• Gayus ma. 2M gʋaasɩba mɩŋŋa, mɔɔ y'a yɛm Woso han k'ɩbɩɩ n bɩr mɩŋŋa hɔ haay nɔ ʋ, k'ɩbɩɩ laafɩɩ bɩ n bɩr mɩŋŋa, amba ɩ nyi hɔ bɩ m. 3Mɔɔ heer yɩ nyɩnta gʋta, bala, danyɩnɔ bʋr naa ʋ, ŋn'ɩbɩɩ mɩsɩrbaa kasɛtɩ karɛ, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ tam sɩra nɔ ʋ. Bɩ denter m, ɩbɩɩ ɩ tam sɩra nɔ ʋ. 4Mɔɔ heernyɔɔ gʋta k'a lɛ da haay bɩ, kʋ mɔɔ ma, ŋ ʋ, mɔɔ nyɩnɔ wɔɔ ɩ tam sɩra nɔ ʋ bɩ m. 5M gʋaasɩba mɩŋŋa, ɩbɩɩ hɔbaa mɩŋŋa kan danyɩnɔ wɔɔ kɩ, baa kan saanarɔ wɔɔ kɩ sɔ bɩ, sɩrakarɛ zibəə m. 6Ŋ y'ɩbɩɩ mɩŋŋabaa kasɛtɩ ka Krista gʋɔɔ taa. K'ɩbɩɩ ɩ da ŋ han amba Woso hɔɔnhɔ m, ŋ zaa sarɛ minto bɩ, a mɩŋŋa gʋta. 7Krista tɔ minto y'a ka, ŋnɩ wuti, ŋn'ɩ tam, bɩ ŋ n hɔsɩ si gʋɔɔ kʋ ŋ n Krista dɔ rɔ wɔɔ zi y. 8Bɩ wɔɔ, wɔɔ ʋ ga m, ʋ daahan ka gʋɔɔ wɔɔ duro ʋ, k'ʋ ʋ da ma, ʋ zi ba kan kʋ kɩ sɩra tɔ ma. 9Mɔɔ ci ba Krista gʋɔɔ wɔɔ ma. Bɩ, Diyotrefɛs k'a nɩ lɛɛzaabaa ŋʋam ŋ barla bɩ, a bɩr yɛm mɔɔ hɔ ma y. 10Bɩ, kʋ mɔɔ bɩ bʋr, mɔɔ bɔm hɔ niŋŋə k'a a ba mɔɔ m haay kan a meerbaa bʋnyaa kɩ bɩ m. Bɩ, a n a ba naa n a bɔ y. A lɛ baa k'a danyɩnɔ wɔɔ si sɔ y, gʋɔɔ kʋ ŋ lɛ n taa k'a ŋ si rɔ wɔɔ a y'a tarɛ ŋ nɩ tolle, an nɩ ŋ bɔm Krista gʋɔɔ wɔɔ barla. 11M gʋaasɩba mɩŋŋa, ɩ bɩ gʋaa k'a bʋnyaa ba tar sa y, gʋaa k'a mɩŋŋa ba tar sa. Gʋaa k'a n'a mɩŋŋa barɛ, Woso gʋaa m, gʋaa k'a n'a bʋnyaa barɛ, a n Woso yɩ y. 12Kʋ Demetrus nɩ, gʋaa haay y'a kasɛtɩ mɩŋŋa karɛ. Sɩra mɩŋŋa y'a kasɛtɩ kam. Wɔɔ y'a kasɛtɩ kam, b'ɩbɩɩ dɔ, ɩ ʋ, wɔɔ kasɛtɩ bɩ, sɩra m. 13Minno ta ʋ gʋta, mɔɔ n a ŋʋa kʋ m ŋ ci ba ɩbɩɩ ma, bɩ mɔɔ lɛ baa kʋ m ŋ ba gʋrsɩrabarɛhɔ m kan gar hi kɩ nɩ y. 14A ŋʋa mɔɔ ʋ, kʋ m b'ɩ yɩ dɔmɩm niŋŋə ʋ, k'ʋ sʋʋra ba kan kʋ kɩ. 15Kʋ laafɩɩ n bɩr kan ɩbɩɩ kɩ! Gʋaasɩbɔɔ wɔɔ ɩ yaa darɛ ɩbɩɩ m, k'ɩ yaa da gʋaasɩbɔɔ wɔɔ m, gʋaa biyəə m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\