Ebree gʋɔɔ 3

1Naa tɔ ma bɩ, m danyɩnɔ wosogʋɔɔ, Woso y'awɔɔ bir sɔ k'awɔɔ n yɩ a gʋɔɔ. K'a a hɔɔn da Yeezuu ma mɩŋŋa, bala, Woso y'a nyɔɔ k'an bɩ yɩ sɩrakarɛ kʋ wɔɔ n'a pa dam bɩ mannɩbər jɩtaarɛ. 2Sɩra m, Yeezuu zi kʋ Woso a bɔ ʋ k'an a ba bɩ ba taalɛra nɔ ʋ, amba Moyiisi nyɩnta an a ba bɩ m, n n a da Wosoci ʋ, n ʋ: "Moyiisi yɩ taalɛrazaa zibəə kʋ Woso a ka ʋ haay a gʋɔɔ wɔɔ barla bɩ nɔ ʋ." 3Gʋaa k'a cɛ dɔ b'ɩ daʋrɛ yɩm an lɛ da cɛ bɩ mɩŋŋa m. Ncɩnaaʋ bɩ, Yeezuu a ga lɛbɔʋrɛ gʋta m an lɛ da Moyiisi lɛbɔʋrɛ ra. 4Cɛ k'an ta ʋ haay, gʋɔɔ yɩ ŋ dɔ, an bɔkarɛ, Woso ɩ hɔ woo••• da. 5Kʋ Moyiisi nɩ, zibəənyɩ m, ta a ʋ a lɛ ra zi kʋ Woso a ka ʋ haay a gʋɔɔ wɔɔ barla bɩ nɔ ʋ, a zibəə bɩ, hɔ kʋ Woso ʋ k'a hɩ bɩ kasɛtɩ a a ka. 6Bɩ, kʋ Krista nɩ, a m Woso Nyɩ an nɩ dɩgarɛ a Zɩ bɩ har bɩ nyasʋm ma, taalɛra nɔ ʋ. A har bɩ, wɔɔ m, kʋ wɔɔ gɔɔta sɩrakarɛ nɔ ʋ, ʋ n'ʋ heer nyɔɔm hɔ kʋ wɔɔ ta ʋ heer lɛ bɩ nɔ ʋ. 7Naa tɔ ma m, amba Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm bɩ, a ʋ: K'awɔɔ Woso leer ma her dɔmɩm naa ʋ, 8a b'a gu ma, amba awɔɔ nyɩnta a bɩsɩ ka ma biisi bɩ nɩ y, amba hinni k'awɔɔ nyɩnta a makra ba poo ʋ bɩ nɩ y. 9Ncɩnaaʋ m Woso n a hɩ, a ʋ: Poo ʋ b'ʋ bɩ, awɔɔ yaabɔɔ wɔɔ mɔɔ kɔ k'a dɩga hɔ kʋ mɔɔ n'a bam bɩ ma, bɩ, ŋ hɔ kʋ mɔɔ ba bɩ yɩ, dɔɔraa bam busi. 10Naa y'a ka mɔɔ nɔ n ma ʋ kan gʋɔɔ nɔɔn duro kɩ, m a hɩ, m ʋ: A nyʋnnyɔɔ ŋ nawʋm a hɔɔndarɛ nɔ ʋ tee•••, ŋ n hɔ kʋ mɔɔ lɛ n taa ŋ gʋr zi bɩ jɩ dɔ y. 11Naa y'a ka mɔɔ nɔ n ma ʋ, mɔɔ n m wer si, m ʋ: Ŋ bɩ hoonsire kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a ka ŋ ʋ bɩ yɩm fɩɩga y. 12M danyɩnɔ, k'a dundo a zi, k'awɔɔ gɔsɩ bɩ nyɩnta heer bʋnyaa m a n a gu sɩrakarɛ ma, a n a bɔ Woso k'an mɩsɩr b'ʋ y. 13Bɩ, an ta ʋ bɩ, k'a bɩr kʋ heer yom dɔmɩm biyəə, a b'a hɩ a ʋ k'a dɔ booti ma y. K'a bɩr a barɛ ncɩnaaʋ, kʋ gɔsɩ b'a mɩŋŋa to kʋ mimbʋnyaa n bra ba nɩ y. 14Bala, Krista hɔjirlezannɔ n wɔɔ m, bɩ, kʋ wɔɔ gɔɔta sɩra kʋ wɔɔ ka a sɩŋŋɩda ʋ bɩ m kɔɔkɔɔ, an ta an a tɛkka ku. 15Hɔ kʋ Wosoci bɩ n'a hɩm bɩ, mɔɔ m ya m nɩ som la: K'awɔɔ Woso leer ma her, a b'a gu ma, amba awɔɔ nyɩnta biisi a bɩsɩ ka ma, a a gu ma bɩ nɩ y. 16Nkɔɔ ɩ Woso leer bɩ ma, ŋnɩ bɔkarɛ ŋn'a gu ma? Gʋɔɔ kʋ Moyiisi ŋ bɔ Eziptɩ ʋ haay rɔ wɔɔ m. 17Nkɔɔ Woso nɔ ma ʋ kan ŋ kɩ dɔɔraa bam busi bɩ? Gʋɔɔ kʋ ŋ mimbʋnyaa ba, ŋnɩ gɩnga poo ʋ b'ʋ rɔ wɔɔ m. 18Woso k'a wer si, a ʋ: "Ŋ bɩ hoonsire kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a ka ŋ ʋ bɩ yɩm bɩ." Nkɔɔ a a hɩ ŋ ma? Gʋɔɔ kʋ ŋ bɩsɩ ka ma rɔ wɔɔ a a hɩ ŋ ma. 19Wɔɔ y'a yɩm sɔ denter, kʋ ŋ n sɩra ka bɩ y'a ka, ŋ n a da ma, ŋnɩ hoonsire kʋ Woso ʋ k'a ka ŋ ʋ bɩ yɩ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\