Zakkɩ 4

1A a ba lɔ awɔɔ bɩr kʋ marɛ, an nɩ nyaa bam kan kʋ kɩ tee•••? K'awɔɔ lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ nɩ zoo bam awɔɔ heerlɔ wɔɔ ʋ bɩ tɔ ma m. 2Awɔɔ lɛ taa hɔɔ niŋŋoo ma, b'awɔɔ bɩr ŋ yɩrɛ y, bɩ tɔ ma bɩ, awɔɔ y'a kam ma k'a gər zɛ, awɔɔ ɩ jɩm bam bɩ hɔsɩ bɩr kʋyɩrɛ awɔɔ nɩ y, bɩ n a ka awɔɔ nɩ zoo bam an nɩ nyaa bam kan kʋ kɩ. Awɔɔ bɩr hɔsɩ yɛm Woso han y, bɩ y'a ka awɔɔ ba hɔ k'awɔɔ lɛ n taa bɩ nɩ y. 3Awɔɔ y'a yɛm b'awɔɔ bɩr a yɩrɛ y, k'awɔɔ bɩr a yɛm han mɩŋŋa bɩ tɔ ma, bala, a yɛ awɔɔ nawʋm k'a sa, a a hɔɔnhɔ ba m. 4Taalɛrazannɔ bɛɛ n'awɔɔ nɩ y! Awɔɔ n a dɔ a ʋ, k'ɩ ɩ durnya jɛ ʋ, Woso jɩm n'ɩ mɩ ra? Gʋaa k'a lɛ n taa durnya ma bɩ, a ba a nawʋm Woso jɩm. 5A hɔɔn awɔɔ n'a darɛ a ʋ, hɔ kʋ Wosoci b'a hɩ bɩ vam m na? A a hɩ a ʋ, Woso ɩ jɩm bam k'a a Ɛspri ka wɔɔ ʋ, an nɩ kan wɔɔ kɩ bɩ tɔ ma. 6Bɩ, a y'a barka kam wɔɔ ʋ gʋta, bɩ tɔ ma m Wosoci bɩ n a hɩ a ʋ, Woso y'a gum mɩŋŋabusurezannɔ ma, b'a ɩ barka kam mɩŋŋazerlezannɔ ʋ. 7Naa tɔ ma bɩ, k'a mɩŋŋɔɔ zer a yɛ Woso ma. K'a a gu Sʋtaana ma, a y'a sire an a gʋ awɔɔ ma laatʋ. 8K'a zɔ Woso ma, a y'a zɔrɛ awɔɔ ma sɔ. Awɔɔ k'an kʋrɔmazannɔ, k'a zi bʋnyaa barɛ to! K'a heer hu bɔ hɔɔn hɩɩya-hɩɩya zannɔ ra! 9K'a heer zaar ba a kʋrɔmarɔ wɔɔ tɔ ma! K'a zɛ heerzar ba a nyi ka! K'a yaawʋrɛ to a nyi ka, k'a a heernyɔɔ bɩ to, a a heer zar! 10K'a a mɩŋŋɔɔ zer Zuuba taa, k'an awɔɔ busu. 11M danyɩnɔ, a ba bʋnyaa hɩ kʋ ma y. Gʋaa k'an a bʋnyaa hɩrɛ a mim ma, gɛɛ an a dʋdɔ karɛ, a bʋnyaa an n'a hɩm Woso lɛ ma, an nɩ Woso lɛ bɩ dʋdɔ kam. Bɩ, k'ɩbɩɩ ɩ Woso lɛ bɩ dʋdɔ kam, ɩ ba ɩ ʋ, a dʋdɔkər, a zuurezaa bɛɛ n'ɩ mɩ dɔ y. 12A n bɔkarɛ, Woso y'a deem taan••• nɩ lɛ bɩ kam, a y'a deem taan••• m dʋdɔkər sɔ. A n n'a dam ma an gʋɔɔ bʋmbɔ, an n'a dam ma an ŋ zaar ba sɔ. Nka n'ɩbɩɩ m, ɩ n'ɩ mim dʋdɔ karɛ? 13K'a tʋr ka mɔɔ ma kɛɛrɛ, awɔɔ k'a n'a hɩrɛ a ʋ: "Her, gɛɛ booti m, wɔɔ tam kʋ na ʋ gɛɛ kʋ na ʋ, ʋ gɔɔta b'ʋ dɔɔraa deem, ʋ ter ba ʋ busoo yɩ," 14awɔɔ n a dɔ k'awɔɔ mɩsɩrbaa bɩ yɩm lɔ booti nɩ y, bala, awɔɔ bɔ kʋ ʋ kan sɛbtur kɩ, k'a bɔ b'a nyaam lɛɛm. 15A ga awɔɔ ʋ m, a hɩ a ʋ: "Kʋ Zuuba yɛ, wɔɔ mɩsɩrbaa barɛ, ʋ na ba kan na kɩ." 16A n bɔkarɛ a lɛ awɔɔ n'a bɔrɛ a mɩŋŋɔɔ ʋ a dɩndarɛ nɔ ʋ. Lɛbɔaʋ naa do lɔɔ bʋnyaa. 17Gʋaa k'a hɔ k'a ga barɛ m dɔ, b'a n a ba y, a zaa mimbʋnyaa ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\