Zaan 17

1Kʋ Yeezuu meer ba ncɩnaaʋ bɩ, a a bɔɔta an dɩga brama, an a hɩ, a ʋ: "M Zɩ, wakatɩ a ku, ɩ Nyɩ bɩ tɔ busu, k'ɩ Nyɩ bɩ n a da ma, an ɩ tɔ busu sɔ. 2Paŋŋa k'ɩbɩɩ ka ʋ gʋaa haay burə ʋ bɩ, a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ kam gʋɔɔ haay k'ɩbɩɩ ŋ ka ʋ rɔ wɔɔ ʋ. 3Bala, mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ, kʋ ŋ y'ɩbɩɩ dɔ bɩ m, ɩbɩɩ k'ɩ m Woso a deem paan••• kan gʋaa k'ɩbɩɩ nyɔɔ Yeezuu Krista bɩ kɩ. 4Mɔɔ m lɛ bɔ ɩbɩɩ ʋ tara burə ʋ. Zibəə k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ kʋ ma ba bɩ, mɔɔ ba, m a nya. 5Kɛɛrɛ bɩ, Zɩ, mɔɔ da ʋ ɩ zi, cirbəə niŋŋə kʋ mɔɔ n ta m ɩ zi, bɩ ma bɩ, durnya n nyɩnta ʋ bɩ m." 6"Gʋɔɔ niŋŋoo k'ɩbɩɩ ŋ bɔ ʋ durnya nɔ ʋ, ɩ ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ, mɔɔ ɩbɩɩ tɔ hɩnka ŋ nɩ. Nyɩnta ŋ y'a ʋ ɩbɩɩ gʋɔɔ, ɩ ŋ ka mɔɔ ʋ, bɩ ŋ zu ɩbɩɩ lemim b'ʋ. 7Ŋ y'a dɔ kɛɛrɛ, ŋ ʋ, hɔ haay k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ, a to a ʋ ɩbɩɩ zi. 8Lemim kʋ mɔɔ hɩ ŋ nɩ bɩ, ɩbɩɩ n a ka mɔɔ ʋ bɩ m. Ŋ y'a si, ŋn'a dɔ sɩra paan••• ŋ ʋ, bɔ mɔɔ ʋ ɩbɩɩ zi, ŋn'a si, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ nyɔɔ. 9Mɔɔ ɩ yaa darɛ ŋ minto. Mɔɔ bɩr yaa dam durnya minto y, yaa mɔɔ n'a dam gʋɔɔ k'ɩbɩɩ ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ minto. Ɩbɩɩ gʋɔɔ m. 10Bɩ, hɔ haay k'an mɔɔ hɔ bɩ, ɩbɩɩ hɔ m sɔ, amba hɔ haay k'a n'ɩbɩɩ hɔ bɩ, mɔɔ hɔ m. Mɔɔ lɛbɔʋrɛ yɩ ŋ gʋr zi. 11Bɩ, mɔɔ bɩ maasɩrɛ bam durnya nɔ ʋ dɔ y, ŋ mɩŋŋɔɔ gɔɔtarɛ ŋ n bɩr durnya nɔ ʋ. Zɛ mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ zi. M Zɩ mɩŋŋa, dɔ ŋ ma ɩ tɔ k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ minto, kʋ ŋ nɩ bɩr deem, amba wɔɔ n deem bɩ m. 12Kʋ mɔɔ nyɩnta kan ŋ kɩ bɩ, dɔ mɔɔ nawʋrɛ ŋ ma ɩbɩɩ tɔ k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ minto. Mɔɔ ku ŋ la, bɩ ŋ gʋaa deem n nyaam nɩ y, kʋ n bɩ m, nyaanlɛzaa bɩ m, kʋ Wosoci meerbaarɔ wɔɔ n kʋ yɩ." 13"Zɛ mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ zi kɛɛrɛ, bɩ meerbaarɔ nɔɔn duro ba mɔɔ nawʋm durnya nɔ ʋ kʋ ŋ nɩ mɔɔ heernyɔɔ yɩ haay. 14Mɔɔ ɩbɩɩ lemim bɩ ka ŋ ʋ, durnya n sɔ ŋ nɩ, kʋ durnya hɔɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ, amba durnya hɔ bɛɛ m mɔɔ m bɩ minto. 15Mɔɔ n a yɛ k'ɩbɩɩ nɩ ŋ bɔ durnya ʋ y, bɩ, k'ɩ dɔ ŋ ma Sʋtaana minto. 16Durnya hɔɔ bɛɛ y, amba durnya hɔ bɛɛ m mɔɔ m bɩ m. 17A ka k'ɩ sɩra bɩ n ŋ ba a hɔ. Ɩbɩɩ lemim bɩ sɩra m. 18Amba ɩbɩɩ mɔɔ nyɔɔ durnya nɔ ʋ bɩ, ŋ nyɔɔ mɔɔ nawʋm durnya nɔ ʋ sɔ. 19Ŋ minto, mɔɔ yɩ m mɩŋŋa kam, kʋ ŋ mɩŋŋɔɔ n a mɩŋŋɔɔ ka sɩra minto." 20"Yaa bɛɛ mɔɔ n'a darɛ ŋ minto bala y. Yaa mɔɔ n'a dam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ sɩra ka mɔɔ ʋ, ŋ meerbaarɔ wɔɔ tɔ ma rɔ wɔɔ minto sɔ. 21Zɩ, kʋ ŋ haay n bɩr deem amba ɩbɩɩ n nɩ kan mɔɔ kɩ, mɔɔ nɩ kan ɩbɩɩ kɩ bɩ m. Kʋ ŋ n nyɩnta kan wɔɔ kɩ sɔ, kʋ durnya n a si, a ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ nyɔɔ. 22Bɩ mɔɔ, mɔɔ lɛbɔʋrɛ k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ ka ŋ ʋ, kʋ ŋ nɩ bɩr deem amba wɔɔ n deem bɩ m. 23Kʋ mɔɔ n bɩr kan ŋ kɩ amba ɩbɩɩ nɩ kan mɔɔ kɩ bɩ m. Kʋ ŋn'a zɛ kʋ ra deem kʋ durnya n a dɔ a ʋ, ɩbɩɩ mɔɔ nyɔɔ, ɩ ŋ ŋʋa amba ɩbɩɩ ɩ mɔɔ ŋʋa bɩ m." 24"Zɩ, mɔɔ lɛ taa bɩncɛ kʋ mɔɔ n ta ʋ bɩ, kʋ gʋɔɔ k'ɩbɩɩ ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ n bɩ nyɩnta kan mɔɔ kɩ b'ʋ sɔ, kʋ ŋ nɩ lɛbɔʋrɛ k'ɩbɩɩ ka mɔɔ bɩ yɩ, bala, ɩbɩɩ lɛɛ ka ɩ mɔɔ ŋʋa bɩ ma bɩ, durnya n nyɩnta ʋ y. 25M Zɩ k'an tɩrga, durnya k'a n ɩbɩɩ dɔ bɩ, mɔɔ ɩbɩɩ dɔ. Bɩ, nawɔnnɔ a dɔ, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ nyɔɔ. 26Mɔɔ ka ŋn'ɩbɩɩ dɔ, bɩ mɔɔ yɩ m yarɛ m a ka ŋn'ɩ dɔ, kʋ ŋʋarɛ k'ɩbɩɩ mɔɔ ŋʋam bɩ m nyɩnta ŋ ʋ, kʋ mɔɔ n bɩr kan ŋ kɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\