Zaan 20

1Hatʋ hinni b'ʋ wutigʋta m, bɩ ma bɩ dɔ n mɛ y, Magdalaa Maarii ta yaa ra b'ʋ, a yaa dɩga a, n jaa bɩ gʋ yaa bɩ lɛ rɛ. 2A n bra si, an aa Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr yɩ, kan karɩndanyɩ deem kʋ Yeezuu a ŋʋa bɩ kɩ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "N Zuuba bɔ yaa b'ʋ, bɩ wɔɔ n a dɔ kʋ ta n y'a ʋ m ka y." 3Pɩyɛɛr n bɔ kan karɩndanyɩ deem bɩ kɩ, ŋnɩ ta yaa ra b'ʋ. 4Ŋ hɩɩya haay bra si, karɩndanyɩ deem bɩ bra si, an cem Pɩyɛɛr han, an lɛɛ ka yaa ra b'ʋ. 5A n zerga an pɛɛrarɔ wɔɔ yɩ, ŋn'ɩ kuntəm b'ʋ. Bɩ, a n gasʋ y. 6Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr k'a zu a jɛ ʋ bɩ, a lee ku sɔ. A n gasʋ yaa bɩ nɔ ʋ, an pɛɛrarɔ wɔɔ yɩ, ŋn'ɩ kuntəm b'ʋ, 7kan pɛɛra kʋ n y'a burgu a mim ma bɩ kɩ. Bɩ, bɩ n nyɩnta kan pɛɛrarɔ wɔɔ kɩ y. A huŋŋu n y'a ʋ, n n a cɩnta bɩncɛ vanta ʋ. 8Karɩndanyɩ k'a lɛɛ ka an lee ku bɩ gasʋ yaa ʋ b'ʋ kɛɛrɛ. A n a yɩ, an sɩra ka. 9Bɩ ŋ gɔɔta, ŋ n Wosoci bɩ jɩ ma y. Bala, a a hɩ, a ʋ, Yeezuu y'a mɩm bɔŋ ʋ gəəno bire ʋ. 10Bɩ kur bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ a wusigə, ŋnɩ doo. 11Maarii gɔɔta garga ra yaa bɩ jɩr ʋ, an nɩ nyi kam. K'a nɩ nyi bɩ kam bɩ, a zerga, an dɩga yaa b'ʋ, 12an malɛɛkarɔ yɩ hɩɩya, ŋn'ɩ huu furo m a ma, ŋnɩ nyɩnta bɩncɛ kʋ ŋ Yeezuu gər bɩ wʋta ʋ b'ʋ. Deem n'a mim ma, deem n'a gannɔ ma. 13Ŋ n a hɩ lʋ bɩ m, ŋ ʋ: "Bɔ nyi ɩbɩɩ n'a karɛ?" A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ Zuuba n y'a busu, bɩ kʋ ta n y'a ʋ m ka, mɔɔ n a dɔ y." 14K'a nɩ meer bɩ bam bɩ, a a bɔ an dɩga, an Yeezuu yɩ an nɩ jɩnɩm b'ʋ, b'a n a dɔ, a ʋ, Yeezuu nɩ y. 15Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Lʋ, bɔ minto ɩ nɩ nyi karɛ? Nka ɩbɩɩ nɩ kam ma?" Lʋ bɩ hɔɔn ʋ bɩ, brikə bɩ dɔmazaa m, a ʋ: "Zuuba, k'ɩbɩɩ y'a busu, k'ɩ bɩncɛ hɩnka mɔɔ m, mɔɔ yaa busu." 16Yeezuu n a hɩm, a ʋ: "Maarii". A n a wusigə, an a hɩ m ebree lemim m, a ʋ: "Rabuni" bɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: "Karɩnsaamba." 17Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩ bɩ mɔɔ da jɩm ʋ y, mɔɔ n ta m Zɩ zi cɩna y. Bɩ, ta ɩ yaa hɩ mɔɔ danyɩnɔ wɔɔ m, ɩ ʋ, mɔɔ ɩ tarɛ m Zɩ k'a n'awɔɔ Zɩ bɩ zi, mɔɔ Woso k'a n'awɔɔ Woso bɩ zi." 18Magdalaa kʋ Maarii bɩ n b'a hɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Mɔɔ Zuuba yɩ, hɔ k'a hɩ mɔɔ m bɩ ba n nɩ!" 19Hinni bɩ do yirbəə m, k'a nyɩnta hatʋ hinni bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ cɛlɛrɔ tɩnta a ma nyi kʋ ŋ n'a bam zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ m bɩ minto. Yeezuu n bʋr, an bɩ jɩm ŋ bire ʋ, an a hɩ, a ʋ: "Laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ kɩ." 20K'a nɩ meer bɩ bam bɩ, a a wɔrɔ wɔɔ hɩnka ŋ nɩ kan a boon bɩ kɩ. Kʋ karɩndanyɩnɔ wɔɔ Zuuba yɩ bɩ, ŋ haay heer nyɔɔ. 21Yeezuu n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ kɩ. Kʋ mɔɔ Zɩ mɔɔ nyɔɔ bɩ, mɔɔ y'awɔɔ nyɔɔm sɔ." 22K'a meer ba ncɩnaaʋ bɩ, a hoon si ŋ ma, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a Sɛnt-Ɛspri si. 23Gʋɔɔ k'awɔɔ n nɩ ŋ mimbʋnyaarɔ sugur karɛ ŋ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ sugur yɩrɛ. Gʋɔɔ k'awɔɔ bɩr ŋ mimbʋnyaarɔ sugur karɛ ŋ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ bɩ sugur yɩrɛ y." 24Bɩ ma bɩ, bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem Toma kʋ n n'a birm Didim bɩ n nyɩnta kan ŋ kɩ Yeezuu hɩnkarɛ dɔmɩm b'ʋ y. 25Karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Wɔɔ Zuuba yɩ!" A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ n karɔ wɔɔ yaarɔ yɩ a wɔrɔ wɔɔ ʋ, kʋ mɔɔ n m nyʋkʋm nyɔɔ ka yaa deem ʋ, kʋ mɔɔ n m wɔ du a boon b'ʋ, mɔɔ b'a sire y." 26Dɔmɩm sinnyə kur bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ a ya, ŋn'a zɛ kʋ ra har ʋ b'ʋ, Toma nɩ kan ŋ kɩ. Yeezuu n bʋr, bɩ ma bɩ, ŋ cɛlɛrɔ wɔɔ tɩnta, an bɩ jɩm ŋ bire ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ kɩ." 27Bɩ jɛ ʋ bɩ, an a hɩ Toma m, a ʋ: "Ɩ zɔ, ɩ ɩ nyʋkʋm nyɔɔ naa ʋ, k'ɩ dɩga mɔɔ wɔrɔ ma, ɩ wɔ bɩ da mɔɔ mɛ ma, k'ɩ nyɔɔ mɔɔ boon ʋ, k'ɩ sɩra ka kɛɛrɛ, k'ɩ ba sɩrakarɛzaa." 28Toma n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ Zuuba, mɔɔ Woso." 29Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "K'ɩbɩɩ mɔɔ yɩ bɩ y'a ka, ɩbɩɩ n sɩra ka mɔɔ ʋ. Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ n a yɩ, bɩ ŋ sɩra ka rɔ wɔɔ m." 30Yeezuu hoserlo ba gʋta karɩndanyɩnɔ wɔɔ mɩm ʋ bɩ n n a gʋrsɩra ba ci naa do nɔ ʋ y. 31Nawɔnnɔ gʋrsɩra ba n y'a ʋ, k'awɔɔ n sɩra ka, a ʋ, Yeezuu m Krista, a m Woso Nyɩ. Bɩ, k'awɔɔ sɩra ka, k'a mɩsɩrbaa yɩ a tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\