Markɩ 16

1Sabaa hinni bɩ k'a cem bɩ, Magdalaa Maarii kan Salomee kɩ, Maarii Zakkɩ da kɩ tidəər si k'a yaa da Yeezuu ma. 2Hatʋ hinni k'an lɛɛkarɛ dɔmɩm bɩ wutigʋta m bɩ, ŋ bʋr yaa ra b'ʋ, bɩ ma bɩ, woso n haan y. 3Ŋ n'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Nka n nɩ jaa bɩ gʋm wɔɔ m yaa bɩ lɛ rɛ?" 4Kʋ ŋ y'a bɔɔta ŋnɩ dɩga bɩ, ŋ jaa k'a nyɩnta gʋta bɩ yɩ, n n a gərgu, n n a gʋ yaa bɩ lɛ rɛ. 5Ŋ n gasʋ yaa b'ʋ, ŋn'aa nyukumbueere yɩ, an nɩ nyɩntam bɩsɩ ʋ, an zaba fu du a ma. Ŋ da n bɔ ʋ gʋta. 6A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A da bɩ bɔ ʋ y. Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, Nazarɛtɩ Yeezuu kʋ n y'a wɔ gɔdarkʋra ma b'awɔɔ n'a kam ma. A a mɩm bɔ ʋ, a ba naa ʋ dɔ y. Ba bɩncɛ kʋ n y'a wʋta ʋ bɩ n na." 7Bɩ, k'a yaa a hɩ Pɩyɛɛr m, kan a karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ kɩ, a ʋ: "A lɛɛkarɛ awɔɔ lɛɛ Galilee ʋ. Bɩncɛ bɩ do awɔɔ n n'a yɩŋ ʋ, amba a hɩ awɔɔ m bɩ m." 8Ŋ n bɔ yaa b'ʋ, ŋnɩ bra si kan mɛhinkə kɩ, ŋ n a so a ʋ y. Kan dabɔʋ k'an ta ŋ nɩ bɩ kɩ, ŋ n yɛ, ŋ n a hɩ gɔsɩ nɩ y. [ 9Yeezuu k'a mɩm bɔ ʋ hatʋ hinni k'an lɛɛkarɛ dɔmɩm bɩ wutigʋta m bɩ, a lɛɛ ka an a hɩnka Magdalaa Maarii m. A n nyɩnta an la zinəro ra saanhɩna a mɛ ʋ bɩ m. 10Magdalaa Maarii n ta, an aa hɔ k'a yɩ bɩ hɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta kan Yeezuu kɩ rɔ wɔɔ m. Brɔɔ haay heer nyɩnta an a zar, ŋn'ɩ nyi karɛ. 11Kʋ ŋ y'a tʋr ka Magdalaa Maarii meerbaa bɩ ma an n'a hɩrɛ a ʋ, a a mɩm bɔ ʋ, b'awɔɔ yɩ bɩ, ŋ n a si nɩ y. 12Bɩ kur bɩ, Yeezuu a hɩnka makra do vanta m karɩndanyɩnɔ hɩɩyɔɔ m, ŋn'ɩ bɔm tara nɔ ʋ. 13Ŋ n a wusigə, ŋnɩ b'a hɩ a muno karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, bɩ brɔɔ n a si sɔ y. 14A nyarɛ ma bɩ, a a hɩnka karɩndanyɩnɔ bueeredeem nɔ wɔɔ m, ŋnɩ nyɩnta, ŋn'ɩ hɔbɩrɛ bɩm. Yeezuu n ŋ sɩrakarɛ war kan ŋ heerkarɛ bɩ kɩ hɩ ŋ nɩ. Kʋ ŋ n gʋɔɔ kʋ ŋ y'a yɩ, an a mɩm bɔ ʋ rɔ mim si bɩ minto. 15A n bɔkarɛ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ta durnya haay nɔ ʋ, a yaa lemim nyɩnta bɩ pa da gʋɔɔ m. 16Gʋaa k'a sɩra ka, an yɛ an batɛm si sɔ bɩ, bɩ zaa n nɩ bʋmbɔrɛ yɩm. Bɩ gʋaa k'a bɩ sɩra kam bɩ, a zaa bɩ bʋmbɔrɛ yɩrɛ y. 17Ba makrarɔ kʋ sɩrakarɛzannɔ a da ma, ŋnɩ ŋ ba bɩ n na: Ŋ lam zinəro ra mɔɔ tɔ ma, ŋ lemim daarɔ hɩrɛ. 18Kʋ n cem ŋnɩ mɩnnɔ gʋr a wɔ ʋ gɛɛ, ŋnɩ nyɩsɩ da hɔ ʋ, ŋn'a ka ŋ ʋ, a bɩ hɔsɩ barɛ ŋ nɩ y. Ŋ y'a wɔ kam yaabazannɔ ra, bɩ brɔɔ y'a waam." 19Kʋ Zuuba Yeezuu meer ba kan ŋ kɩ an a nya bɩ, a der, an ta arzana ʋ, an aa nyɩnta Woso bɩsɩ ʋ. 20Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n ta, ŋn'aa lemim nyɩnta bɩ pa da lɛɛ haay ʋ. Zuuba bɩ y'a darɛ ŋ han, an nɩ lemim nyɩnta bɩ paŋŋa daŋ ʋ kan hoserlo barɛ kɩ.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\