Hɩnkarɛ Ci 15

1Mɔɔ m ya, m makra vanta yɩ brama gandaa ʋ, a dɩgama sʋra n ta ʋ. Malɛɛkarɔ saanhɩnarɔ nɩ kʋsɩrɔ saanhɩna m a wɔ ʋ. Kʋsɩrɔ jɛzannɔ m, bala, brɔɔ nɩ Woso heerbusu bɩ zibəə nyambʋrlɛ. 2Mɔɔ m higʋta hi k'a nɩ yɔm pɛkʋ-pɛkʋ an bɔ kʋ ʋ kan kristal kɩ yɩ, an a war kʋ ma kan sɛ kɩ. Mɔɔ yɩ sɔ gʋɔɔ kʋ ŋ bʋr hɔturma bɩ ra kan a bɔkʋrɛ bɩ kɩ, kan a tɔ bɩ lɛsarɛnyɩ bɩ kɩ ra rɔ wɔɔ n jɩm higʋta hi k'a nɩ yɔm pɛkʋ-pɛkʋ am kristal hɔ bɩ m bɩ jɩr ma, ŋn'ɩ Woso kɔnnɩrɔ m. 3Ŋ n'ɩ laa kʋ Moyiisi, Woso zibəənyɩ a lɔ bɩ lɔrɛ, sinnyɛɛm bɩ hɔ kɩ, ŋ ʋ: "Zuuba Woso paŋŋa k'a jire ba ʋ zaa, ɩbɩɩ zibəəro wɔɔ gʋta, ŋnɩ mɩŋŋa paan•••, ŋn'a ga dɩgama m. Tararɔ haay cir, ɩbɩɩ n'a bam haay bɩ tɩrga, sɩra m sɔ, Zuuba! 4Nka ɩ bɩ nyi barɛ ɩbɩɩ tɔ m, an a lɛ bɔ ʋ? Bala, ɩbɩɩ y'ɩ deem n mɩŋŋa. Tararɔ haay zɛrɛ ŋnɩ b'ɩbɩɩ da ʋ. Bala, ɩbɩɩ dʋdɔkarɛ b'a hɩnka." 5Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ yɩ Wosocɛ kʋ gʋaasɩbabaa kasɛtɩ pɛɛracɛ bɩ n ta ʋ bɩ n a gʋ brama. 6Malɛɛka saanhɩnarɔ kʋ ŋ nɩ ta kʋsɩ saanhɩna rɔ wɔɔ n bɔ Wosocɛ ʋ b'ʋ. Ŋ n huu furo kʋ ŋ nɩ yɔm nɔ wɔɔ du a ma, ŋnɩ sarma hɔsoaʋrɔ so a cɩ ʋ. 7Hɔɔmɩsɩɩrɔ siro wɔɔ deem n sarma laaga saanhɩnarɔ ka malɛɛkarɔ saanhɩnarɔ wɔɔ ʋ, Woso k'an mɩsɩr dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔmaa nɩ ŋ hɩnhan. 8Siŋŋə n Wosocɛ bɩ han, Woso lɛbɔʋrɛ kan a paŋŋa gʋta bɩ kɩ minto. Bɩ gʋaa b'a dam ma, an gasʋ Wosocɛ b'ʋ kʋ kʋsɩ saanhɩnarɔ kʋ malɛɛkarɔ saanhɩnarɔ wɔɔ bʋr ŋ nɩ rɔ wɔɔ n nya y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\