Hɩnkarɛ Ci 19

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ gʋaa cir gʋta leer paŋŋazaa ma brama ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a Woso da ʋ! Bʋmbɔrɛ, kan cirbəə kɩ, paŋŋa gʋta kɩ bɩ, wɔɔ Woso hɔɔ m. 2A dʋdɔkarɛrɔ mɩŋŋa, ŋnɩ tɩrga. Bala, a jaandər gʋta bɩ dʋdɔ ka, k'a gʋɔɔ zar gʋta tara burə ʋ a jaandarɛ bɩ minto, n bɩ dʋdɔ ka. Woso hʋnhʋrlɛ ka ʋ an a zibəənyɩnɔ k'a ŋ zɩnzɛ rɔ wɔɔ zɩm bɔ ma." 3Ŋ n a ya, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: "K'a Woso da ʋ! Bɩ kʋ gʋta bɩ sɛ siŋŋə bam bɩr derm dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ." 4Bɩ, gʋɔɔgusinno buhɩra a yaa si rɔ wɔɔ kan hɔɔmɩsɩɩrɔ siro wɔɔ kɩ kukurə zɛ ŋnɩ Woso k'a nɩ nyɩntarɛ cirbəəduu ra bɩ da ʋ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Amina, Aleluya!" 5Leer n a to cirbəəduu bɩ ra, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Awɔɔ haay k'an Woso zibəənyɩnɔ, awɔɔ k'a nɩ nyi bam nɩ, gʋɔɔ poorero kan gʋɔɔ gʋtɔɔ kɩ, k'a wɔɔ Woso bɩ da ʋ!" 6Mɔɔ m ya, m a ma ɩ ʋ, gʋaa cir gʋta leer m, ɩ ʋ, higʋta surle m, ɩ ʋ, bramahəənsire paŋŋazaa leer m. Ŋ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "K'a Woso da ʋ! Bala, Zuuba, wɔɔ Woso paŋŋa k'a jire ba ʋ b'a cirbəə hɩnka. 7Ʋ ʋ heer nyɔɔ k'ʋ saŋŋa ba, k'ʋ ʋ lɛ bɔ ʋ, bala, sinnyɛɛm bɩ lʋsarɛ cibsa m. A lʋ b'a banka, 8ŋ zaa ka ʋ k'an huu fu k'a nɩ yɔm bɩ du a ma, a fu n ta ʋ." Bala, huu fu bɩ, wosogʋɔɔ wɔɔ zibəə mɩŋŋɔɔ m. 9Malɛɛka deem n a hɩ mɔɔ m, a ʋ: A gʋrsɩra ba! Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ bir sinnyɛɛm lʋsarɛ hɔbɩrɛ ma rɔ wɔɔ m. A n a ya, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Woso mɩŋŋa leminno m. 10Mɔɔ n kukurə zɛ a taa kʋ m a da ʋ, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Ɩ b'a ka ɩ naa ba y. Ɩ zibəəkɔɔn m mɔɔ m, ɩbɩɩ kan ɩ danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ sɩra zi bam Yeezuu zuure nɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ. Woso ɩbɩɩ ɩ ga m, ɩ da ʋ, bala, Yeezuu kasɛtɩ bɩ nɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ hɔɔn gum. 11Kɛɛrɛ bɩ, mɔɔ brama yɩ an a gʋ: sisi fu n bɔ, gʋaa k'a da ʋ bɩ tɔ m, gʋaa paan••• sɩrazaa, dʋdɔ an n'a kam, an nɩ zoo bam kan tɩrgabaa kɩ. 12A mɩnyaa bɩ, bɔ a kʋ ʋ kan sɛwurə kɩ. A mim la bɩ, cinno firgəro gʋta ta ma, n n tɔ k'a deem y'a dɔ bɩ ba a mɛ ma. 13A n huu gʋta kʋ n y'a gɔrmɩ ma ʋ du a ma b'a tɔ m: 'Woso lemim'. 14Brama yarbənno n da sisi furo ʋ, ŋnɩ huu furo kʋ ŋ fu n ta ʋ rɔ du a ma, ŋn'ɩ zure a jɛ ʋ. 15Kargʋ lɛzaa nɩ bɔrɛ a lɛ ʋ k'a tararɔ zɛ m. A y'a sore ŋ ʋ kʋsɩ-kʋsɩ, b'a Woso k'a paŋŋa jire ba ʋ bɩ nɔmaa gʋta lom tara burə gʋɔɔ ra. 16A huu gʋta burə kan a ganda burə kɩ ma, n tɔ gʋrsɩra ba ŋ ma ncɩnaaʋ: 'Cinno wɔɔ Cir, zuubarɔ wɔɔ Zuuba'. 17Mɔɔ malɛɛka deem yɩ, an nɩ jɩnɩm wosogure nɔ ʋ. A n zee da kan paŋŋa kɩ bɛnnɔ kʋ ŋ nɩ werm brama yaa ʋ rɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a bʋr, a a zɛ kʋ ra hɔbɩrɛ gʋta kʋ Woso a ka awɔɔ ʋ bɩ tɔ ma. 18K'a bʋr a cinno mɛsim sʋ, kan yarbənno lɛɛzannɔ mɛsim kɩ, paŋŋazannɔ mɛsim kɩ, k'a sisiro sim sʋ kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ darɛ ŋ ʋ rɔ wɔɔ mɛsim kɩ. K'a gʋɔɔ haay mɛsim sʋ, lɔnnɔ mɛsim kan soamɩŋŋaʋzannɔ mɛsim kɩ, gʋɔɔ gʋtɔɔ kan gʋɔɔ poorero mɛsim kɩ." 19Bɩ, mɔɔ hɔturma bɩ yɩ, tararɔ cinno kan a yarbənno kɩ n a zɛ kʋ ra k'a yar ba kan gʋaa k'a da sisi b'ʋ bɩ kɩ, a yarbənno kɩ. 20N hɔturma bɩ nyasʋ kan hɔdɔrɛŋʋaarzaa bɩ kɩ. A ɩ hoserlo ba hɔturma bɩ mɩm ʋ bɩ. A ɩ hoserlo ba an bra ba gʋɔɔ kʋ ŋ hɔturma bɩ makra yɩ, ŋn'a bɔkʋrɛ bɩ daŋ ʋ rɔ wɔɔ m. N yɩ ŋ hɩɩya haay zar sɛ haarɛ gʋta kʋ kidibir sɛ nɩ bɩŋ ʋ b'ʋ hɩɩya haay mɩsɩr. 21Kargʋ k'a nɩ bɔm gʋaa k'a da sisi ʋ bɩ lɛ ʋ bɩ bɔ ɩ gɔɔta rɔ wɔɔ zɩnzɛ, bɛnnɔ haay nɩ ŋ sinno bɩ, an ŋ ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\