Hɩnkarɛ Ci 5

1Mɔɔ ci yɩ gʋaa k'a nɩ nyɩntam duu bɩ ra bɩ bɩsɩ wɔ ʋ, n n a gʋrsɩra ba a nɔ ʋ kan a burə kɩ, n n a kʋsɩ kʋsɩrɛ saanhɩna m. 2Mɔɔ malɛɛka paŋŋazaa yɩ, an n'a hɩm kan paŋŋa kɩ, a ʋ: Nka y'a ga m, an ci bɩ gʋ, an a kʋsɩrɛrɔ wɔɔ cincer? 3Bɩ gʋaa ba ʋ an nɩ brama gɛɛ, tara burə ʋ gɛɛ, tara noom ʋ, an n'a dam ma, an ci bɩ gʋ, gɛɛ an dɩga a y. 4Bɩ, mɔɔ heer a zar kʋ n n gʋaa yɩ an a ga m an ci bɩ gʋ, gɛɛ, an dɩga a bɩ tɔ ma. 5Gʋɔɔgusinno wɔɔ gʋaa deem n a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Ɩ b'ɩ heer zar y. Ba n nɩ, Ziida do poozaa k'an Davɩd yaŋŋa bɩ, k'a yɩ damazaa bɩ, an nɩ ci bɩ gʋm kan a kʋsɩrɛrɔ saanhɩnarɔ wɔɔ kɩ. 6Kɛɛrɛ bɩ, mɔɔ sinnyɛɛm yɩ an jɩm, ɩ ʋ, a zɛ n y'a ʋ, duu bɩ bire ʋ, hɔɔmɩsɩɩrɔ wɔɔ kan gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ m bɩr ma. A mɩnnɔ saanhɩna kan a mɩnyaarɔ kɩ saanhɩna, ŋ mɩŋŋɔɔ n Woso ɛspri saanhɩnarɔ k'a ŋ nyɔɔ tara burə ʋ rɔ wɔɔ. 7A a zɔ k'a ci bɩ si bɔ nɩ nyɩntam duu bɩ burə ʋ bɩ bɩsɩ wɔ ʋ. 8K'a ci bɩ si bɩ, hɔɔmɩsɩɩrɔ si rɔ wɔɔ kan gʋɔɔgusinno buhɩra yaa si rɔ wɔɔ kɩ kukurə zɛ sinnyɛɛm bɩ taa. Gʋaa biyəə nɩ kɔnnɩ m kan sarma laagarɔ kɩ, tidəər nyisi nɩ ŋ hɩnhan. Wosogʋɔɔ yaadarɛ m. 9Ŋ nɩ laa daa lɔrɛ, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ y'ɩ ga m ɩ ci bɩ si, ɩ kʋsɩrɛrɔ wɔɔ cincer, bala, n y'ɩbɩɩ zɛ ɩbɩɩ n gʋɔɔ bʋmbɔ do haay nɔ ʋ, lemim biyəə nɔ ʋ, kʋrɔ y'a hʋnhɔ kɩ nɔ ʋ, tara y'a hʋnhɔ ɩ ma bɩ m, ɩ ŋ ka Woso ʋ. 10Ɩbɩɩ ŋ ba cinno, mannɩbənno wɔɔ Woso minto, bɩ ŋ cirbəə bɩm tara burə ʋ." 11Mɔɔ dɩga, m malɛɛkarɔ cir leer ma, ŋ lɛ tisi-tisi kan tisi-tisi k'a lɛ ba ʋ y, ŋnɩ bɩr duu bɩ ma kan hɔɔmɩsɩɩrɔ kɩ, gʋɔɔgusinno kɩ. 12Ŋ n a leer busu kan paŋŋa kɩ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Sinnyɛɛm kʋ ŋ y'a zɛ b'a ga m an paŋŋa yɩ kan arzaka kɩ, mindɔrɛ kɩ, kan dama kɩ, daʋrɛ kɩ, cirbəə kɩ, lɛbɔʋrɛ kɩ." 13Hɔɔdarɛ haay k'a nɩ brama, an nɩ tara burə ʋ, tara noom ʋ kan hi burə kɩ hɔɔmɩsɩɩrɔ haay kʋ ŋ nɩ ta ŋ ʋ rɔ wɔɔ, mɔɔ ma ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Bɔ nɩ duu burə ʋ kan sinnyɛɛm bɩ kɩ m lɛbɔʋrɛ, daʋrɛ, cirbəə kan paŋŋa kɩ yɩ dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ." 14Hɔɔmɩsɩɩrɔ siro wɔɔ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Amina!" Gʋɔɔgusinno wɔɔ n kukurə zɛ, ŋn'a daŋ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\