Rɔm zannɔ 3

1Ncɩnaaʋ naa, k'ɩ zɩɩfʋ, bɔ ɩ n'a yɩrɛ a nɔ ʋ, baŋŋʋgasʋrɛ nyɔɔdʋ m bɔ nɩ? 2A nyɔɔdʋ ta ʋ gʋta denter. Bala, a lɛɛkarɛ hɔ bɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ Woso a lemim da ŋ wɔ ʋ. 3K'ʋ a hɩ, ʋ ʋ lɔ? Ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ kʋ ŋ n sɩra ba minto b'a da ma, an a ka Woso bɩ gɔɔtarɛ a sɩrabarɛ nɔ ʋ ra? 4Fɩɩga! Baa, kʋ gʋaa haay ŋʋaarzaa, Woso gɔɔta an nɩ sɩra m, amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: Kʋ n n'ɩ dɔ tɩrga ɩ meerbaa nɔ ʋ, bɩ k'ɩ bʋr ɩ jɩnnɔ ra dʋdɔkarɛ nɔ ʋ. 5Bɩ, kʋ wɔɔ batɩrgabaa ɩ Woso tɩrgabaa hɩnkarɛ, bɔ wɔɔ k'ʋ a hɩ? K'ʋ a hɩ, ʋ ʋ, Woso gumə ba ʋ kan wɔɔ hʋnhʋrlɛ kɩ a nɔmaa nɔ ʋ ra? Meer naa do kʋ wɔɔ ba naa, gʋɔɔ hɔɔndarɛ meerbaa m. 6A bɩ ncɩnaaʋ y, kʋ n bɛɛ m, Woso y'a bam lɔ k'a durnya dʋdɔ ka? 7Gɛɛ, gʋaa a da ma, an a hɩ a ʋ, kʋ mɔɔ ŋʋaarbarɛ y'a kam Woso sɩra n'a hɩnkam paan••• a lɛbɔʋrɛ minto, bɔ m kɛɛrɛ, an mɔɔ ba mimbʋnyaazaa, an nɩ mɔɔ dʋdɔ karɛ? 8A lɔ wɔɔ bɩr mimbʋnyaa barɛ, k'a mɩŋŋa m nyɩnta ʋ? Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ɩ wɔɔ tɔ bʋnyaa hɩm, ŋn'a hɩrɛ ŋ ʋ, naa wɔɔ n'a dɩndam gʋɔɔ m. Kʋ Woso bɩ gʋɔɔ wɔɔ duro dʋdɔ yar, a gumə ta ʋ. 9Ʋ a nyambʋr ʋ a hɩ, ʋ ʋ lɔ? Wɔɔ zɩɩfʋrɔ, lɛ wɔɔ da gʋɔɔ vantɔɔ wɔɔ m na? Fɩɩga! Wɔɔ lɛɛ ka ʋ a hɩnka, ʋ ʋ, gʋaa haay, kʋ zɩɩfʋ m, gɛɛ zɩɩfʋ bɛɛ, ŋ yɩ mimbʋnyaa lɔmbaa nɔ ʋ. 10Amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ bɩ m, n ʋ: Gʋaa tɩrga ba ʋ y, baa deem taan••• tɔkkɛ, 11Woso mindor ba ʋ y, baa deem taan••• ba ʋ, an n'a kam Woso ma y. 12Ŋ haay, ŋ y'a nyʋnnyɔɔ, ŋ haay jilli, a bʋnyaa ŋn'a bam. Ŋ barla bɩ, a mɩŋŋabarɛzaa ba ʋ y, baa deem taan••• tɔkkɛ. 13Ŋ lɛ meerbaa ɩ gʋɔɔ zaar bam. Bra ŋn'a bɩmbam gʋɔɔ m, a lɛ meerbaa m, ŋ nɛɛm ɩ busum am cɩrka sɛ m. 14Ler kʋsɩ bɔrɛ yɩ ŋ lɛ han, kan meerbaa k'a nɩ busum gʋɔɔ ma kɩ. 15Ŋ kaarɛ kan gərzɛrɛ kɩ. 16Kʋ ŋ bɔ lɛɛ bɩ do ʋ, lɛɛ zaarbarɛ kan kʋsɩ kɩ ŋn'a tore a jɛ ʋ. 17Ŋ n laafɩɩ zaa dɔ y. 18Ŋ mɩm ʋ bɩ, Woso daʋrɛ jɩ ba ʋ y. 19A n bɔkarɛ, wɔɔ dɔ, ʋ ʋ, hɔ haay kʋ lɛrɔ wɔɔ n'a hɩm bɩ, a hɩ a nawʋm gʋɔɔ kʋ lɛrɔ wɔɔ a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ m. Kʋ gɔsɩ b'a da ma, an gumə ka a mɩŋŋa ʋ y, kʋ durnya haay m kʋrɔ gumə ma Woso taa. 20Bɩ y'a ka, 'gɔsɩ b'a bam tɩrga Woso mɩm ʋ', lɛrɔ wɔɔ zi k'a ŋ ba minto y, lɛrɔ wɔɔ, gʋaa mimbʋnyaa ŋn'a hɩnkam nɩ bala. 21Kɛɛrɛ naa, Woso hɔ k'a a ba, an wɔɔ ba tɩrga, bɩ lɛrɔ wɔɔ mim b'a nɔ ʋ bɩ hɩnka, amba lɛrɔ wɔɔ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ kɩ ciro nyɩnta ŋn'a hɩ bɩ m. 22Woso ɩ gʋɔɔ bam tɩrga, kʋ ŋ sɩra ka Yeezuu Krista ʋ minto, a ba a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, gʋɔɔ haay kʋ ŋ sɩra ka Krista ʋ rɔ wɔɔ m, bala, ŋ hɔdeem, a bɩr ŋ jirə bɔrɛ y. 23Ŋ haay mimbʋnyaa ba, ŋ y'a do Woso lɛbɔʋrɛ gasʋʋrɛ ma. 24Bɩ, Woso ŋ ba tɩrga nɩbɩr, a cicirzɛrɛ nɔ ʋ, Krista Yeezuu k'a nɩ ŋ bʋmbɔm mimbʋnyaa nɔ ʋ bɩ tɔ ma. 25A mɩŋŋa Woso a bɔ ʋ, k'an ga gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ sɩra kaŋ ʋ rɔ wɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ minto, k'a tɩrgabaa hɩnka, bala, a nyɩnta an bʋr a ma biisi, a n gʋɔɔ hʋnhʋr ŋ mimbʋnyaarɔ tɔ ma y. 26Bɩ her naa, Woso ɩ zaa k'a n'a sam, an nɩ gʋɔɔ bam tɩrga bɩ hɩnkam, bala, a lɛ taa k'a gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka Yeezuu ʋ rɔ wɔɔ ba tɩrga, k'a gɔɔta a tɩrgabaa nɔ ʋ sɔ. 27Lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ zaa ta ʋ dɔ ra? Fɩɩga! Bɔ minto? Bala, a n ta ʋ kɛɛrɛ bɩ, lɛrɔ wɔɔ zuure bɛɛ y, sɩrakarɛ m. 28Sɩra m, wɔɔ dɔ ʋ ʋ, sɩrakarɛ tɔ ma m, n nɩ gʋaa bam tɩrga, bɩ lɛrɔ wɔɔ zuure tɔ ma bɛɛ y. 29Gɛɛ, Woso bɩ, zɩɩfʋrɔ Woso m bala ra? Do vantɔɔ wɔɔ Woso bɛɛ sɔ ra? Ɩɩn•••, do vantɔɔ wɔɔ Woso m sɔ. 30Bala, Woso deem taan••• n ta ʋ, an nɩ zɩɩfʋrɔ bam tɩrga ŋ sɩrakarɛ tɔ ma, an nɩ do vantɔɔ bam tɩrga sɔ, ŋ sɩrakarɛ tɔ ma. 31Wɔɔ sɩrakarɛ bɩ, lɛrɔ wɔɔ ba a nawʋm hɔ k'a jɩ ba ʋ ra? A bɛɛ m bɩ y, lɛrɔ wɔɔ gore an n'a daŋ ʋ paan•••.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\