Rɔm zannɔ 4

1Kɛɛrɛ naa, bɔ mim wɔɔ n'a hɩm ʋ yaaba Abraham bɩncɛ ʋ? Bɔ hɔ a a yɩ a zi nɩ? 2K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, Abraham ba n y'a ʋ tɩrga, a zibəə tɔ ma, a a da ma an a lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ, b'a bɩ ncɩnaaʋ y, a b'a dam ma an a lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ Woso taa y. 3Bala, Wosoci bɩ y'a hɩrɛ, a ʋ: 'Abraham sɩra ka Woso ʋ, am naa Woso n a ba tɩrga, a sɩrakarɛ tɔ ma.' 4Kʋ gʋaa zi ba, a yawʋra n n'a bam, yawʋra bɩ do, ganwʋrɛ bɛɛ y, hɔ k'a zaa b'a ga m bɩ m bɩ. 5Bɩ gʋaa k'a n hɔsɩ zi ba y, an sɩra ka Woso k'a nɩ mimbʋnyaabər bam tɩrga b'ʋ bɩ, Woso ɩ dɩgam bɩ zaa ma tɩrga, a sɩrakarɛ minto. 6Davɩd ɩ gʋaa kʋ Woso dɩga a tɩrga b'a zibəə tɔ ma bɛɛ b'ɩ heernyɩnta mim hɩm sɔ, a ʋ: 7Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ Woso ŋ kʋrɔmarɔ sugur ka ŋ ʋ, an ŋ mimbʋnyaarɔ gʋngʋ ŋ ma rɔ wɔɔ m. 8Mimbirenyɩntazaa m gʋaa kʋ Woso bɩr a mimbʋnyaa darɛ a heer ʋ bɩ m. 9Mimbirenyɩnta naa do zɩɩfʋrɔ wɔɔ hɔ m a minto ra, gɛɛ do vantɔɔ wɔɔ a da ma ŋn'a yɩ sɔ ra? Wɔɔ y'a hɩrɛ, ʋ ʋ: 'Abraham sɩra ka Woso ʋ, Woso n a ba tɩrga, a sɩrakarɛ minto.' 10Ba naa a ʋ brɔ dɔmɩm ʋ? Gasʋ k'a b'a ʋ baŋŋʋ ʋ bɩ m gɛɛ, gɛɛ a lɛɛ ka a baŋŋʋgasʋrɛ bɩ nɩ? Gasʋ k'a b'a ʋ baŋŋʋ ʋ bɩ dɔmɩm bɛɛ y, a lɛɛ ka, bɩ ma bɩ, a n gasʋ baŋŋʋ ʋ y. 11Dɔmɩm kʋ Abraham n gasʋ baŋŋʋ ʋ bɩ, Woso a ba tɩrga, bɩ jɛ nɩ, Woso n bɔkarɛ, an a da ʋ, k'an gasʋ baŋŋʋ ʋ. Kʋ bɩ m nyɩnta makra, an a hɩnka a ʋ, Woso Abraham ba tɩrga, a sɩrakarɛ tɔ ma. Ncɩnaaʋ nɩ, Abraham n a ba gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ sɩra kam Woso ʋ haay yaaba, baa kʋ ŋ n gasʋ baŋŋʋ ʋ y. Kʋ Woso n brɔɔ ba tɩrga sɔ, ŋ sɩrakarɛ minto. 12Gʋɔɔ kʋ ŋ gasʋ baŋŋʋ ʋ rɔ wɔɔ yaaba m sɔ, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ gasʋ baŋŋʋ ʋ ŋnɩ sɩra ka Woso ʋ rɔ wɔɔ m, amba Abraham sɩra ka Woso ʋ, bɩ ma bɩ a n gasʋ baŋŋʋ ʋ bɩ m. 13Woso k'a durnya soʋre ler bɔ Abraham m kan a yaŋŋɔɔ wɔɔ kɩ m bɩ, lɛrɔ zuure minto bɛɛ y, k'a Abraham ba tɩrga, a sɩrakarɛ tɔ ma bɩ m. 14Kʋ hɔ kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩ n nawʋm lɛrɔ zuure tɔ ma, sɩrakarɛ jɩ ba ʋ dɔ y, lerbɔrɛ bɩ nyɔɔdʋ ba ʋ sɔ y. 15Bala, lɛrɔ wɔɔ ɩ zɛm Woso nɔmaa m, bɩ, k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, lɛrɔ ba ʋ y, lɛrɔ bɩsɩkama ba ʋ sɔ y. 16Naa y'a ka sɩrakarɛ n nɩ hɔ kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩm, k'an yɩ Woso ganwʋrɛ k'a n'a kam, kʋ lerbɔrɛ bɩ n nyɩnta Abraham yaŋŋɔɔ haay hɔ. Yaŋŋɔɔ kʋ ŋ nɩ lɛrɔ wɔɔ m nɔ wɔɔ bɛɛ m a deem nɩ y, yaŋŋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka am Abraham hɔ bɩ m nɔ wɔɔ m sɔ, ʋ woo•••, ʋ zɩ m Abraham m. 17Denter m, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: 'Ɩbɩɩ cɩnta mɔɔ ʋ, k'ɩ yɩ doro gʋta zɩ.' Wɔɔ zɩ m Abraham m, Woso k'a sɩra ka ʋ bɩ taa. Woso k'a nɩ gəəno mɩm bɔŋ ʋ, an n'a kam hɔ k'a ba ʋ nɩ nyɩntaŋ ʋ m. 18Abraham sɩra ka an a ta a heer lɛ a ʋ, a hɔ kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩm, baa kʋ hɔsɩ ba ʋ, an nɩ yom ma k'a a dɔ a ʋ, a hɔ kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩm bɩ, a a gu an sɩra ka, an b'a ba doro gʋta yaaba, amba Woso a hɩ m, a ʋ: 'Ɩbɩɩ yaŋŋɔɔ zɛm bɩ yɩ gʋta' bɩ m. 19Abraham dɔɔraa k'a bɩ ta an zɔrɔ ku, Saara n gusi sɔ ŋ b'a dam ma ŋnɩ nyɩ yɩ dɔ bɩ, Abraham sɩrakarɛ paŋŋa gɔɔta a n a bɔrɛ y. 20A n sɩnsɩm ka Woso lerbɔrɛ bɩ ma y, bɩ, sɩrakarɛ bɩ paŋŋa ka ʋ, an a lɛ bɔ Woso ʋ. 21A n a nyasʋ a heer ʋ kɔɔkɔɔ a ʋ, kʋ Woso hɔ ler bɔ, a ɩ paŋŋa m sɔ, k'a ka k'an kʋ yɩ. 22Naa minto m, Woso n Abraham ba tɩrga, a sɩrakarɛ tɔ ma. 23Kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: 'Woso Abraham ba tɩrga' bɩ, Abraham y'a deem tɔ ma bɛɛ y. 24Wɔɔ tɔ ma n sɔ, bala, n wɔɔ bam tɩrga, wɔɔ kʋ wɔɔ nɩ sɩra kam, Woso k'a wɔɔ Zuuba Yeezuu mɩm bɔ ʋ b'ʋ. 25Woso a ka n n'a zɛ gər wɔɔ mimbʋnyaarɔ tɔ ma, an a mɩm bɔ ʋ, k'a wɔɔ ba tɩrga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\