FAS KORIN 13

1Sipos mi gat paoa blong tok long ol lanwis blong ol man mo blong ol enjel tu, be mi no lavem man, tok ya bambae i olsem noes nomo. Bambae mi olsem wan bigfala tamtam we i stap krae nomo, no mi olsem wan bel we i stap krae blong nating. 2Sipos mi gat paoa blong talemaot ol tok we God i givim, be mi no lavem man, bambae mi olsem nating. Mo sipos mi kasem olgeta save blong man, wetem mining blong olgeta tok ya tu we God i stap haedem, be mi no lavem man, bambae mi olsem samting nating. Mo sipos mi bilif strong long God we i naf blong mi save seftem ol bigbigfala hil, be mi no lavem man, bambae mi olsem nating nomo. 3Sipos mi givimaot olting blong mi i go nating nomo long ol puaman, mo mi letem ol enemi blong mi oli bonem mi long faea from we mi man blong Kraes, be mi no lavem man, bambae mi no winim wan samting nating. 4Man we i stap lavem man, tingting blong hem i longfala, mo hem i gat sore long man. Man olsem, hem i no save jalus, mo i no save mekem tingting blong hem i go antap, mo i no save flas. 5Hem i no save jikim man, mo i no save tingbaot hem nomo. Hem i no save kros kwik, mo i no save stap kros longtaem. 6Sipos hem i luk we wan narafala man i mekem i no stret, be hem i no save glad from, hem i save glad long ol trutok nomo. 7Hem i no save letem wan samting i daonem tingting blong hem, oltaem hem i stap bilif strong long God, mo i stap putum tingting blong hem i strong long hem. Maet bigfala trabol i save kasem hem, be tingting blong hem i no save foldaon. 8Fasin ya we oltaem man i lavem man, bambae i no save finis samtaem. Maet sam man oli gat paoa blong talemaot ol tok we God i givim, be fasin ya bambae i finis. Maet sam man oli gat paoa blong tok long ol narafala lanwis, be ol lanwis ya bambae i no moa gat. Maet sam man oli save evri samting, be save ya bambae i lus, 9from we save ya blong yumi i hafhaf nomo, mo paoa ya blong yumi blong talemaot ol tok we God i givim, hem tu i hafhaf nomo. 10Be taem ol samting ya we oli stret gud oli kamtru, ol fasin ya blong yumi we oli hafhaf nomo, bambae oli lus. 11Bifo, taem we mi mi pikinini yet, mi stap tok olsem pikinini, mi gat save olsem pikinini, mo tingting blong mi i tingting blong pikinini nomo. Be biaen, taem we mi kam man, mi livim ol fasin blong pikinini. 12Naoia yumi save luk fasin blong God, olsem we yumi stap luk long wan glas we i no klia gud, be taem we ol samting ya oli kamtru, bambae yumi save luk fes blong hem stret long ae blong yumi. Naoia save blong mi i hafhaf nomo, be long taem ya, bambae mi savegud olgeta samting, olsem we God i savegud olgeta fasin blong mi. 13Naoia i gat trifala fasin ya i stap. Man i stap bilif long God, mo man i stap putum tingting blong hem i stap strong long hem, mo man i stap lavem hem mo i stap lavem ol man. Be nambawan long trifala fasin ya, hemia we oltaem, man i stap lavem God mo i stap lavem ol man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\