FAS KORIN 3

1Ol brata mo sista. Bifo, mi mi no save toktok long yufala olsem we mi save toktok long ol man we Spirit blong God i stap long olgeta, nogat. Mi mi toktok long yufala olsem we yufala i man blong wol nomo, olsem we yufala i smosmol pikinini nomo long ol fasin blong Kristin man. 2Taem we mi stap tijim yufala, i olsem we mi stap givim melek nomo long yufala. Mi no save givim strongfala kakae long yufala, from we yufala i no naf blong kasem. Mo yufala i no naf yet blong kasem, 3from we kam kasem naoia, yufala i stap olsem nomo, yufala i stap holem fasin blong ol man blong wol. Taem we yufala i stap jalus, mo yufala nomo i stap rao wetem yufala, i klia we yufala i man blong wol nomo. Yufala i olsem ol narafala man nomo. 4Taem sam long yufala i stap talem se, “Mifala i blong Pol,” mo sam narafala i stap talem se, “Mifala i blong Apolos,” fasin ya i soemaot we yufala i man blong wol stret. 5Yufala i luk. ?Apolos i wanem man? ?Mi Pol, mi wanem man? Mitufala i olsem ol man blong wok nomo, we mitufala i tekem yufala i kam bilif long Kraes. Mitufala i stap mekem ol wok ya nomo we Masta blong yumi i givim long mitufala wanwan, blong mitufala i mekem. 6I olsem we mi mi planem kakae long garen, nao Apolos i klinim garen ya, be God nomo i stap mekem kakae ya i gru gud. 7Man we i planem kakae, mo man we i klinim garen, tufala i olsem nating nomo. Stamba blong wok ya i stap long God, from we hem nomo i stap mekem ol kakae i gru. 8Mi ya we mi olsem man blong planem kakae, mo man ya we i olsem man blong klinim garen, mitufala i sem mak nomo. Bambae God i givim pei long mitufala, stret long ol wok we mitufala i mekem. 9I olsem we mitufala i stap joen wetem God blong mekem wok blong hem. Mo yufala i olsem garen we God i mekemrere graon blong hem. Mo yufala i olsem wan haos we God i stap wokem. 10Mi mi stap yusum save we hem i givim long mi, nao mi stap wok olsem wan kapenta we i savegud fasin blong wokem haos. I olsem we mi mi statem haos ya, nao mi wokem ol fandesen blong hem, mo wan narafala man i kam joenem ol wok blong mi. Be ol man oli mas lukaot gud long fasin blong wok blong olgeta, 11from we God i putum Jisas Kraes, we hem i olsem fandesen we haos ya i stap stanap long hem, mo i no gat narafala fandesen bakegen we man i save putum. 12Blong wokem haos ya, sam man oli save yusum ol samting we i blong stap longtaem, olsem gol mo silva mo ol gudfala ston we i flas gud. Mo sam man oli save yusum ol samting we oli save stap smoltaem nomo, olsem ol pos blong bus wetem waelken mo natanggura. 13Be long Lasdei ya we Kraes bambae i mekem kot long olgeta man, fasin blong wok blong ol man bambae i stap long klia ples nomo. Long dei ya, bambae i gat faea, mo faea ya bambae i soemaot ol wok blong olgeta, wanem i gud mo wanem i nogud. 14Sipos faea ya i bonem wok blong wan man, be biaen ol samting we man ya i wokem i stap stanap yet, hem bambae i kasem pei blong hem. 15Be sipos faea ya i kakae olgeta samting we hem i wokem, hem bambae i lusum pei blong hem, be God bambae i sevem hem, olsem wan man we faea i bonem haos blong hem wetem olting blong hem, hem nomo i laef. 16Ating yufala i save finis we yufala i olsem haos blong God, mo we Spirit blong God i stap finis long yufala. 17Be sipos wan man i spolem haos ya, bambae God i spolem hem, from we haos ya i tabu, mo i tru we yufala i olsem haos ya. 18Man we i stap ting se hem i wan waes man long fes blong ol man, hem i mas lukaot gud. I nogud we hem i stap giaman long hem. I moa gud hem i kam olsem wan krangke man long fes blong ol man, from we sipos hem i mekem olsem, hem i save kam wan waes man tru. 19Olgeta fasin we ol man blong wol oli stap talem se oli waes, be long fes blong God oli krangke nomo. Baebol i talem se, “Ol waes man oli stap wokem ol trik be God i stap kasem olgeta.” 20Mo bakegen, Baebol i talem se, “Hae God i save finis ol tingting blong ol waes man, se oli blong nating nomo.” 21From samting ya, i nogud yufala i stap tok flas from ol samting we man i save mekem, from we olgeta samting oli blong yufala. 22Mi Pol, mo Apolos, mo Pita, mitrifala i blong yufala. Mo wol ya, mo laef, mo ded, mo taem we yumi stap long hem naoia, mo taem we bambae i kamtru, olgeta evriwan oli blong yufala. 23Mo yufala i man blong Kraes, mo Kraes, hem i blong God.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\