SEKEN TESALONAEKA 3

1Ol brata mo sista. Lastok blong mi i olsem. Plis yufala i prea from mitrifala, blong bambae tok blong Masta blong yumi i save goaot kwik long evri ples, mo blong bambae ol man oli save ona long hem, olsem we yufala i stap ona long hem. 2Mo plis yufala i prea tu, blong bambae God i tekemaot mitrifala long han blong ol man nogud, from we i no olgeta man evriwan we oli bilif long Kraes. 3Be yumi save trastem Masta blong yumi, from we hem i stap mekem i stret, mo hem bambae i mekem yufala i strong, mo bambae i blokem Setan blong i no kam spolem yufala. 4Mo Masta ya blong yumi, hem i stap mekem mitrifala i trastem yufala, se naoia yufala i stap mekem olsem we mitrifala i talem long yufala, mo we bambae yufala i gohed blong mekem olsem. 5Mo mitrifala i stap prea se Masta blong yumi bambae i lidim tingting blong yufala, blong mekem yufala i savegud lav blong God, mo fasin blong Kraes we hem i stap stanap strong oltaem. 6Ol brata mo sista. Long nem blong Jisas Kraes, Masta blong yumi, mitrifala i putum wan strong tok long yufala. Bambae yufala i no go joen long ol brata blong yumi we oli stap les nomo. Olgeta ya oli no folem ol tok ya we mifala i givim finis long yufala. 7Yufala i save finis we i stret nomo blong yufala i stap mekem sem fasin nomo we mifala i mekem finis. Taem mifala i stap wetem yufala, mifala i no les. 8Mifala i no askem long yufala blong yufala i givim kakae long mifala, we mifala i no pem. Mifala i wok long han blong mifala, we mifala i hadwok tumas. Mifala i stap wok long dei mo long naet, blong bambae mifala i no gat kaon long sam man. 9Mifala i gat raet blong askem long yufala, blong yufala i lukaot long mifala. Be mifala i no mekem olsem, from we mifala i wantem soemaot stret fasin long fes blong yufala, blong yufala i folem. 10Taem mifala i stap wetem yufala, mifala i talem long yufala se, “Man we i les blong wok, yufala i no givim kakae long hem.” 11Mifala i stap talem tok ya, from we mifala i harem nius se i gat sam long yufala we oli stap les nomo, oli no wok, mo oli stap blokem ol narafala man tu, blong oli no save mekem wok blong olgeta. 12Long nem blong Jisas Kraes, Masta blong yumi, mifala i tok strong blong wonem ol man olsem, se oli mas holem stret fasin, mo oli mas wok had long han blong olgeta blong kasem kakae blong olgeta. 13Ol brata mo sista. Yufala i no mas kam slak long ol gudfala wok blong yufala. 14Maet i gat sam man long ples blong yufala, we oli no save obei long ol tok ya we mifala i stap sanem i kam long yufala long leta ya. Sipos i gat man olsem, i gud yufala i makemgud hem blong yufala i no go joen long hem, nao samting ya bambae i mekem hem i sem from fasin ya blong hem. 15Be yufala i no mas luk hem olsem we hem i wan enemi blong yufala. Hem i wan brata blong yufala, mo i wok blong yufala, blong yufala i stretem hem. 16Prea blong mi, we oltaem, Masta blong yumi we i stamba blong pis, hem bambae i putum pis i stap wetem yufala, nomata wanem samting i hapen long laef blong yufala, mo we hem bambae i stap wetem yufala evriwan. 17Mi nomo mi raetem tok ya. Mi Pol, mi talem halo long yufala. Hemia fasin blong mi blong saenem ol leta blong mi, mo hemia hanraet blong mi. 18Mo prea blong mi, we Jisas Kraes, Masta blong yumi, hem bambae i stap givhan long yufala evriwan, long gladhat blong hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\