SEKEN TIMOTI 3

1Yu mas save samting ya tu. Long taem ya we bambae i klosap long Lasdei, laef long wol ya bambae i kam strong tumas. 2Bambae ol man oli save tingbaot olgeta nomo, mo bambae oli wantem mane tumas. Bambae oli man blong tok flas, we tingting blong olgeta i go antap tumas, mo oli save tok nogud long ol man. Bambae oli no save ona long papa mo mama blong olgeta, oli no man blong talem tangkiu, mo oli no save tingbaot God. 3Bambae oli no man blong gat sore long man, mo oli man blong mekem i strong tumas oltaem long ol narafala man. Bambae oli man blong spolem nem blong narafala man, mo oli man blong lusum hed, mo oli wael olgeta. Bambae oli no wantem ol fasin ya we i gud, oli agens long hem. 4Bambae oli man blong spolem ol fren blong olgeta, mo oli man we oli no kea, mo oli praod tumas. Bambae oli man we oli wantem tumas ol samting we oli stap harem gud long hem, i winim we oli stap lavem God. 5Long fes blong ol man, bambae olgeta oli stap folem fasin blong Kristin man, be oli no wantem paoa blong God nating long laef blong olgeta. Bambae yu no go klosap nating long ol man olsem. 6Olgeta ya oli sem mak nomo long ol man ya we oli stap go insaed long ol haos, blong giagiaman long ol woman. Oli faenem ol woman we oli no gat hed, we oli stap trabol from ol sin blong olgeta, mo we ol fasin nogud i stap pulum olgeta. Ol woman ya, oltaem oli wantem blong man i tijim olgeta long trutok, be oli no save lanem trutok ya samtaem we oli savegud. Nao wantaem nomo oli save biaen long ol man ya. 8Ol man ya oli agens long trutok, olsem we bifo, tufala kleva ya Janes mo Jambres, tufala i agens long Moses. Ol man olsem, tingting blong olgeta i no stret, mo fasin blong bilif blong olgeta i blong giaman nomo. 9Be ol wok blong olgeta bambae i no save stap longtaem, from we bambae ol man oli save luk krangke fasin blong olgeta, olsem we ol man bifo oli luk krangke fasin blong tufala ya, Janes mo Jambres. 10Be yu, Timoti, taem we yu stap biaen long mi, yu save finis ol toktok blong mi, mo ol fasin blong mi, mo ol samting we mi mi wantem mekem long laef blong mi. Yu luk finis fasin blong mi blong bilif, mo blong mekem tingting blong mi i longfala. Mo yu luk finis fasin blong mi blong lavem ol man, mo blong holem wok gogo i finis. 11Yu luk finis we ol man oli stap ronem mi tumas, mo we mi harem nogud tumas long bodi blong mi. Yu save finis ol samting ya we mi mi kasem long Antiok mo long Ikoniam mo long Listra, we ol man oli stap mekem i nogud tumas long mi. Be Masta blong yumi i tekemaot mi long olgeta samting ya, i sevem mi. 12Yu yu save we olgeta man we oli wantem joen long Jisas Kraes blong mekem laef blong olgeta i stret long fes blong God, bambae ol man oli save mekem i nogud tumas long olgeta. 13Mo ol man nogud wetem ol man blong giaman, bambae oli save gohed blong mekem i mowas olgeta. Bambae oli save giaman moa long ol man, mo olgeta tu oli save bilif long ol giaman toktok blong olgeta bakegen. 14Be yu yu mas holemstrong ol samting ya we mifala i tijim yu long hem bifo, mo we yu bilif gud long hem finis, from we yu savegud ol man we oli tijim yu. 15Mo yu save tu we taem yu pikinini yet, kam kasem naoia, be yu yu savegud ol tok blong Baebol. Tok ya i save mekem yu yu waes, mo i save lidim yu blong yu save stanap strong long bilif blong yu long Jisas Kraes, blong God i save sevem yu. 16Olgeta tok blong Baebol oli kamaot long God fastaem. Hem i putum long tingting blong ol man ya bifo, nao oli raetem long buk. Ol tok ya i stret gud blong tijim yumi long ol trutok, mo blong blokem ol krangke tok. Mo i stret gud blong stretem ol krangke fasin, mo blong tijim yumi long ol stret fasin. 17Ol tok ya, God i givim blong bambae yumi ol man blong hem yumi save kam waes long olgeta samting, nao bambae yumi savegud ol rod blong mekem ol gudfala wok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\