JEMES 5

1Ol rijman. Yufala tu i mas lesin long mi. I gud yufala i harem nogud, yufala i krae bigwan from ol trabol ya we bambae i kasem yufala. 2Long fes blong God, ol gudgudfala samting blong yufala i olsem we oli roten finis. Ol klos blong yufala i olsem we ol kakros oli kakae finis. 3Ol mane blong yufala i olsem we oli rosta finis. Mo rosta ya bambae i olsem wan witnes we i soemaot we yufala i rong, mo bambae i kakae bodi blong yufala olsem faea. Naoia, en blong wol i klosap, be yufala i stap gohed yet, yufala i stap hivimap ol mane blong yufala. 4Ol man blong wok oli wok finis long ol plantesen blong yufala, be yufala i no pem olgeta. Mo pei blong olgeta i olsem wan witnes we i agensem yufala, mo i stap singaot bigwan yet. Hae God i gat olgeta paoa, mo tok blong ol man ya i go finis long sora blong hem. 5Long wol ya, yufala i gat isi laef, yufala i kasem ol samting blong mekem yufala i harem gud, be dei blong kilim yufala i kamtru finis, olsem buluk we oli fidim i fatfat gud blong kilim blong kakae. 6Yufala i stap jajem ol stret man, se oli mas lus, mo yufala i stap kilim olgeta i ded, mo olgeta oli no traem blokem yufala. 7Ol brata mo sista. Yufala i mas mekem tingting blong yufala i longfala, blong wet gogo Masta blong yumi i kambak bakegen. Yufala i traem tingbaot fasin blong wokem garen. Yufala i save mekem tingting blong yufala i longfala blong wet, gogo garen blong yufala i karem kakae. Yufala i save wet long san, blong yufala i go bonem garen, mo biaen, yufala i planem. Mo yufala i save wet longtaem bakegen blong go tekem kakae long hem. 8Nao long sem fasin, yufala i mas mekem tingting blong yufala i longfala, mo yufala i mas mekem tingting blong yufala i strong tu, from we dei ya blong Masta blong yumi bambae i kamtru i no longtaem. 9Ol brata mo sista. I nogud yufala i stap toktok agens long yufala oltaem se, “Trabol ya i fol blong man ya, mo trabol ya i fol blong man ya.” Sipos yufala i stap mekem fasin ya, bambae God i save jajem yufala. Mo hem i stap klosap finis, long doa blong yufala. 10Ol brata mo sista. I gud yufala i stap tingbaot ol profet ya bifo we oli stap tok long nem blong Hae God. Ol man oli mekem olgeta oli harem nogud tumas, be tingting blong olgeta i no foldaon. Long fasin ya, olgeta oli soemaot wan gudfala rod long yumi. 11Mo from we olgeta oli stap stanap strong longtaem, yumi talem se God i mekem olgeta oli harem gud. Mo yufala i harem finis tok blong fasin blong Job, we hem i mekem tingting blong hem i longfala. Mo yufala i save finis ol samting we Hae God i mekem long hem biaen. Hae God i kaen tumas, mo hem i gat sore long man. 12Ol brata mo sista. Antap long ol narafala samting, taem yufala i mekem promes, bambae yufala i no joenem sam tok long promes blong yufala blong mekem i strong moa. Bambae yufala i no poen long heven no long wol no long sam narafala samting blong mekem fasin ya. Sipos yufala i talem se “Yes”, yufala i mas talem “Yes” nomo. Mo sipos yufala i talem se “No”, yufala i mas talem “No” nomo. Sipos yufala i stap tok olbaot, bambae God i jajem yufala. 13?Olsem wanem? ?I gat wan long yufala we hem i trabol long sam samting? I gud hem i prea. ?I gat wan long yufala we hem i stap harem gud? I gud hem i singsing blong presem God. 14?I gat wan long yufala we i sik? I gud hem i singaot ol elda blong jos blong oli kam luk hem. Nao olgeta oli save prea long hem, mo oli save kafsaedem oel i go long hem long nem blong Masta blong yumi. 15Mo prea blong man we i bilif bambae i hilim sikman ya. Masta blong yumi bambae i mekem bodi blong hem i strong bakegen, mo sipos hem i bin mekem sam sin, Masta blong yumi bambae i fogivim hem from. 16From samting ya, i gud yufala i stap taltalemaot ol sin blong yufala long yufala, mo i gud yufala i stap prea long yufala, blong bambae God i mekem yufala i gud bakegen. Taem we stret man i prea, prea blong hem i gat paoa, mo i save karem plante frut. 17Elaeja i wan man olsem yumi nomo, be hem i prea, i askem strong long God blong bambae i no ren, nao long tri yia haf, i no gat ren nating long ples blong hem. 18Mo biaen hem i prea bakegen, nao ren i foldaon bakegen, mo ol garen oli gat kakae. 19Ol brata mo sista. I gud yufala i save samting ya. Sipos wan long yufala i gowe long trutok, nao wan long yufala bakegen i lidim hem i kambak, man ya i mekem wan gudfala wok ya. Man we i tanem tingting blong man nogud i tekem hem i kambak long stret rod bakegen, hem i sevem laef blong man nogud ya, nao bambae man nogud ya i no lus. Mo hem i mekem rod blong God i tekemaot olgeta sin blong man ya we i plante we plante.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\