REVELESEN 10

1Nao mi luk wan narafala enjel we i gat paoa, we i aot long heven i kamdaon. Hem i werem klaod olsem klos blong hem, mo i gat wan renbo i raon long hed blong hem. Fes blong hem i stap saen olsem san, mo leg blong hem i olsem bigfala pos we faea nomo, 2mo i gat wan smol buk we i open finis, i stap long han blong hem. Hem i putum raet leg blong hem i stap long solwota mo lef leg blong hem i stap long graon. 3Nao hem i singaot bigwan, we mi harem voes blong hem i olsem laeon we i stap singaot bigwan. Taem hem i singaot olsem, tanda i faerap seven taem, blong ansa long hem. 4Nao taem we tanda ya i faerap seven taem olsem, mi mi rere blong raetemdaon tok we i kamaot long hem. Be mi harem wan tok we i kamaot long heven, i talem se, “Yu mas haedem tok ya we i kamaot long tanda ya, yu no raetemdaon.” 5Nao enjel ya we mi luk i stap stanap long solwota mo long graon, hem i leftemap raethan blong hem, i poen long heven. 6Nao blong mekem tok blong hem i strong, hem i talem nem blong God we i laef, we i no save ded samtaem, we i mekem skae, mo graon, mo solwota, wetem olgeta samting we i stap long trifala. Nao hem i talem se, “Bambae hem i no moa save wet bakegen. 7Taem namba seven enjel i blo pupu blong hem, plan ya blong God we hem i talemaot finis long ol profet blong hem, be i stap haed yet, bambae i kamtru nao.” 8Nao voes ya we i kamaot long heven, we mi harem finis, hem i toktok long mi bakegen, i talem se, “Yu go tekem buk ya we i open finis, we i stap long han blong enjel ya we i stap stanap long solwota mo long graon.” 9Nao mi go long enjel ya, mi askem long hem blong i givim smol buk ya long mi. Nao hem i talem long mi se, “Yu tekem, yu kakae. Long maot blong yu bambae i swit olsem eg blong sugabag, be long bel blong yu bambae yu harem i nogud.” 10Nao mi tekem smol buk ya we i stap long han blong hem, mi kakae. Mo long maot blong mi, i swit olsem eg blong sugabag. Be taem mi solemdaon finis, mi harem we bel blong mi i nogud long hem. 11Nao mi harem wan tok we i talem long mi se, “Wan taem bakegen yu mas talemaot tok we God i givim long yu, we i stap tokbaot ol samting we bambae i kasem ol man blong olgeta kala, mo ol man blong olgeta kantri, mo ol man blong olgeta lanwis, mo ol king.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\