REVELESEN 21

1Nao mi luk niufala heven wetem niufala wol, tufala i stap. Heven mo wol we tufala i stap fastaem, tufala i lus finis, mo i no moa gat solwota i stap. 2Nao mi luk bigfala taon ya we i tabu, we hemia niufala Jerusalem ya. Hem i kamaot long God, i aot long heven i kam, mo hem i flas gud, i olsem woman we bambae i mared, we oli flasemgud hem blong i go mitim man blong hem. 3Nao mi harem wan tok we i kamaot long bigfala jea blong God, we i singaot bigwan, i talem se, “!Yu luk! Naoia God i mekem ples blong hem wetem ol man. Hem bambae i stap oltaem wetem olgeta, mo olgeta bambae oli man blong hem. God bambae i kampani wetem olgeta, mo hem bambae i God blong olgeta. 4Hem bambae i ravemaot wota blong ae blong olgeta. Nao bambae i no moa gat man i ded, mo bambae man i no moa krae from man we i ded. Bambae i no moa gat man i krae, mo bambae man i no moa harem nogud long bodi blong hem. Ol samting ya blong bifo oli lus olgeta.” 5Nao Man ya we i stap sidaon long bigfala jea blong hem i talem se, “!Yu luk! Mi mi stap mekem olgeta samting oli kam niuwan bakegen.” Nao hem i talem long mi bakegen se, “Yu raetem tok ya, from we tok blong mi i tru, mo ol man oli save bilif long hem.” 6Mo hem i talem se, “Naoia olgeta samting i finis. Mi mi Faswan, we mi stap bifo olgeta, mo bambae mi mi Laswan, biaen olgeta. Mi mi statem olgeta samting mo bambae mi mi finisim olgeta samting. Man we i tosta, bambae mi mi givim wota long hem we hem i no pem, we i kam long springwota we i gat laef long hem. 7Man we i winim faet blong hem, i gat promes blong mi i stap long hem. Mi bambae mi God blong hem, mo hem bambae i pikinini blong mi. 8Be i gat promes blong mi tu i stap long ol man blong fraet, mo long ol man blong brekem tok, mo long ol man blong mekem ol fasin nogud we i krangke. Promes ya i stap long ol man blong kilim man, mo long ol man blong mekem nogud wetem woman, mo long ol man blong mekem posen mo kleva, mo long ol man blong mekem wosip long ol narafala god, mo long ol man blong giaman. Promes blong mi long olgeta i olsem. I gat ples blong ol man ya i stap. Bambae olgeta oli go long bigfala hol ya blong faea, we i fulap long faea mo salfa, we hemia i seken ded.” 9Nao wan enjel i kam toktok long mi. Hem i wan long ol seven enjel ya we bifo oli tekem ol seven besin ya i kam, we oli fulap long ol seven bigbigfala trabol ya, we oli laswan blong ol trabol. Hem i talem long mi se, “Yu kam. Bambae mi soem long yu woman ya blong Smol Sipsip blong God, we hem i jes mared long hem.” 10Nao Tabu Spirit i kam long mi, we paoa blong hem i holem mi, mo enjel ya i karem mi mi go antap long wan bigfala hil we i hae we i hae. Nao hem i soemaot Jerusalem long mi, bigfala taon ya we i tabu, we i kamaot long God, i aot long heven i kam. 11Taon ya i gat bigfala laet ya we oltaem i stap saenaot long God, mo laet ya i stap saenaot i kam. Nao taon ya i stap saen olsem wan gudfala ston, olsem gudfala ston ya jaspa we i klia gud, i olsem glas. 12I gat bigfala stonwol we i hae we i hae, we i goraon long taon ya, mo i gat twelef bigfala doa blong stonwol ya, mo i gat twelef enjel we oli stap gad long ol doa ya. Mo long ol bigfala doa ya i gat nem blong ol twelef laen blong Isrel we oli raetem wanwan long olgeta. 13Long bigfala taon ya, i gat fo saed blong hem, mo evriwan wanwan oli gat tri doa. Long saed long is i gat tri doa, mo long saed long saot i gat tri doa, mo long saed long not i gat tri doa, mo long saed long wes i gat tri doa. 14Mo stonwol blong bigfala taon ya i stanap long twelef bigfala ston, mo i gat nem blong ol twelef aposol blong Smol Sipsip blong God oli raetem wanwan long ol ston ya. 15Nao enjel ya we i toktok long mi, hem i stap holem wan longfala rula we oli wokem long gol, we i blong makem saes blong bigfala taon ya, mo saes blong ol doa blong hem, mo saes blong stonwol blong hem. 16Bigfala taon ya i skwea gud, we bigfala blong hem mo longfala blong hem tufala i sem mak. Nao enjel ya i tekem rula ya, i makem longfala blong taon ya, mo saes blong hem i kasem twelef taosen stadia. Mo bigfala blong taon ya mo hae blong hem tufala i sem mak wetem longfala blong hem. 17Enjel ya i makem stonwol blong hem tu, mo hae blong stonwol ya i kasem wan handred foti fo kiubit. Kiubit ya we enjel ya i yusum blong makem stonwol ya i sem mak long kiubit ya we ol man oli stap yusum oltaem. 18Stonwol blong taon ya, oli wokem long gudfala ston ya jaspa, mo taon ya oli wokem long gol we i klin gud, i klia olsem glas. 19Ol ston we oli fandesen blong stonwol blong taon ya, oli flasem long ol gudgudfala ston. Faswan oli yusum gudfala ston ya jaspa, mo sekenwan oli yusum gudfala ston ya safaea, mo namba tri oli yusum gudfala ston ya agat, mo namba fo oli yusum gudfala ston ya emeral. 20Mo namba faef oli yusum gudfala ston ya onikis, mo namba sikis oli yusum gudfala ston ya kanilian, mo namba seven oli yusum gudfala ston ya yalakwoj, mo namba eit oli yusum gudfala ston ya malakaet. Mo namba naen oli yusum gudfala ston ya topas, mo namba ten oli yusum gudfala ston ya kalsedoni, mo namba leven oli yusum gudfala ston ya takwoes, mo namba twelef oli yusum gudfala ston ya ametis. 21Ol twelef bigfala doa ya, oli wokem long twelef perel. Oli wokem wan doa long wan perel, wan doa long wan perel. Mo ol rod insaed long taon ya, oli wokem long gol we i klin gud, i klia olsem glas. 22Mo mi no luk wan haos blong mekem prea long God long bigfala taon ya. Long ples ya, Hae God ya we i gat olgeta paoa, wetem Smol Sipsip blong hem, tufala i olsem haos blong prea blong olgeta. 23Long bigfala taon ya, olgeta oli no moa tingbaot san mo mun, blong tufala i saen long olgeta, from we bigfala laet ya we i stap saenaot long God, hem i stap saen bigwan long ples ya, mo Smol Sipsip ya, hem i laet blong olgeta. 24Ol man blong olgeta kantri long wol bambae oli wokbaot long laet we i stap saenaot long bigfala taon ya, mo bambae olgeta king long wol oli karem ol gudgudfala samting blong olgeta, oli kam putum long hem. 25Ol doa blong bigfala taon ya oli stap open oltaem nomo long dei. Oli no save satem olgeta samtaem, from we long ples ya, bambae i no gat naet. 26Bambae ol man blong olgeta kantri long wol oli tekem ol gudgudfala samting blong olgeta, wetem ol samting we ol man oli givim long olgeta blong ona long olgeta, oli kam putum long taon ya. 27Be ol samting we oli doti long fes blong God, mo ol man we oli stap mekem ol samting blong sem, mo we oli stap giaman, olgeta ya oli no save go insaed long bigfala taon ya. Ol man ya nomo we nem blong olgeta oli stap long buk ya blong Smol Sipsip blong God, we i gat nem blong ol man we oli gat laef i stap long hem, olgeta ya nomo oli save go insaed.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\