REVELESEN 5

1Nao mi luk wan buk we i stap long raethan blong Man ya we hem i stap sidaon long bigfala jea blong king. Buk ya i wan longfala pepa we oli raet long tufala saed blong hem finis, nao oli rolemap, mo oli putum gris blong kandel long seven ples long en blong hem blong holemtaet, mo oli gat spesel mak long ol ples ya, blong man i no openem. 2Nao mi luk wan enjel we i gat paoa i stanap, mo i singaot bigwan se, “?Hu man we i stret gud blong brekemaot ol gris blong kandel ya, mo blong openem buk ya?” 3Be i no gat wan man i stap long heven, no long wol, no long Hom blong ol Dedman, we i save openem buk ya, i save lukluk insaed long hem. 4Nao mi harem nogud tumas, mi krae, from we i no gat wan man i stap we i stret gud blong openem buk ya, mo blong lukluk insaed long hem. 5Nao wan long ol elda ya i talem long mi se, “Yu no krae. Yu luk. I gat wan man we i kamaot long laen blong Juda, we hem i hae moa long olgeta, mo oli putum nem blong hem se ‘Laeon blong Juda’. Hem i King we i kamaot long famle blong King Deved ya bifo, mo hem i winim faet blong hem finis. Hem nao i stret blong brekemaot ol gris blong kandel ya, mo blong openem buk ya.” 6Nao mi luk wan Smol Sipsip i stap stanap long medel blong bigfala jea ya blong king, wetem ol fo jerubim ya, long medel blong ol elda. Smol Sipsip ya, mi luk hem olsem we oli kilim hem finis. Hem i gat seven hon blong hem mo seven ae blong hem, we ol ae ya blong hem, hemia ol seven spirit ya we God i sanemaot olgeta oli go olbaot long wol. 7Nao Smol Sipsip ya i go tekemaot buk ya long raethan blong Man ya we i stap sidaon long bigfala jea blong king. 8Mo taem hem i tekem buk ya, ol fo jerubim ya wetem ol twanti fo elda ya oli bodaon long fes blong hem we fes blong olgeta i kasem graon, oli ona long hem. Olgeta evriwan oli holem gita blong olgeta, mo oli holem ol sensa we oli wokem long gol, we oli fulap long insens. Insens ya, smok blong hem i gat gudfala smel blong hem, mo i olsem ol prea blong ol man blong God. 9Mo ol elda ya oli stap sing long wan niufala singsing we i talem se, “Yu yu gudfala tumas. Ol man oli kilim yu finis, mo long ded blong yu, we blad blong yu i ron, yu yu pemaot ol man, oli blong God. Olgeta ya oli kamaot long olgeta kala, mo long olgeta kantri, mo long olgeta laen, mo long olgeta lanwis. Yu yu King, nao yu mekem olgeta oli kam man blong yu, we oli pris blong mekem wok blong God blong mifala, mo bambae oli king, oli rul long olgeta man long wol. Nao from ol samting ya, i stret nomo blong yu yu tekem buk ya, yu brekemaot ol gris blong kandel ya we i stap holemtaet.” 11Nao taem mi stap lukluk, mi harem singsing blong plante taosen enjel we oli plante we plante, we man i no save kaontem. Oli stap stanap raon long bigfala jea blong king, mo raon long ol fo jerubim mo ol elda ya, 12nao oli stap singsing bigwan se, “Smol Sipsip ya we ol man oli kilim hem i ded, i stret nomo blong hem i kasem paoa, mo blong hem i kam rijman, mo blong hem i kasem waes, mo blong hem i kam strong. I stret nomo blong olgeta man oli ona long hem, mo oli leftemap nem blong hem, mo oli presem hem.” 13Nao mi harem olgeta samting we God i mekem we oli gat laef, oli stap singsing. Olgeta samting long heven, mo long graon, mo long Hom blong ol Dedman, mo long solwota, olgeta samting evriwan long heven mo long wol oli stap singsing se, “Man ya we i stap sidaon long bigfala jea blong king, mo Smol Sipsip ya tu, yumi mas presem tufala, yumi mas ona long tufala, yumi mas leftemap nem blong tufala, mo yumi mas talemaot paoa blong tufala, gogo i no save finis.” 14Nao ol fo jerubim ya oli talem se, “Amen”, mo ol elda ya oli bodaon we fes blong olgeta i kasem graon, oli mekem wosip long tufala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\