ROM 12

1Ol brata mo sista. From we God i mekem i gud tumas long yumi long plante samting, mi mi talem strong long yufala, se plis yufala i mas givim olgeta laef blong yufala i go nomo long hem olsem wan sakrefaes. Hemia i wan sakrefaes we i laef mo i tabu, mo we God i glad blong tekem. Hemia nao prapa wosip we i stret nomo blong yufala i mekem long hem. 2Yufala i no mas letem fasin blong yufala i kam olsem fasin blong ol man long wol. Yufala i mas letem God i jenisim tingting blong yufala, blong mekem tingting blong yufala i niuwan olgeta. Nao bambae yufala i save jusumaot ol fasin we God i wantem, wanem i gud, mo wanem hem i glad long hem, mo wanem i stret gud blong mekem. 3Mo from we God i givhan gud long mi long gladhat blong hem, mi mi talem long yufala evriwan, se yufala i no mas letem tingting blong yufala i go antap. Tingting blong yufala i mas stret gud, mo yufala i mas makem laef blong yufala, stret long fasin blong bilif ya we God i givim long yufala. 4Bodi blong yumi, i gat plante haf blong hem, mo olgeta haf ya oli gat ol naranarafala wok blong olgeta. 5Ale, long sem fasin, yumi plante, be yumi olsem wan bodi nomo, from we yumi stap joen long Kraes. Mo yumi evriwan i stap joen long yumi nomo, olsem we ol haf blong wan bodi oli stap joen long olgeta. 6Long gladhat blong God, hem i givim ol spesel paoa long yumi we oli naranarafala, mo yumi mas yusum ol paoa ya, stret long fasin we hem i givim long yumi. Sipos God i givim paoa long yumi blong talemaot tok we i kamaot long hem, yumi mas talemaot stret long mak blong bilif blong yumi. 7Sipos hem i givim paoa long yumi blong yumi wok blong jos, yumi mas wok blong jos. Sipos hem i givim paoa blong yumi tij, yumi mas tij. 8Sipos hem i givim paoa long yumi blong yumi leftemap tingting blong narafala man, yumi mas mekem olsem. Sipos hem i givim paoa long yumi blong yumi givim sam samting blong givhan long narafala man, yumi mas givim bigwan long gladhat blong yumi. Mo ol man we oli lida long jos, oli mas wok had. Mo ol man we oli stap givhan long ol narafala man, oli mas glad nomo blong mekem. 9Yufala i mas lavem ol man, we yufala i no giaman. Oltaem yufala i mas agens long ol rabis fasin, be yufala i mas holemstrong ol gudfala fasin. 10Yufala i mas lavlavem yufala olsem we yufala i wan brata nomo from we yufala i joen long Kraes, mo oltaem yufala i mas rere blong ona long yufala. 11Yufala i mas wok had, i nogud yufala i stap les. Mo yufala i mas mekem wok blong Masta blong yumi, we tingting blong yufala i glad long hem oltaem. 12Mo from we tingting blong yufala i stap strong long God, oltaem yufala i mas harem gud. Sipos yufala i gat trabol, yufala i mas mekem tingting blong yufala i longfala. Mo yufala i mas prea oltaem. 13Sipos sam long yufala oli trabol, oli sot long sam samting, yufala i mas givhan long olgeta. Mo oltaem, yufala i mas rere blong tekem ol Kristin man blong ol narafala ples oli kam insaed long haos blong yufala. 14Yufala i mas askem long God, blong hem i blesem ol man we oli stap spolem yufala, oli stap mekem i nogud tumas long yufala. Yufala i no mas singaot trabol i kam long olgeta, yufala i mas askem long God blong i blesem olgeta. 15Taem ol man oli stap harem gud, yufala tu i mas harem gud wetem olgeta. Mo taem ol man oli stap harem nogud, oli stap krae, be yufala tu i mas krae wetem olgeta. 16Mo yufala i mas mekem i gud long olgeta man. Bambae yufala i no flas, yufala i mas fren gud long ol man we oli no gat nem. Mo bambae yufala i no mas tingbaot yufala, se yufala i waes moa. 17Sipos wan man i mekem i nogud long yufala, bambae yufala i no givimbak fasin ya long hem. Oltaem yufala i mas traem blong mekem ol fasin we olgeta man oli luk se i stret nomo. 18Oltaem, long saed blong yufala, yufala i mas traehad blong faenem rod blong yufala i gat pis wetem olgeta man. 19Ol fren. Sipos wan man i spolem yufala, bambae yufala i no givimbak fasin ya long hem bakegen. Yufala i mas livim hem i stap, blong God bambae i jajem hem, i givim panis long hem, from we Baebol i talem se, “Hae God i talem se, ‘Fasin ya blong givimbak long man we i mekem i nogud, mi nomo mi gat raet blong mekem. Mo mi bambae mi givimbak long olgeta.’ “ 20Mo bakegen, Baebol i talem se, “Sipos wan enemi blong yu i hanggri, yu mas givim kakae long hem. Sipos hem i tosta, yu mas givim wota long hem. Long fasin ya, bambae yu mekem hem i sem we i sem.” 21Bambae yufala i no letem ol rabis fasin i winim yufala. Yufala i mas holemstrong ol stret fasin blong yufala, blong winim ol rabis fasin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\