ROM 15

1Yumi ya we yumi strong long fasin ya blong bilif long Kraes, yumi mas givhan gud long olgeta we bilif blong olgeta i no strong. I no stret blong yumi folem ol fasin we yumi nomo i wantem. 2Yumi mas tingbaot ol fasin we ol Kristin brata mo sista blong yumi oli wantem, nao yumi mas mekem i gud long olgeta, blong mekem olgeta oli strong moa long bilif blong olgeta, 3from we Kraes i no folem ol fasin we hem nomo i wantem. Tok blong Baebol we i tokbaot hem, i talem se, “God. Ol rabis tok ya we ol man oli stap sakem long yu, oli stap spolem mi.” 4Olgeta tok ya we oli raetem long Baebol bifo, oli raetem blong tijim yumi. Nao tingting blong yumi i save stap strong, from we tok ya blong Baebol i stap mekem yumi harem gud, i stap mekem tingting blong yumi i longfala. 5God nomo i save mekem tingting blong man i longfala, mo i save leftemap tingting blong hem. Mo prea blong mi, we hem bambae i givhan long yufala, blong bambae yufala evriwan i kam we yufala i gat sem tingting nomo, from we yufala i folem fasin blong Jisas Kraes. 6Nao long fasin ya, bambae yufala evriwan i gat wan tingting nomo, nao yufala i joen blong leftemap nem blong God, we hem i God blong Jisas Kraes, Masta blong yumi, mo hem i Papa blong hem tu. 7Yufala i mas glad blong tekem ol narafala Kristin man oli kam joen wetem yufala, olsem we Kraes i glad blong tekem yufala i kam joen wetem hem. Yufala i mas mekem olsem blong ol man oli leftemap nem blong God. 8Mi mi talem long yufala, se Kraes i kam finis olsem wan man blong wok nomo, blong givhan long ol laen blong Isrel. Hem i mekem olsem, blong soemaot we God i tru, mo blong mekem ol promes blong God long ol bubu blong mifala bifo i kamtru. 9Mo bakegen, Kraes i mekem olsem blong mekem rod blong ol man we oli no laen blong Isrel oli save leftemap nem blong God, from we hem i gat sore long olgeta. Hemia i olsem tok blong Baebol we i talem se, “From ol samting ya, oltaem, long fes blong ol man we oli no laen blong Isrel, mi mi stap leftemap nem blong yu, mo mi stap sing blong presem yu.” 10Mo bakegen, Baebol i talem se, “Yufala we i no laen blong Isrel, yufala i mas joen long ol man blong Hae God, blong yufala i glad wetem olgeta.” 11Mo bakegen, Baebol i talem se, “!Yufala we i no laen blong Isrel! !Yumi joen blong presem Hae God! !Ol man blong olgeta ples! !Yumi leftemap nem blong hem!” 12Mo bakegen, Profet Aesea i talem se, “Wan laen blong Jese ya bifo bambae i kamtru. Mo God bambae i putumap hem blong i rul long ol man blong ol narafala kantri. Mo olgeta ya bambae oli putum tingting blong olgeta i stap strong long hem.” 13God nomo i save mekem we yumi putum tingting blong yumi i stap strong long hem. Mo prea blong mi, we hem bambae i mekem yufala i glad tumas, nao oltaem, bambae yufala i gat pis long tingting blong yufala from we yufala i bilif long hem. Nao bambae yufala i save putum tingting blong yufala i stap strong moa long hem oltaem, from we Tabu Spirit i stap givim paoa long yufala. 14Ol brata mo sista. Mi mi save finis we tingting blong yufala i fulap long ol gudgudfala samting, mo yufala i gat save, mo yufala nomo i save tijim yufala. 15Be long leta ya blong mi, mi mi no haedem wan samting, mi tok stret nomo long yufala, from we mi wantem yufala i stap tingbaot ol tok ya bakegen. Mi mi gat raet blong tok olsem, from we God i givhan long mi long gladhat blong hem, 16i putumap mi blong mi mekem wok blong Jisas Kraes long yufala we i no laen blong Isrel. Mi mi stap wok olsem wan pris, mi stap talemaot gud nius blong God, blong yufala i kam olsem wan presen we Tabu Spirit i stap mekem i tabu, i givim i go long God, nao God i glad tumas long hem. 17Mi mi glad long ol wok ya blong God we mi stap mekem, mo i stret blong mi mi glad olsem, from we mi joen long Jisas Kraes. 18Be ol strong tok ya blong mi i blong talem ol samting ya nomo we Kraes i stap mekem long mi, we hem i yusum mi blong lidim yufala i kam, yufala i obei long God. Hem i yusum ol tok mo wok blong mi, 19mo i yusum paoa blong ol merikel mo ol samting blong sapraes, mo i yusum paoa blong Tabu Spirit. Taswe bifo ya, i stat long Jerusalem i kam kasem Ilirikam, oltaem long rod, mi mi stap talemaot gud nius blong Kraes, long fulmak blong hem. 20Be oltaem mi wantem talemaot gud nius ya long ol ples we ol man oli no harem nem blong Kraes yet, from we mi no wantem stanemap wok blong mi long fandesen we wan narafala man i putum. 21Hemia i olsem tok blong Baebol we i talem se, “Ol man ya we i no gat man i kam talemaot nius blong hem long olgeta, bambae oli luk hem. Mo olgeta ya we oli no harem nius blong hem yet, bambae oli haremsave.” 22Plante taem, ol wok ya blong mi i blokem mi, nao mi no save kam luk yufala. 23Be naoia, ol wok blong mi long ples ya i finis. Mo from we mi wantem tumas blong kam luk yufala long plante yia finis, 24mi ting se naoia mi save mekem. Bambae mi pas long ples blong yufala blong go long Spen, nao long taem ya bambae mi luk yufala. Bambae mi glad blong stap smoltaem wetem yufala, mo taem mi aot, mi wantem blong yufala i givhan long mi long rod blong mi. 25Be naoia, bambae mi gobak long Jerusalem, blong mekem wan wok blong ol Kristin man long ples ya, 26from we ol Kristin man long Masedonia mo Gris oli agri finis blong mekem kleksen blong givhan long ol Kristin man long Jerusalem we oli puaman. 27Olgeta oli agri finis blong mekem olsem, from we i olsem we oli gat kaon long ol laen blong Isrel. Hemia i tru, from we ol man we oli no laen blong Isrel oli kasem gudfala laef blong God long olgeta ya. Nao i stret nomo blong olgeta tu oli givim ol gudfala samting blong wol ya we oli gat, i go long ol laen blong Isrel. 28Bambae mi tekem ol mane ya we olgeta ya oli bin givim, mi go givim long ol Kristin man ya long Jerusalem. Mo taem mi mekem wok ya finis, bambae mi aot long Jerusalem blong go long Spen, nao bambae mi kam luk yufala long rod blong mi. 29Mo taem mi kam pas long ples blong yufala, mi savegud se bambae mi gat plante gudfala samting blong Kraes blong givim long yufala, blong mekem yufala i harem gud. 30Ol brata mo sista. From we yumi bilif long Masta blong yumi Jisas Kraes, mo from we Tabu Spirit i mekem we yumi stap lavlavem yumi, mi mi askem strong long yufala, se plis yufala i joen long mi blong prea strong long God from mi. 31Plis yufala i askem long hem, blong hem i blokem ol man Judia we oli no bilif long Kraes, blong oli no spolem mi. Mo yufala i prea tu se taem mi go kasem long Jerusalem, bambae ol man blong God long ples ya oli save glad long wok blong mi. 32Long fasin ya, sipos God i wantem olsem, bambae mi save kam luk yufala we mi mi glad tumas. Nao bambae mi save spel gud wetem yufala, blong mi save harem gud bakegen. 33God ya we i stamba blong pis blong yumi, hem bambae i stap wetem yufala evriwan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\