1 Korɩntɩ 5

1Ba wa man kʋ ma sɩrɛ jaa ɩka sɛ̃sɛ̃yele ben a yɩ pɔ, a lɛ gba na ba ɩrɛ a bala na ba puoro pɔ ɛ. Bie na na gãn a wʋ sãa pɔɔ. 2Tɩ a yɩ chɛnɛ bʋɔrɔ yuor, vɩ̃ kʋ̃ naa nyɔɔ yɩ ka yɩ dii a nɩrɛ nyãna na maal a nɩtɔ̃ bar a yɩ pɔ ɛ? 3A maa mɩ̃ɛ gba na ba be a yɩ sɛ̃ ɛ, tɩchɛ a maa tɩɛr wʋ jaa ben a yɩ sɛ̃, naa gba tɔɔr a daba 'yɛr fɩka n ben be. 4Yɩn wa lɔ̃ɔn a sɩ Soro Yesu yuor, a n tɩɛr mɩ ben a yɩ sɛ̃, ka a sɩ Soro Yesu kpɛ̃ɔ mɩ be be, 5yɩ de a daba nyãna 'yɔ̃ɔ Satan nũu pɔ, ka wʋ sɔ̃ɔ a wʋ ɩ̃gãn bar, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn faa a wʋ sɩɛ a sɩ Soro bɩbir daar. 6A yɩ yuor bɔfʋ nyã ba tara tɔ̃nɔ̃ ɛ. Yaa bɔ̃ɔ ɩka a dãbɩl jaa pʋʋr lɛ ma vɛ̃ ka a paanʋ̃ɔ vʋ̃ a yɔɔ ɛ? 7Yɩ kpaar a dãbɩl koraa bar, tɩ na yɩ ɩ paanʋ̃ɔ paalaa na ba tara a dãbɩl ɛ. Lɛ lɛ yɩ kaara sɩrɛ jaa. Bojũu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ Gõl Bar Pɛɛraabile lon a sɩ bɔɔr. 8A lɛ jũu, yɩ ta ɩ a sɩ dire a Gõl Bar Difʋ nɩ a dãbɩl koraa ɛ, a dãbɩl koraa na ɩ yosɔ̃ɔ nɩ putuyele, tɩchɛ a ɩ a paanʋ̃ɔ na ba tara a dãbɩl ɛ. A paanʋ̃ɔ na ɩ chɛchɛ ɩfʋ nɩ yelmɩ̃ɛ tarfʋ. 9A gãn 'lɔ ɩn dɔ̃ɔ sɛb kʋ yɩ, n 'yɛr ɩka yɩ taa ɩrɛ wa lɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a sɛ̃sɛ̃nbɛ ɛ, 10n ba 'yɛrɛ a bala na ba puoro na sɛ̃nɛ ɛ, bɩɩ a bɔgar dẽme, bɩɩ a nɩfɔlbɔ bɩɩ a tɩpuorbo ɛ. Ala ɩ lɛ lɛ, yɩ kʋ̃ naa yi a ka a wɛr nyã pɔ. 11Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, n sɛɛrɛ na kʋrɔ yɩ, a lɛ ɩn dɔ̃ɔ bʋɔrɔ ɩka yɩ ɩ nɩ nyã. Yɩ taa ɩrɛ wa lɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a 'lɔ na bʋɔlɔ, a wʋ mɩ̃ɛ a yɩ yɛbɛ tɩ na wʋ sɛ̃nɛ, nɩ bɔgar sʋɔ, na wʋ puoro tɩbɛ, nɩ yosɔ̃ɔnɔ̃, na wʋ ɩ dãburo, nɩ nɩfɔlɔ. A nɩrɛ nyãna tɔ sʋɔ, yɩ taa ɩrɛ wa 'mataa wʋ gba dire ɛ. 12N tʋ̃mɔ̃ lɛ ɩka n tɔɔrɔ a bala na puoro 'yɛr, tɩchɛ yɩn 'lɔ yɩ kpãa a nɩbɛ bala yɩn 'mataa puoro nɩ na tʋ̃nɔ̃ a yelsɩ anyãna. 13Nãaŋmɩn lɛ na tɔɔr a bala na ba puoro ɛ 'yɛr. "Yɩ dii a putusʋɔ 'lɔ̃nɔ̃ bar a yɩ pɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\