1 Korɩntɩ 8

1Pʋ̃pãanyã, a bomo ala ban ma lon bɔɔr kʋ a tɩbɛ 'yɛr lɛ n bʋɔrɔ ɩka n 'yɛr. Sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka sɩ jaa tara na bɔ̃ɔfʋ, ka a bɔ̃ɔfʋ ma wile wʋ mɩ̃ɛ, tɩchɛ nʋ̃fʋ ma vɛ̃n ka sɩ baa. 2Nɩrɛ na tɩɛr ɩka wʋ bɔ̃ɔn bon kɔ̃ɔ, waa bɔ̃ɔ bon jaa sɛrɛ ɛ, a lɛ wʋn tɩɛr ɩka wʋ bɔ̃ɔ naa ɛ. 3Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na nʋ̃ Nãaŋmɩn, Nãaŋmɩn bɔ̃ɔn naa nɩnyɩnɛ. 4A bomo ala ban lon a tɩbɛ bɔɔr nʋ̃nɔ̃ 'wɔfʋ yele. Sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a tɩɩ ba ɩ bon jaa a ka a wɛr pɔ ɛ, ka Nãaŋmɩn ba lɛ be be go ɛ, ka a Nãaŋmɩn bʋ̃'yen nyã tɛɛ ba lɛ ɛ. 5Ka ba gba bʋɔlɔ ŋmɩnsɩ, ka saaju lɛ, bɩɩ a ka a tẽe lɛ, sɩrɛ jaa lɛ ɩka ŋmɩn yɔɔ ben be, nɩ sorbo yɔɔ. 6Tɩchɛ sɩn sɛ̃ 'lɔ, Nãaŋmɩn bʋ̃'yen, na ɩ a Sãa bʋ̃'yen, 'lɔ sɛ̃ lɛ a bonsɩ a jaa yi, 'lɔ jũu lɛ sɩ be be, Soro bʋ̃'yen tɛɛ na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto, a wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ bonsɩ a jaa tu wa, ka sɩ mɩ be be a wʋ jũu. 7Tɩchɛ nɩrɛ jaa ba lɛ bɔ̃ɔ a anyãna ɛ. Nɩbɛ bamɩne chɛnɛ na mɩlʋ̃ nɩ a tɩbɛ, bala wa ɔɔrɔ nʋ̃n jaa, ba ma tɩɛr ɩka tɩɩ nʋ̃n lɛ, ka a ba tɩɛr na bal a lɛ jũu, ba ma sɔ̃ɔ naa. 8Tɩchɛ bʋ̃diir kʋ̃ vɛ̃ ka sɩ gbʋr Nãaŋmɩn ɛ, sɩn di yele jaa ba ɩrɛ sɩ ɛ. Sɩn mɩ baa di ɛ, yele jaa ba ɩrɛ sɩ mɩ ɛ. 9Yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃ ka a lɛ yɩn maala nɩ a yɩ mɩ̃ɛ sofʋ taa lɩɛb kʋsɩr bãraa kʋ a bala na ba kpɛ̃mɛ a ba sɔɔfʋ pɔ ɛ. 10Ala wa ɩ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na ba kpɛ̃mɛ a wʋ sɔɔfʋ pɔ ɛ, wa nyɛ naa a fʋ̃ʋ na tara a bɔ̃ɔfʋ nyãna a fʋ tɩ dire a tɩɩ yir, a mɩ kʋ̃ 'yɔ̃ɔ wʋ ɩ̃kpɛ̃ɔ ka wʋ tɩ dire a ala ban lon a bɔɔr kʋ a tɩbɛ ɛ? 11Ka a fʋ yɛbɛ nyã a wʋ sɔɔfʋ na ba kpɛ̃mɛ ɛ, 'lɔ a Kɩrɩsɩto na kpi kʋ, fʋ sɔ̃ɔ wʋ naa nɩ a fʋ bɔ̃ɔfʋ nyã bar. 12Fʋ̃ʋ wa maal a bier nyã tɔ kʋ a fʋ yɛɛr, fʋ 'yɔ̃ɔn a ba tɩɛrsɩ baal, Yesu Kɩrɩsɩto mɩ̃ɛ lɛ fʋ maal a bier a lɛ nɛ. 13A lɛ jũu, ala ɩ bon ɩn na di na vɛ̃n ka a n yɛbɛ lo yelbier pɔ, n kʋ̃ lɛ 'wɔb nʋ̃n jaa ɛ, na n taa wa vɛ̃ ka wʋ lo ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\