1 Pita 5

1A maa na ɩ a nɩdiere naa nyɛ a Kɩrɩsɩto dɔɔyɛ nɩ nɩbir, naa mɩ ɩ nɩrɛ nyã na pʋɔ a tɩɩr 'lɔ na wa nyɩr, n 'yɔ̃ɔnɔ̃ na a nɩdierbe na be be a yɩ pɔ ɩ̃kpɩ̃ɛn, 2ɩka ba kaara a Nãaŋmɩn piir a wʋn de 'yɔ̃ɔ a yɩ nuur pɔ, na yɩ tʋ̃nɔ̃ kaara nɩ ba, a ta ɩ fɩrfʋ ɛ, tɩchɛ a ɩ yɩ bɔfʋ, bojũu lɛ lɛ a Nãaŋmɩn bʋɔrɔ. A ta ɩ libie 'yɔ̃ɔ ɛ, tɩchɛ ka a nʋ̃mɔ̃ yɩ a tʋ̃fʋ. 3Yɩ ta pirpire a bala yɩn kaar ɛ, tɩchɛ yɩ ɩ jɩ̃nɛ kʋ a piir. 4A pɛchiin gbɔɔraa wa wa, yɩn nyɛn a sãyar na ɩ a tɩɩr na ba jʋɔl ɛ. 5Lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ a yɩn bala na ɩ a pɔlbil, yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ kʋ a yɩ nɩdierbe. Yɩ jaa jaa yɩ ma siir yɩ mɩ̃ɛ na yɩ ma tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ taa, bojũu a sɛb ɩka, "Nãaŋmɩn 'laar a bala na 'mɔɔrɔ a ba mɩ̃ɛ, tɩ ma sʋ̃nɔ̃ a bala na ma siir ba mɩ̃ɛ." 6A lɛ jũu, yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ sʋɔ nuur pɔ, ka wʋ 'mɔɔ yɩ a yɩ do a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn bʋɔrɔ. 7Yɩ de a yɩ yelwõnsɩ a jaa kʋ wʋ, bojũu 'lɔ lɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a yɩ tɔɔ. 8Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ na yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ jũmɔ̃, a yɩ dɔ̃sʋɔ tɩɩ kaara naa jukpɛ̃ɛ kaar, na uoro yʋɔrɔ na wʋ pãa kaara bʋɔrɔ nɩrɛ ɩka wʋ nyɔɔ 'wɔb. 9Yɩ var wʋ sɔr, na yɩ ba gbɛr ara a yɩ sɔɔfʋ pɔ, bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a yɩ taaba na be a wɛr wʋ jaa, mɩ dire na a dɔɔyɛ nyãna tɔ yɩn dire. 10Yɩn wa di a dɔɔyɛ nyãna bɩ̃lãa a Nãaŋmɩn na ɩ a wɩ̃ɛfʋ sʋɔ a 'lɔ na bʋɔl yɩ 'yɔ̃ɔ a tɩɩr nyã na ba tara baarfʋ pɔ a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, wʋ mɩ̃ɛ na maal yɩ naa na wʋ 'yɔ̃ɔ yɩ ɩ̃kpɛ̃ɔ tɩ na wʋ vɛ̃ a yɩ ara kpɛ̃ɔ kʋ̃ dãm ɛ. 11'Lɔ lɛ so a kpɛ̃ɔ bɩbir nɩ bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 12Silasɩ na ɩ a yɛbɛ yelmɩ̃ɛ sʋɔ lɛ sʋ̃ʋ ma ka n sɛb a gãn bile nyãna, naa 'yɔ̃ɔn yɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn din dãasɩɛ ɩka anyãna lɛ ɩ a Nãaŋmɩn sɩrɛ wɩ̃ɛfʋ. Yɩ ara kpɛ̃ɔ. 13A yɩ taaba pupuorbiir na be a Babilon Nãaŋmɩn na 'mataa ir yɩ, puor yɩ naa, ka a n bidaba Maakɩ mɩ puoro yɩ. 14Yɩ puor puor taa nɩ nʋ̃fʋ. Nyã'maar wʋ be a yɩn bala na be a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\