1 Tɛsalonika 3

1Lɛ an wa gar sɩ a sɩ faa tɩ jɩ̃nɛ a be Atensɩ tẽe pɔ. 2Sɩ tʋ̃n a sɩ yɛbɛ Timoti mɩ na ɩ a Nãaŋmɩn tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ɩ̃sʋɔ na wʋ mʋɔlɔ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ ɩka wʋ tɩ 'yɔ̃ɔ yɩ ɩ̃kpɛ̃ɔ a yɩ sɔɔfʋ pɔ, 3a lɛ ka yɩ taa wa joro dãbɩ̃ɛ nɩ a bɛɛr kaa nyã pɔ ɛ. Yɩn mɩ̃ɛ jaa bɔ̃ɔn naa ɩka a dɔɔyɛ nyã lɛ sɩn di. 4Yelmɩ̃ɛ, sɩn dɔ̃ɔ be a yɩ sɛ̃, lɛ lɛ sɩ 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka sɩn din dɔɔyɛ. Ka a lɛ mɩ ɩ. 5A lɛ jũu, ɩn kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ lɛ so, ka tʋ̃ nɩrɛ ɩka wʋ tɩ kaa a lɛ a yɩ sɔɔfʋ na be, n dabɩ̃ɛ lɛ ɩka a bɛɛr kaa wʋ taa bɛɛr yɩ kaa, kaa sɩ tʋ̃mɔ̃ ɩ pɔrɔ ɛ. 6Tɩchɛ Timoti yin a yɩ sɛ̃ wa 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ sɩ, a lɛ yɩn tara a sɔɔfʋ nɩ a nʋ̃fʋ. Wʋ 'yɛr kʋ sɩ ɩka yɩ ma tara sɩn nɩ tɩɛr vɩla sɔ̃ɔ jaa na yɩ ma bʋɔrɔ ɩka yɩ nyɛ sɩ nɩtãa lɛ sɩn mɩ na ma bʋɔrɔ ɩka sɩ nyɛ yɩ. 7N yɛɛr, a lɛ jũu, a pʋsɔ̃ɔ nɩ a bɛɛr kaa anyã pɔ, yɩ 'yɔ̃ɔ sɩn ɩ̃kpɛ̃ɔ tun a yɩ sɔɔfʋ pɔ yɩn tara jũu. 8Bojũu pʋ̃pãanyã, sɩ pãa na ben be yɩn ara kpɛ̃ɔ kʋ a sɩ Soro. 9Ŋmɩnɛ lɛ sɩn ɩrɛ wa puor Nãaŋmɩn yãan ka a sɛɛ, a pʋpɛl nyã sɩn nyɛ a Nãaŋmɩn sɛ̃? 10Tɩ̃sɔɔ nɩ mɔ̃tɔ̃ɔ jaa lɛ sɩ ma sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ɩka sɩ lɛ nyɛ yɩ go, na sɩ lɛ chɔɔr bon 'lɔ jaa na ba pʋɔ a yɩ sɔɔfʋ pɔ ɛ. 11Pʋ̃pãanyã, sɩ sʋɔrɔ naa a sɩ Sãa Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ nɩ a sɩ Soro Yesu ɩka, ba yuo sɔr ka sɩ lɛ wa nyɛ yɩ. 12A sɩ Soro wʋ vɛ̃ ka yɩ waa na yɩ nʋ̃nɔ̃ taa, tɩ na yɩ nʋ̃ nɩrɛ jaa nɩtãa lɛ sɩn nʋ̃ yɩ. 13Wʋ vɛ̃ ka yɩ ɩ nɩsʋ̃n na yɩ taa tara dɛɛr jaa a sɩ Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ, tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto nɩ na waan a Nãaŋmɩn nɩbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\