1 Tɛsalonika 4

1N yɛɛr, a baaraa nɩ nyã, sɩ kpãana yɩ naa a lɛ a yɩ kpɛfʋ na tʋ̃ɔ pɛlɛ a Nãaŋmɩn pʋɔ, nɩtãa lɛ yɩn ben kpɩɛrɛ. Pʋ̃pãanyã, sɩ sʋɔrɔ yɩ naa na sɩ kpãkpãana yɩ nɩ a sɩ Soro Yesu ɩka yɩ maala a lɛ pʋɔrɔ. 2Bojũu yɩ bɔ̃ɔn wiilfʋ 'lɔ sɩn wiil yɩ tun a sɩ Soro Yesu pɔ. 3A ɩn Nãaŋmɩn bɔfʋ lɛ wʋn ir yɩ ka yɩ ɩ nɩtorsɩ. A lɛ jũu, yɩ tɔɔ yɩ mɩ̃ɛ yin sɛ̃sɛ̃yele pɔ. 4Ka nɩrɛ jaa tʋ̃ɔ nyɔɔ a wʋ mɩ̃ɛ vɩla, na wʋ ɩ chɛchɛ tɩ tara 'yɔ̃ɔfʋ, 5na yɩ ta bʋɔrɔ pʋpɛl bʋ̃bʋɔrsɩ fɩka a nɩbɛ bala na ba bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ɛ. 6Nɩrɛ jaa wʋ ta maal dɛɛr bɩɩ ŋmɔɔl a wʋ yɛbɛ anyã pɔ ɛ, a sɩ Soro na gen nɩrɛ jaa na maala a anyãna nɩtãa a lɛ sɩn dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ yɩ, tɩ na sɩ kpãa yɩ. 7Bojũu a Nãaŋmɩn ba bʋɔl sɩ ɩka sɩ tara vɔldɛɛr ɛ, tɩchɛ wʋ bʋɔrɔ na ɩka sɩ vɛ̃ ka a sɩ kpɛfʋ vɩɛlɛ. 8A lɛ jũu, nɩrɛ 'lɔ jaa na tɔr a wiilfʋ nyã, ba tɔr nɩsaal ɛ, tɩchɛ wʋ tɔr a Nãaŋmɩn 'lɔ na kʋ sɩ a wʋ Sɩɛ. 9A ba lɛ fɛr ɩka, sɩ lɛ sɛb kʋ yɩ a lɛ yɩn na nʋ̃ taa ɛ, bojũu yɩn mɩ̃ɛ jaa bɔ̃ɔn naa ɩka, Nãaŋmɩn 'yɛr naa ɩka, yɩ nʋ̃ taa. 10Sɩrɛ jaa yɩ nʋ̃n a yɛɛr na be a Masedonɩya paal pɔ, tɩchɛ sɩ chɛnɛ na 'yɔ̃ɔnɔ̃ yɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn ɩka, yɩ ɩrɛ a lɛ sɔ̃ɔ jaa. 11Yɩ vɛ̃ ka a ɩ yɩ nʋ̃ɔ ka a yɩ kpɛfʋ vɩɛlɛ, na yɩ mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a yɩ mɩ̃ɛ tʋ̃mɔ̃ na yɩ tʋ̃nɔ̃ nɩ a yɩ nuur nɩtãa a lɛ sɩn 'yɛr kʋ yɩ. 12Yɩ maal a nɩtɔ̃ ka a yɩ kpɛfʋ na vɩɛlɛ kʋ a bala na ba puor ɛ, na yɩ taa bʋɔrɔ ɩka nɩbɛ ba guolo yɩ ɛ. 13N yɛɛr, saa bʋɔrɔ ɩka a lɩɩ yɩ ɛ, nɩ a bala na gur ɛ, na yɩ taa wa tara pʋsɔ̃ɔ fɩka a bala na ba tara tɩɛrtɔ jie kaar ɛ. 14Sɩ sɔɔn ɩka Yesu kpi naa, tɩ na wʋ lɩɛb ir a kũu pɔ. A lɛ lɛ sɩ sɔɔ, ɩka Nãaŋmɩn na 'mantaa waan a Yesu nɩ a bala na gur. 15Sɩ den a sɩ Soro 'yɛrbie 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, a sɩn bala na chɛnɛ vʋrɔ, tɩ tãn a sɩ Soro waa daar, kʋ̃ dɔ̃ɔ a bala na gur nyɛ wʋ ɛ. 16Bojũu a sɩ Soro mɩ̃ɛ lɛ na yi a saaju wa tãna 'yɛrɛ, ka a malaka kpɛ̃ɛ bʋɔlɔ nɩ nɛkpɛ̃ɛ, ka a Nãaŋmɩn ɩlɛ pɛɛlɛ ɩrɛ gɔ̃mɔ̃, ka a bala na sɔɔ a Kɩrɩsɩto tɩ kpi, de nie ir. 17A anyã puor, a sɩn bala na chɛnɛ vʋrɔ, a Nãaŋmɩn pãa 'mɔɔr sɩ, ka sɩ lɔ̃ɔtaa tuor a sɩ Soro be julõjuur pɔ, na sɩ tɩ be a wʋ sɛ̃ sɔ̃ɔ jaa. 18A lɛ jũu, yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ taa ɩ̃kpɩ̃ɛn naa 'yɛrbie anyãna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\