1 Timoti 1

1Maa Pɔɔl na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nãa, nɩtãa lɛ a sɩ Fafaara Nãaŋmɩn na 'yɛr nɩ a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ tɩɛrtɔ jie. 2N sɛɛrɛ na kʋrɔ a Timoti na ɩ a n binʋ̃nãa sɔɔfʋ jũu. Wɩ̃ɛfʋ, nɩ nɩbaal, nɩ nyã'maar na yi a Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃, a be a fʋ sɛ̃. 3A lɛ ɩn chen a Masedonɩya, n kpãkpãan fʋ naa ɩka fʋ jɩ̃nɛ a Efesus na fʋ wile a nɩbɛ bamɩne a ba taa wile wiil yuo go ɛ. 4Wiilfʋ ba ka ba ta de ba mɩ̃ɛ kʋ jir wiilfʋ ɛ, nɩ a sãakpãmɩne tutaa na ba tara baarfʋ ɛ. A anyãna lɛ waara nɩ nɛchɩrɛ, ban naa tʋ̃nɔ̃ a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ nɩ sɔɔfʋ. 5Tɩchɛ a wiilfʋ nyã lɛ waara nɩ nʋ̃fʋ na yi nyãvɩla pɔ, tɩɛr vɩla pɔ nɩ yelmɩ̃ɛ sɔɔfʋ pɔ. 6Nɩbɛ bamɩne bar naa a anyã tɩ na ba 'yɛrɛ 'yɛr vorsɩ. 7Ba bʋɔrɔ naa ɩka ba ɩ a nɛɛ wiwiilbe, na baa bɔ̃ɔ a par a lɛ ban 'yɛrɛ ɛ, bɩɩ na a bonsɩ ala ban 'yɛr ɩka a sɛɛ naa ɛ. 8Faa nyɛ, sɩn bɔ̃ɔn naa ɩka a nɛbinãa vɩla na, ala ɩ nɩrɛ tun a lɛ an wile. 9Sɩ mɩ bɔ̃ɔn naa ɩka, a nɛbinãa ba bin kʋ a nɩtorsɩ ɛ, tɩchɛ wʋ bin kʋ a bala na sɔ̃ɔnɔ̃ a nɛɛ, nɩ a bawõnsɩ, nɩ a bala na ba turo lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔr ɛ, yelbe-ɩrbɛ, nɩ a bala na ba puoro ɛ, na ba sɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn yuor, nɩ a bala na kʋrɔ a ba sãamɩne, nɩ a ba mamɩne na ba ɩ nɩkʋrbɔ, 10nɩ a sɛ̃sɛ̃nbɛ, nɩ a bala na lɩɛb bʋɔr taa, nɩ a bala na lɩɛb daara a ba taaba, nɩ a jir ŋmarba, nɩ a bala na ŋmara jir pɔrɔ nɩ, nɩ yele jaa na chɩrɛ nɩ a yelmɩ̃ɛ wiilfʋ. 11A wiilfʋ anyã yire na a dãnfʋ Nãaŋmɩn na ɩ a tɩɩr sʋɔ 'yɛr nʋ̃ɔ wʋn de kʋ ma sɛ̃. 12N puor naa a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yãan, wʋn kʋ ma kpɛ̃ɔ bojũu wʋ nyɛn a n sɔɔfʋ, na wʋ 'yɔ̃ɔ ma a wʋ tʋ̃mɔ̃ pɔ. 13N gba na dɔ̃ɔ ɩ Nãaŋmɩn yosɔ̃ɔnɔ̃, gere a nɩbɛ, naa ɩ jɛbʋɔrɔ, tɩchɛ Nãaŋmɩn wa kãan a n nɩbaal, bojũu n ɩn a lɛ ɩn ba sɔɔ de nɩ babɔ̃ɔfʋ jũu, 14tɩchɛ a sɩ Soro wɩ̃ɛfʋ waa naa, nɩ a sɔɔfʋ, nɩ a nʋ̃fʋ ala na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 15A yelmɩ̃ɛ 'yɛr nɩ nyã, na a ɩ yelmɩ̃ɛ ɩka nɩrɛ wʋ sɔɔ de. Yesu Kɩrɩsɩto wan a wɛr pɔ ɩka wʋ wa faa yelbe-ɩrbɛ, tɩchɛ maa lɛ gar ba jaa. 16Tɩchɛ a lɛ jũu lɛ so ka Nãaŋmɩn kaa n nɩbaal, ka a na tʋ a n pɔ, a maa na ɩ a yelbe-ɩrɛ gar ba jaa, ka Yesu Kɩrɩsɩto wiil a wʋ kãnyir na ba tara baarfʋ kʋ ma, ka n ɩ wiilfʋ kʋ a bala na wa sɔɔ wʋ nyɛ nyɛvʋr na ba tara baar fʋ ɛ. 17Pʋ̃pãanyã a Nãa 'lɔ na ba tara pielfʋ ɛ, a 'lɔ na ba kpire ɛ, a 'lɔ sɩn ba nyɛrɛ ɛ, a Nãaŋmɩn bʋ̃'yen tɛɛ, wʋ nyɛrɛ 'yɔ̃ɔfʋ nɩ tɩɩr bɩbir nɩ bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 18N bie Timoti, n kʋrɔ fʋ naa a wiilfʋ anyãna tun a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ na dɔ̃ɔ 'yɛr a fʋ 'yɛr, ala ɩ fʋ̃ʋ turo a lɛ, fʋn jɛb a jɛb vɩla 'lɔ. 19Tara sɔɔfʋ nɩ pʋtɩvɩla, bojũu nɩbɛ bamɩne tɔr naa a vɩla 'lɔ maalfʋ bar ka a ba sɔɔfʋ bʋ̃bʋr. 20A ba pɔ lɛ Hɩmɩnayas nɩ Aleksanda, bala lɛ n de kʋ a Satan ka ba na jãn ta fere sɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn yuor ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\