1 Timoti 3

1A 'yɛr ɩn yelmɩ̃ɛ ɩka, nɩrɛ 'lɔ na bʋɔrɔ ɩka wʋ ɩ a pupuorbiir nɩdiere, wʋ bʋɔrɔ na tʋ̃sʋ̃. 2Pʋ̃pãanyã, a pupuorbiir nɩdiere wʋ ta tara mabfʋ jaa ɛ, na wʋ tara pɔɔ bʋ̃'yen tɛɛ, na wʋ nyɔɔrɔ wʋ mɩ̃ɛ, na wʋ ɩ nɩ'yɔ̃ɔ naa, na wʋ diere sãanba, na wʋ bɔ̃ɔ wiilfʋ. 3Wʋ ta ɩ dãburo ɛ, wʋ ta ɩ gɔ̃bʋɔr ɛ, tɩchɛ wʋ siir a wʋ mɩ̃ɛ, na wʋ ta ɩ jɛbʋɔrɔ ɛ, na wʋ ta nʋ̃ libie ɛ. 4A sɛɛn ɩka wʋ tʋ̃ɔ kaara a wʋ mɩ̃ɛ yir vɩla, ka a wʋ bibiir wõnõ a wʋ toor, na ba 'yɔ̃ɔnɔ̃ wʋ. 5Ala ɩ nɩrɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ a wʋ mɩ̃ɛ yir kaa ɛ, ŋmɩnɛ wʋn ɩ tʋ̃ɔ kaa a pupuorbiir? 6Wʋ ta ɩ nɩrɛ nyã na kpɛ a puorfʋ pɔ paal ɛ, na wʋn wa bʋɔrɔ yuor na wʋ mɩ faa lo a gefʋ pɔ nɩtãa a Satan. 7Wʋ ɩ nɩrɛ 'lɔ a bala na ba puoro ɛ, na 'yɔ̃ɔnɔ̃, ka lɛ ba lɛ ɛ, ban 'yɔ̃ɔ wʋn vɩ̃ ka wʋ lo a Satan bɛraa pɔ. 8A sʋ̃sʋ̃nbɔ, ba mɩ tara nɩbijɩɛ na ba ta tara nɛɛr ayi ɛ, na ba ta maal ba mɩ̃ɛ dãnyurbo ɛ, na ba ta ɩ nɩfɔlbɔ ɛ. 9Ba nyɔɔ a sɔɔfʋ wiilfʋ yelsɔɔlaa kpɛ̃ɔ nɩ tɩɛr vɩla. 10Yɩ de nie bɛɛr ba kaa. Ka bala pãa baa tara 'mabfʋ jaa ɛ, yɩ vɛ̃ ka ba ɩ a sʋ̃sʋ̃nbɔ. 11A pɔbɔ mɩ, ba tara 'yɔ̃ɔfʋ, na ba ta sɔ̃ɔnɔ̃ taa yoe ɛ, tɩchɛ ba nyɔɔrɔ ba mɩ̃ɛ, tɩ tara yelmɩ̃ɛ yele jaa pɔ. 12A sʋ̃sʋ̃nɔ̃ wʋ tara pɔɔ bʋ̃'yen tɛɛ, na wʋ tʋ̃ɔ kaara a wʋ bibiir, na wʋ tʋ̃ɔ kaara a wʋ yir vɩla. 13A sʋ̃sʋ̃nbɔ bala na tʋ̃ vɩla, na nyɛn 'yɔ̃ɔfʋ kʋ a ba mɩ̃ɛ, nɩ a 'lafʋ nɩ sɔɔfʋ 'lɔ ban tara a Yesu Kɩrɩsɩto pɔ. 14N bʋɔrɔ na ɩka n wa a fʋ sɛ̃ a pʋ̃pãanyã, tɩchɛ n sɛɛrɛ na a kpãafʋ anyã kʋrɔ fʋ. 15Lɛ lɛ, maa baa tʋ̃ɔ wa fɔɔ ɛ, ka fʋ bɔ̃ɔ lɛ an sɛɛ ɩka a pupuorbiir ba nyɔɔrɔ a ba mɩ̃ɛ, bala lɛ puoro a Nãaŋmɩn nyã na ɩ vʋr na ba tɩɛ a yelmɩ̃ɛ a luur kaar. 16Baal ba be be ɛ, a yelsɔɔlaa a sɩ puorfʋ pɔ bɛrma naa. Yesu nyɩr a ɩ̃gãn pɔ. Nãaŋmɩn Sɩɛ ir wiil ɩka wʋ ɩn Nãaŋmɩn bie. A malakasɩ nyɛ wʋ naa. Ba mʋɔl 'yɛr a wʋ 'yɛr a paalsɩ pɔ, ka ba sɔɔ de wʋ a wɛr wʋ jaa. Nãaŋmɩn de wʋn don be a tɩɩr pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\