2 Korɩntɩ 12

1N kʋ̃ wa bar a yobɔyele nyã jaa ɛ, ala ɩ n gba kʋ̃ nyɛ tɔ̃nɔ̃ ɛ. A nyɛfʋsɩ nɩ a yelwiilsɩ ala ɩn nyɛrɛ yire naa a sɩ Soro sɛ̃. 2N bɔ̃ɔn nɩrɛ kɔ̃ɔ na sɔɔ Kɩrɩsɩto a wʋ yuom pie nɩ anaar (14) lɛ a dɩna, Nãaŋmɩn 'mɔɔ wʋn don be a saaju 'lɔ na tu a ata sʋɔ pɔ. Ka wʋ chɛnɛ na tara ɩ̃gãn bɩɩ waa lɛ tara ɩ̃gãn ɛ, n ba bɔ̃ɔ ɛ. Nãaŋmɩn tɛɛ lɛ bɔ̃ɔ. 3N bɔ̃ɔn naa ɩka a daba nyãna ɩn ben 'yɛrɛ, ka wʋ ben ɩ̃gãn pɔ, bɩɩ waa be ɩ̃gãn pɔ ɛ, n ba bɔ̃ɔ ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn bɔ̃ɔ naa. 4Nãaŋmɩn 'mɔɔ wʋn don be a wʋ tẽe. Be lɛ wʋ wõnõ yelsɩ wʋn kʋ̃ tʋ̃ɔ man nɛɛ ɛ, yelsɩ nɩrɛ na ba tara sɔr ɩka wʋ man ɛ. 5A nɩrɛ nyãna tɔ sʋɔ 'yɔ̃ɔ lɛ n bʋɔrɔ a yuor, n kʋ̃ tʋ̃ɔ bɔ a n mɩ̃ɛ yuor ɛ, ka maa balfʋsɩ tɛɛ ba lɛ ɛ. 6Maa ɩka ɩn bɔn yuor gba, n kʋ̃ ɩ jɔl ɛ, bojũu yelmɩ̃ɛ lɛ ɩn 'yɛrɛ. Tɩchɛ n bar a lɛ, ka nɩrɛ taa tɩɛrɛ a n yele gar a ala ɩn maala bɩɩ a ala ɩn ma 'yɛrɛ ɛ. 7Lɛ an na ɩ ka n pɔɔ a n mɩ̃ɛ 'mɔɔfʋ sɔr, a yelwiilbɛrɛ anyã jũu, ka a pãa kaara fɩka gʋɔ na chɔɔrɔ ma a ɩ̃gãn pɔ, ka a kaara a Satan 'yɛ'yɛrɛ kaar, ka a ge ma. 8Gbɛɛ ata jaa lɛ n sʋɔr a n Soro ɩka wʋ vʋ̃ɔ a gʋɔ nyã bar ma. 9Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ ma, "A n wɩ̃ɛfʋ sɛɛ fʋ naa, bojũu a n kpɛ̃ɔ ma sɛɛn kʋ a nɩrɛ na bɔ̃ɔn ɩka wʋ bal naa." A lɛ jũu, ɩn bɔn yuor gar bon jaa a n balfʋsɩ pɔ, ka a Kɩrɩsɩto kpɛ̃ɔ pãa pɔɔ ma. 10Ala lɛ so a Yesu Kɩrɩsɩto jũu, n pʋɔ pɛl naa, a n balfʋsɩ pɔ, tʋbie pɔ, tuo pɔ, gefʋ pɔ, nɩ wõmsɩ a jaa pɔ. Bojũu maa wa bal, lɛ lɛ n pãa ma kpɛ̃mɛ. 11N maal n mɩ̃ɛ jɔl, tɩchɛ a yɩn yele lɛ tɩɛ ma 'yɔ̃ɔ. Yɩ gba sɛɛn nɩ naa bʋɔlɔ ma yovɩla, bojũu n ba ɩ pʋʋr a nɩtʋ̃n kpɩ̃ɛn bala sɛ̃ ɛ, ala ɩ n gba ba ɩ bon jaa ɛ. 12A yelsɩ ala na ma ɩ a nɩtʋ̃nsɩ jɩ̃nɛ lɛ jɩ̃nsɩ, tʋ̃fɛrsɩ nɩ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃. A anyãna lɛ n mɩ dɔ̃ɔ tara kãnyir tʋ̃n a yɩ sɛ̃. 13Pupuorbiir gbulsɩ ba boo lɛ dɔ̃ɔ gar yɩ, ka a ba ɩ ɩn ba dɔ̃ɔ ɩ tuor kʋ yɩ lɛ ɛ? Yɩ vɛ̃ a n dɛɛr nyã kʋ ma. 14Pʋ̃pãanyã, n chɔɔr baar ɩka n tɩ piir yɩ kaa, a gbɛɛ ata sʋɔ lɛ a nyã, n kʋ̃ tɩ ɩ tuor kʋ yɩ ɛ. Bojũu a ba ɩ a yɩ bʋ̃tarsɩ lɛ n bʋɔrɔ ɛ, tɩchɛ yɩn mɩ̃ɛ lɛ n bʋɔrɔ. Fʋ̃ʋ kaa bibiir maa bɔ gun a ba sãamɩne ɛ, tɩchɛ sãamɩne lɛ ma bɔ gun a ba bibiir. 15A lɛ n pʋɔ na pɛl naa ka n sɔ̃ɔ bon jaa ɩn tara a yɩ nyɛvʋr jũu, 'matãan a maa mɩ̃ɛ wʋ jaa. Ala ɩ n nʋ̃ yɩn yɔɔ jaa, yɩn 'lɔ na nʋ̃ man bɩ̃lãa bɩɩ? 16A lɛ an be, lɛ a chɛnɛ be, n ba dɔ̃ɔ ɩ tuor kʋ yɩ jaa ɛ. Tɩchɛ ɩn ɩ yɛ̃ sʋɔ jũu, n den a yɛ̃ yele nyɔɔn yɩ. 17N den a yɩ bʋ̃kɔ̃ɔ tu a nɩbɛ bala ɩn dɔ̃ɔ tʋ̃ a ba wa a yɩ sɛ̃ bɩɩ? 18N sʋɔr Titusɩ ɩka wʋ tɩ a yɩ sɛ̃, naa 'mataa tʋ̃n a sɩ yɛbɛ ɩka ba 'mataa tɩ. Titusɩ den a yɩ bon kɔ̃ɔ bɩɩ? A ba ɩ a Nãaŋmɩn Sɩbʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ lɛ sɩ jaa tara na sɩ tʋ̃nɔ̃ a tʋ̃bʋ̃'yen ɛ? 19Yɩ tɩɛr man tãa sɩ 'yɛrɛ na 'yɔ̃ɔnɔ̃ a sɩ mɩ̃ɛ a yɩ sɛ̃ bɩɩ? Nãaŋmɩn niem lɛ sɩ 'yɛrɛ na sɩ be a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, bon jaa sɩn maala, sɩ barmɩne a yɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn 'yɔ̃ɔfʋ jũu lɛ. 20Bojũu dãbɩ̃ɛ kʋrɔ ma naa ɩka maa wa tɩ, n kʋ̃ tɩ nyɛ a yɩ be a lɛ ɩn bʋɔrɔ ɛ. Ka yɩ mɩ kʋ̃ nyɛ ma ka n be a lɛ yɩn bʋɔrɔ ɛ. Dãbɩ̃ɛ chɛnɛ na kʋrɔ ma ɩka, jɛɛr, nyuur, suur nyɛfʋ, ootaa, yobɔyele, gagar yele, mɩ̃ɛ 'mɔɔfʋ nɩ buburfʋ be a yɩ pɔ ɛ. 21N lɛ joro na dãbɩ̃ɛ ɩka maa wa lɩɛb waara, Nãaŋmɩn wʋ maal ma ka n siir n mɩ̃ɛ a yɩ niem. Ka n tara pʋsɔ̃ɔ nɩ a nɩyɔɔ bala na dɔ̃ɔ maal a yeldɛɛr tɩ ba lɩɛb a ba tɩɛr yin a yele anyãna pɔ ɛ. Ban bʋ̃nɔ̃ gãna nɩ taa nɩ a ba pepe yelsɩ pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\