2 Korɩntɩ 13

1Gbɛɛ ata nɩ nyã ɩn ben tɩrɛ a yɩ piir kaa jie. Nɩtãa lɛ na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Nɩbɛ ayi bɩɩ ata dãasɩɛ ɩn yelmɩ̃ɛ." 2A lɛ ɩn dɔ̃ɔ tɩ a gbɛɛ ayi sʋɔ, n dɔ̃ɔ gɔ̃ yɩ. A 'yɛr bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ lɛ n chɛnɛ gɔ̃nɔ̃ yɩ ɩn ba be a yɩ sɛ̃ ɛ. Maa wa lɩɛb tɩ 'lɔ, n kʋ̃ bar a bala na dɔ̃ɔ maal a yelbier bɩɩ a bala na wa bɩɛr maal ɛ, 3bojũu yɩn ben bʋɔrɔ ɩka yɩ bɔ̃ɔ ɩka a Kɩrɩsɩto lɛ tu a n 'yɔ̃ɔ 'yɛrɛ. Waa bal na wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ maal yele jaa faa a yɩ jie ɛ, tɩchɛ wʋ tara na kpɛ̃ɔ a yɩ pɔ. 4Bojũu yelmɩ̃ɛ jaa lɛ, ban dɔ̃ɔ kpa wʋ a daa ju, wʋ bal naa, tɩchɛ Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ lɛ vɛ̃ naa ka wʋ nyɛ nyɛvʋr. Lɛ mɩ lɛ, sɩn mɩ bal naa a wʋ 'yɔ̃ɔ, tɩchɛ a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ jũu, sɩn ben be na sɩ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ yɩ. 5Yɩ bɛɛr a yɩ mɩ̃ɛ kaa ɩka yɩ ben a sɔɔfʋ pɔ? Yɩ jʋʋr a yɩ mɩ̃ɛ kaa. Yaa bɔ̃ɔn ɩka a Yesu Kɩrɩsɩto ben a yɩ pɔ ɛ? Ka ala ba ɩ yɩ ɩn faa ɛ! 6N bɔ̃ɔn naa ɩka yɩ bɔ̃ɔn naa sɩn ba ɩ faa ɛ. 7Pʋ̃pãanyã, Nãaŋmɩn lɛ sɩ sʋɔrɔ kʋrɔ yɩ ɩka yɩ taa maala yeldɛɛr jaa ɛ. A ta ɩ ka a nɩbɛ nyɛ fɩka sɩn ba tara chɛfʋ ɛ, tɩchɛ ka a ɩ yɩn lɛ maala a lɛ na tor, ala ɩ gba fɩka nɩbɛ tɩɛr ɩka sɩ ɩn faa. 8Bojũu sɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ maal yele jaa tɩ põn a yelmɩ̃ɛ bar ɛ, tɩchɛ a yelmɩ̃ɛ yele tɛɛ lɛ sɩ ma maal. 9Sɩ pʋɔ pɛl naa, a sɩn na bal, tɩchɛ ka a yɩn kpɛ̃mɛ, na sɩ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn kʋrɔ yɩ ɩka yɩ ta tara chɛfʋ ɛ. 10A anyãna jũu lɛ so ɩn ba be a yɩ sɛ̃ ɛ, naa sɛɛrɛ a yele nyã kʋrɔ yɩ. Maa wa tɩ, ka n taa ɩrɛ wa de a n kpɛ̃ɔ tãna nɩ yɩ ɛ, a kpɛ̃ɔ a n Soro na kʋ ma, wʋ ɩka n de sʋ̃ʋn yɩ waa 'yɛr ɩka n de sɔ̃ɔn yɩ bar ɛ. 11Yɛɛr, yɩ chɩlɛ, na yɩ mʋɔrɔ chiine niem. A baaraa lɛɛ. A n sʋɔrfʋ ɩn sʋɔrɔ yɩ nɩ nyã. Yɩ tara tɩɛr bʋ̃'yen, na yɩ kpɩɛrɛ nɩ nyã'maar. Ka a Nãaŋmɩn na ɩ a nʋ̃fʋ sʋɔ nɩ a nyã'maar sʋɔ, na ben a yɩ sɛ̃. 12Yɩ puor puor taa nɩ pʋpɛl. 13A Nãaŋmɩn nɩbɛ ba jaa puoro yɩ naa. 14A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ, nɩ a Nãaŋmɩn nʋ̃fʋ, nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ nɛbʋ̃'yen, a be a yɩ jaa jaa sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\