2 Korɩntɩ 2

1N tɩɛr ɩka n kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ wa piir yɩ kaa, ka a ɩ tuo kʋ yɩ ɛ. 2Bojũu maa sɔ̃ɔ a yɩ pʋɔ an lɛ na maal ka n pʋɔ pɛl, ka a yɩn tɛɛ ba lɛ ɛ? 3Ala lɛ so ka n dɔ̃ɔ sɛb a lɛ ɩka maa wa tɩ, n pʋɔ taa sɔ̃ɔn a bala na maal ma ka nʋ̃ɔ kpɛ ma ɛ. N bar tɩɛr ɩka yɩ jaa na lɔ̃ɔn man chɩlɛ. 4Bojũu n sɛb a anyã kʋ yɩ nɩ pʋsɔ̃ɔ nɩ hʋ̃ʋnfʋ nɩ a n nyãa nɩ nɩbikʋ̃ɔ yɔɔ ɩka n taa sɔ̃ɔ a yɩ pʋɔ ɛ, tɩchɛ ka n vɛ̃ ka yɩ bɔ̃ɔ ɩka n nʋ̃ yɩn yɔɔ jaa. 5Ala ɩ nɩrɛ maal ka a chɛ, a ba ɩ maa tɛɛ pʋɔ lɛ wʋ sɔ̃ɔ ɛ, yɩ jaa pʋɔ mɩ sɔ̃ɔ naa ka a lɛ na tu lɛ ɩka n taa vɛ̃ ka a ɩ tuo 'yɔ̃ɔ jaa kʋ wʋ ɛ. 6A toor tɔɔfʋ 'lɔ wʋn nyɛ yi a yɩ yɔɔ jaa jie sɛɛ wʋ naa. 7Pʋ̃pãanyã 'lɔ, a sɛɛ naa ɩka yɩ vɛ̃ kʋ wʋ, na yɩ lɛ 'maal wʋ ka a wʋ pʋsɔ̃ɔ taa chen niem ɛ. 8A lɛ jũu n sʋɔrɔ yɩ naa ɩka yɩ de wʋ na yɩ wiil a yɩ nʋ̃fʋ kʋ wʋ. 9A lɛ jũu ɩn sɛb kʋ yɩ lɛ ɩka n kaa, yɩn sɔɔn tu a nɛɛ a yele a jaa pɔ bɩɩ. 10Ala ɩ yɩ wa vɛ̃n kʋ nɩrɛ, n mɩ vɛ̃n kʋ a nɩnyɩnɛ. A ala ɩn vɛ̃ kʋ a nɩnyɩnɛ, ala ɩ amɩne chɛn ka n na vɛ̃ bar, n vɛ̃n kʋ a nɩnyɩnɛ, a Yesu Kɩrɩsɩto niem a yɩ 'yɔ̃ɔ. 11Lɛ an na ɩ ka a Satan taa ŋmɩɩn sɩ 'mataa ɛ, bojũu sɩ bɔ̃ɔn a wʋ guorfʋsɩ. 12Pʋ̃pãanyã, a lɛ ɩn chen a Toroyas tɩ mʋɔlɔ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ, n nyɛn lɛ a sɩ Soro na yuo sɔr kʋ ma, 13n ba chɛnɛ tara ɩ̃gãn 'maar sɛrɛ ɛ, bojũu n ba nyɛ a n yɛbɛ Titusɩ a be ɛ. Lɛ lɛ n puor ba tɩ po chen a Masedonɩya. 14Tɩchɛ Nãaŋmɩn son puorfʋ wʋn ma tɔɔ sɩ 'yɔ̃ɔ tʋ̃ɔfʋ pɔ yi a Yesu Kɩrɩsɩto pɔ, tu a sɩ 'yɔ̃ɔ ka a yɛ̃ nyũunʋ̃ɔ yaar de a jie wʋ jaa. 15Bojũu sɩn lɛ ɩ a Nãaŋmɩn nyũunʋ̃ɔ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ kʋ a bala na nyɛ faafʋ, nɩ a bala na wɛrɛ. 16Ɩ̃sʋɔ nyuro na kũu nyũu, ka a ɩ̃sʋɔ mɩ nyuro nyɛvʋr nyũu. Tɩ an lɛ na tʋ̃ɔ a tʋ̃mɔ̃ nyã tʋ̃? 17Sɩn ba kaara bamɩne kaar ɛ, saa maal a Nãaŋmɩn 'yɛr tɔ̃nɔ̃ bon ɛ. A Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, sɩ 'yɛrɛ naa a Nãaŋmɩn yelmɩ̃ɛ an ɩ 'lɔ lɛ tʋ̃ sɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\