2 Korɩntɩ 4

1A lɛ jũu, an ɩ a Nãaŋmɩn nɩbaal lɛ wʋ kʋn sɩ a tʋ̃mɔ̃ nyã sɩn tʋ̃nɔ̃, a lɛ jũu saa baala ɛ. 2Tɩchɛ sɩ lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ tɩ̃sɔɔ yele nɩ vɩ̃ yele, saa tara bɛlfʋ ɛ, bɩɩ lɩɛrɛ a Nãaŋmɩn yelmɩ̃ɛ ɛ. Sɩ ma man a Nãaŋmɩn yelmɩ̃ɛ ka a gã chãa pɔ, na sɩ wiil a sɩ mɩ̃ɛ ka nɩrɛ jaa tɩɛr bɔ̃ɔ ɩka yelmɩ̃ɛ dẽme lɛ sɩ ɩ a Nãaŋmɩn niem. 3Ala ɩ gba a sɩ 'yɛr nʋ̃ɔ sɩn 'yɛr sɔɔl naa, a sɔɔl kʋ a bala na wɛrɛ. 4A ŋmɩn 'lɔ na be be a dɩna jɔ̃ɔn a bala na ba sɔɔ de a sɩ 'yɛr ɛ tɩɛrsɩ, ka ba kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ a 'yɛr nʋ̃ɔ 'lɔ chãa na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto tɩɩr ɛ, na wile a lɛ a Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ na be ɛ. 5Bojũu a ba ɩ sɩ mɩ̃ɛ 'yɛr lɛ sɩ dɔ̃ɔ 'yɛrɛ ɛ, tɩchɛ sɩ 'yɛrɛ naa a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ Soro, a sɩn mɩ ɩ a yɩ tʋ̃tʋ̃nbɔ a wʋ jũu. 6A Nãaŋmɩn 'lɔ na dɔ̃ɔ 'yɛr, "Vɛ̃ ka a chãa chaar libe pɔ," 'lɔ lɛ maal a chãa chaar 'yɔ̃ɔ a sɩ nyãn pɔ, na wʋ kʋ sɩ a bɔ̃ɔfʋ chãa, na ɩ a Nãaŋmɩn tɩɩr a Yesu Kɩrɩsɩto niem. 7Tɩchɛ sɩn kaara naa yɔɔraa dʋʋr kaar Nãaŋmɩn na de a bʋ̃sʋ̃ 'yɔ̃ɔ, ka a kpɛ̃ɔ wʋ jaa yi Nãaŋmɩn sɛ̃, a ba yi a sɩ sɛ̃ ɛ. 8Yele ma chɩm sɩ naa a lõbobo a jaa ayi, tɩchɛ a maa ŋmɛr sɩ ɛ, ka a ma ɩ sɩ vɩ̃re vɩ̃re, tɩchɛ a sɩ tɩɛr maa yɛ̃yɛl ɛ. 9Ba ma ge sɩ naa, tɩchɛ a Nãaŋmɩn ma ben a sɩ sɛ̃, na ba ma ŋme sɩ gaal tẽe, tɩchɛ baa sɔ̃ɔ sɩ ɛ. 10Bɩbir jaa lɛ sɩ wõnõ a Yesu kũu tuo a sɩ ɩ̃gãma pɔ, ka a nɩbɛ mɩ na tʋ̃ɔ nyɛ a Yesu nyɛvʋr a sɩ ɩ̃gãma pɔ. 11Ka a sɩn banyã na vʋrɔ be kũu nũu pɔ, a Yesu jũu, ka a nɩbɛ tʋ̃ɔ nyɛ a wʋ nyɛvʋr a sɩ ɩ̃gãma anyã na kpi pɔ. 12Ala lɛ so ka a kũu tʋ̃nɔ̃ nɩ sɩn, tɩchɛ ka a nyɛvʋr tʋ̃nɔ̃ nɩ yɩn. 13A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "N sɔɔn de ala lɛ so ka n 'yɛr." A Nãaŋmɩn Sɩɛ nyã lɛ sɩ mɩ tara nɩ a sɔɔfʋ na sɩ mɩ 'yɛrɛ. 14Bojũu sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a 'lɔ na sɩ̃ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto a kũu pɔ, mɩ na sɩ̃ɩ sɩ naa nɩ a Yesu 'matãan a yɩn a sɩ wa ara a wʋ niem. 15A anyãna a jaa ɩrɛ naa a yɩ sʋ̃ʋfʋ jũu, ka a wɩ̃ɛfʋ 'lɔ na tara a nɩyɔɔ, na lɩɛb dãnfʋ kʋrɔ a Nãaŋmɩn yuor tɩɩr. 16Ala lɛ so ka saa baala ɛ. A sɩ ɩ̃gãn vaar gba na suoro, tɩchɛ a sɩ sɩɩr 'lɔ, bɩbir jaa lɛ a ma lɩɛrɛ bʋ̃paalaa. 17Bojũu a wõm anyãna sɩn nyɛrɛ ɩn dẽfere naa waara nɩ a nyɛvʋr 'lɔ na ɩ tɩɩr gar a jaa wa kʋrɔ sɩ. 18Lɛ lɛ, saa fur nɩbir 'yɔ̃ɔ a ala sɩn nyɛrɛ ɛ, tɩchɛ sɩ fur nɩbir 'yɔ̃ɔ a ala sɩn ba nyɛrɛ ɛ. A anyã sɩn nyɛrɛ, a kʋ̃ kor ɛ, tɩchɛ anyã sɩn ba nyɛrɛ ɛ, ala lɛ na kor.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\