2 Korɩntɩ 5

1Sɩrɛ jaa, sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a sɩ ɩ̃gãma anyãna kaara naa fɩka a tãn yie anyãna sɩn kpɩɛrɛ, ala wa kpi, sɩ tara na yir Nãaŋmɩn na mɛ, yir nyã na be a saaju an ba ɩ nɩrɛ nũu lɛ mɛ ɛ. 2Sɩ ʋrɔ na bʋɔrɔ ɩka, a saaju yir 'lɔ pɔ, sɩ tɩ kpɛ a be. 3Sɩn wa kpɛ a be, sɩ kʋ̃ lɛ ɩ sal'mʋɔr ɛ. 4Bojũu a ɩ̃gãn tãn nyã pɔ sɩn be, sɩ ʋrɔ na ka a ɩ tuor kʋ sɩ, bojũu saa bʋɔrɔ ɩka sɩ ɩ sal'mʋɔr ɛ, tɩchɛ a sɩ de a saaju jikpɩɛraa 'lɔ su pɔɔ, ka a 'lɔ na ɩ a bʋ̃kũu ka a nyɛvʋr vɔl wʋ. 5Pʋ̃pãanyã, a Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ lɛ maal sɩ a lɛ a yele nyãna 'yɔ̃ɔ, na wʋ kʋ sɩ a wʋ Sɩɛ, ka a ɩ yelmɩ̃ɛ jaa lɛ an na wa. 6A lɛ jũu, sɩ ma bar tɩɛr, na sɩ bɔ̃ɔn ɩka sɩn chɛnɛ be a ɩ̃gãn pɔ, sɩ jãan naa a sɩ Soro. 7A nyɛvʋr sɩn tara, sɔɔfʋ lɛ, a ba ɩ nyɛfʋ lɛ ɛ. 8Sɩ bar tɩɛr, ka a mɩ ɩ sɩ bɔfʋ ɩka sɩ yi a ɩ̃gãn nyã pɔ, na sɩ chen tɩ kpɩɛrɛ a sɩ Soro yir. 9Ala lɛ so ka sɩ mʋ̃ɔ nɩbir pɛlɛ a wʋ pʋɔ, ka a ɩ̃gãn nyã pɔ lɛ sɩ be, bɩɩ ka sɩ yin a wʋ pɔ. 10Bojũu a sɩ ɩ̃sʋɔ jaa na wa ara na Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr tɔɔrfʋ dakɔɔ par, ka wʋ kʋ ɩ̃sʋɔ jaa lɛ wʋn de a wʋ ɩ̃gãn tʋ̃n, ka vɩla lɛ fʋ tʋ̃, bɩɩ dɛɛr lɛ. 11A lɛ jũu, an yi a lɛ daar jaa sɩ bɔ̃ɔn a lɛ a sɩ Soro dãbɩ̃ɛ jofʋ na be, a sɩ pãa mʋ̃ɔ nɩbir ɩka sɩ lɩɛb a nɩbɛ tɩɛr. Nãaŋmɩn bɔ̃ɔn lɛ sɩn be, ka a yɩ tɩɛr gba mɩ bɔ̃ɔ a lɛ sɩn be. 12Saa bʋɔrɔ ɩka sɩ dãn a sɩ mɩ̃ɛ kʋ yɩ go ɛ, tɩchɛ a sɩ kʋ yɩ sɔr ka yɩ chɛ nyãa a sɩ 'yɔ̃ɔ, na yɩ tʋ̃ɔ 'yɛr a bala na ma chɩɛrɛ a nyãa nɩ a ala ban nyɛn nɩbir, tɩ bar a ala na be a nyãa pɔ. 13Ala ɩ sɩ gele naa, Nãaŋmɩn jũu lɛ. Ala ɩ saa lɛ gele mɩ ɛ, a yɩ jũu lɛ. 14Bojũu a Kɩrɩsɩto nʋ̃fʋ lɛ fɩrɛ sɩ, bojũu sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a nɩbʋ̃'yen lɛ kpi kʋ a nɩbɛ ba jaa, a lɛ jũu nɩrɛ jaa lɛ kpi. 15'Lɔ lɛ kpi kʋ ba jaa, ka a bala na chɛnɛ a nɩbir, ba kʋ̃ lɛ be be kʋ a ba mɩ̃ɛ ɛ, tɩchɛ ban ben be kʋ a 'lɔ na kpi kʋ ba na wʋ lɛ ir ɩ vʋr go. 16An yi a dɩna chiine, saa lɛ kaara nɩrɛ a wɛr nɩbɛ kaafʋ kaar ɛ. Lɛ nɩ wʋ ju lɛ sɩ mɩ dɔ̃ɔ kaa a Yesu Kɩrɩsɩto, saa lɛ chɛnɛ maala a lɛ go ɛ. 17A lɛ jũu, ala ɩ nɩrɛ jaa wa ben a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, wʋ lɩɛb nɩpaalaa, a nɩkoraa chen naa, tɩchɛ ka wʋ lɩɛb nɩpaalaa. 18A anyãna a jaa yin a Nãaŋmɩn sɛ̃, 'lɔ lɛ 'maal sɩ kʋ a wʋ mɩ̃ɛ tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, na wʋ pãa kʋ sɩ a 'maalfʋ 'yɛrbie. 19Nãaŋmɩn 'maal a wɛr kʋ a wʋ mɩ̃ɛ tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. Waa lɛ sɔrɔ a nɩbɛ yeldɛbɛ ban maal ɛ. A 'maalfʋ 'yɛrbie anyã lɛ wʋ de tʋ̃n sɩ. 20A lɛ jũu, sɩn lɛ ara kʋ a Yesu Kɩrɩsɩto ka a wɛr pɔ, sɩn 'yɔ̃ɔ lɛ a Nãaŋmɩn tu sʋɔrɔ yɩ. Sɩ den a Yesu Kɩrɩsɩto yuor sʋɔrɔ nɩ yɩ ɩka, yɩ tɔɔ wa gbʋr a Nãaŋmɩn. 21Nãaŋmɩn den a 'lɔ na ba maal dɛɛr jaa ɛ, ka wʋ lo a sɩ dɛɛr bɔɔr kʋ sɩ, ka a wʋ jũu a sɩ lɩɛb nɩtorsɩ a Nãaŋmɩn sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\