2 Korɩntɩ 6

1An ɩ sɩn nɩ Nãaŋmɩn lɛ 'mataa tʋ̃nɔ̃, sɩ sʋɔrɔ yɩ naa ɩka yɩ ta kaa a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ pɔrɔ ɛ. 2Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "A n maal vɩla sɔ̃ɔ, n wõn a fʋ 'yɛr, ka a faafʋ bɩbir daar, n sʋ̃ʋ fʋ naa." N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka, a pʋ̃pãanyã lɛ ɩ a Nãaŋmɩn maal vɩla sɔ̃ɔ, pʋ̃pãanyã lɛ ɩ a Nãaŋmɩn faafʋ bɩbir. 3Saa ŋmaara nɩrɛ jaa sɔr ɛ, ka ba taa wa kpɛrɛ a sɩ tʋ̃mɔ̃ ɛ. 4Tɩchɛ yele jaa pɔ, sɩ ma maal a sɩ mɩ̃ɛ wiil ɩka Nãaŋmɩn tʋ̃tʋ̃nbɔ lɛ sɩ ɩ. A anyãna lɛ a mɩ̃ɛ nyɔɔfʋ pɔ, wõm nɩ tuo nɩ nɩbaal yele pɔ, 5ba ma ŋme sɩ naa nyɔɔr sɩ pɔɔ tɩ ma dam nɩbɛ 'yɔ̃ɔ sɩ, ka sɩ ma tʋ̃ tʋ̃kpɩ̃ɛn na sɩ gal gʋ̃ɔ tɩ jɛ̃n kɔ̃, 6a sɩ chɛchɛ ɩfʋ nɩ a sɩ bɔ̃ɔfʋ nɩ a sɩ kãnyir nɩ a sɩ maal vɩla, nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ wʋn kʋ sɩ pɔ, nɩ a nʋ̃fʋ sɩn tara sɩrɛ jaa, 7na sɩ ma 'yɛrɛ yelmɩ̃ɛ nɩ a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ, torfʋ ɩn a sɩ tãjɛbon na ma be a sɩ nũsʋ̃n nɩ a gʋʋr pɔ, 8na ba ma kʋ sɩ tɩɩr tɩ lɛ kpɛ sɩ, na ba ma bʋɔl sɩ yovɩla nɩ a yodɛɛr. Sɩ ɩn yelmɩ̃ɛ dẽme tɩ ba maal sɩ nɩbɛlbɛ. 9Sɩ ɩn nɩbɔ̃ɔnsɩ tɩchɛ a ba maal sɩ fɩka baa bɔ̃ɔ sɩ ɛ. Sɩ ma kpire naa tɩchɛ na sɩ ma chɛnɛ vʋrɔ. Ba ma ŋme sɩn nɛ nɛ nɛ tɩ baa kʋ ɛ. 10Nɩbaal yele lɛ ba ma maal sɩ, tɩ sɩ chɛnɛ chɩlɛ. Nɔ̃ɔ ma kʋrɔ sɩ naa, tɩ sɩ maala nɩyɔɔ a ba lere. Saa tara bon jaa ɛ, tɩ so bomo a jaa. 11Saa 'mʋr 'mʋr yele jaa bar a yɩn Korɩntɩ dẽme sɛ̃ ɛ. Sɩ yuon a sɩ nyãn kʋ yɩ. 12Saa ɩ nɩbikuon dẽme kʋ yɩ ɛ, tɩchɛ yɩn lɛ nɩɩ ɩ nɩbikuon dẽme kʋ sɩ. 13A pãa kaara naa fɩka bʋʋr, naa 'yɛrɛ nɩ yɩ fɩka n bibiir. Yɩ yuo a yɩ nyãn mɩ. 14Yɩ taa ɩrɛ wa gbɛɛrɛ a bala na ba ɩ a Yesu turbo ɛ, ŋmɩnɛ lɛ a yeltorsɩ nɩ a putuyele na ɩrɛ wa 'mataa? Bɩɩ ŋmɩnɛ lɛ chãa nɩ libe na ɩrɛ wa 'mataa be jibʋ̃'yen? 15Ŋmɩnɛ lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩ a Satan na ɩrɛ wa tara guor taa? Ŋmɩnɛ lɛ a nyã na ɩ a Yesu turo, nɩ a 'lɔ na ba ɩ a Yesu turo ɛ, na ɩrɛ mɩ wa tara man taa? 16Ŋmɩnɛ lɛ fʋn ɩrɛ wa nyɛ tɩbɛ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir? Bojũu sɩn lɛ ɩ a Nãaŋmɩn nyã na ba kpire ɛ, puorfʋ yir. Nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na 'yɛr, "Ɩn ben a ba sɛ̃ 'mataa chiine nɩ ba, naa ɩ a ba Nãaŋmɩn, ka ba mɩ ɩ a n nɩbɛ." 17"Ala lɛ so ka a sɩ Soro 'yɛr, yɩ tɔɔ yi a ba pɔ, tɩ chɛ ba bar, na yɩ oo yɩ yõ. Yɩ taa ɩrɛ wa sɩrɛ bʋ̃dɛɛr jaa ɛ, ɩn de yɩ naa." 18"Ɩn ɩ naa a yɩ Sãa, ka a yɩn mɩ ɩ a n dabil nɩ a n pɔɔbil. Lɛ lɛ a Nãaŋmɩn na ɩ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ 'yɛr."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\