2 Jɔɔn 1

1Maa nɩkpɛ̃ɛ lɛ sɛɛrɛ kʋrɔ a fʋ̃ʋ pɔɔ nyã Nãaŋmɩn na ir nɩ a fʋ bibiir. N nʋ̃ fʋ naa nɩ a yelmɩ̃ɛ, a ba ɩ maa tɛɛ ɛ, tɩchɛ bala jaa mɩ na bɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ mɩ nʋ̃ fʋ naa. 2An ɩ a yelmɩ̃ɛ ben a sɩ 'yɔ̃ɔ jũu, na wʋn be a sɩ sɛ̃ sɔ̃ɔ jaa. 3Wɩ̃ɛfʋ, nɩ nɩbaal, nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ a wʋ Bie Yesu Kɩrɩsɩto a be a sɩn bala na be a yelmɩ̃ɛ nɩ a nʋ̃fʋ pɔ. 4Nʋ̃ɔ kpɛ ma naa ɩn nyɛ a fʋ bibiir bamɩne na chiine a yelmɩ̃ɛ pɔ, nɩtãa lɛ a Sãa na bin a nɛɛ kʋ sɩ. 5Pʋ̃pãanyã n yɛpɔɔ, a ba ɩ nɛbin paalaa lɛ n sɛɛrɛ kʋrɔ fʋ ɛ, tɩchɛ a bʋ̃koraa 'lɔ lɛ na 'yɛr ɩka sɩ nʋ̃ taa. 6A nʋ̃fʋ nɩ nyã ɩka sɩ turo a lɛ a Nãaŋmɩn na bin a wʋ nɛɛ kʋ sɩ. Wʋ 'yɛr ɩka sɩ nʋ̃ taa nɩtãa lɛ sɩn wõ yi a pielfʋ, sɩ ɩrɛ a lɛ nɛ. 7Bɛ̃bɛlbɛ sɛɛn a wɛr, bala lɛ ba sɔɔ ɩka Yesu wan a wɛr pɔ nɩtãa nɩsaal ɛ. A nɩbɛ banyãna lɛ ɩ a bɛ̃bɛlbɛ tɩ 'laar a Kɩrɩsɩto. 8Yɩ guro yɩ mɩ̃ɛ ka a yɩ tʋ̃mɔ̃ ta lo ɛ, tɩchɛ ka yɩ nyɛ a yɩ sãyar. 9Nɩrɛ 'lɔ na ba wa turo a lɛ a Yesu na wiil ɛ, waa tara nɛbʋ̃'yen nɩ Nãaŋmɩn ɛ, tɩ fʋ̃ʋ nyã na turo a lɛ wʋn wiil, tara naa Sãa nɩ a Bie. 10Ala ɩ nɩrɛ wa wa naa a yɩ sɛ̃, tɩ ba tara a wiilfʋ nyã ɛ, yɩ ta sɔɔ ka wʋ kpɛ a yɩ yir bɩɩ puor wʋ ɛ. 11Nɩrɛ 'lɔ na puor a nɩnyɩnɛ nyãna mɩ pʋɔ naa a wʋ tʋ̃dɛɛr pɔ. 12N chɛnɛ na tara yelyɔɔ ɩn taa sɛb kʋ fʋ, tɩchɛ ɩn bʋɔrɔ ɩka n wa a yɩ sɛ̃ jũu, maa wa wa sɩn 'mataa jɩ̃nɛ 'yɛrɛ ka nʋ̃ɔ nyɔɔ sɩ. 13A yɛpɔɔ nyã mɩ a Nãaŋmɩn na ir bibiir mɩ puor fʋ naa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\