2 Pita 1

1Maa Simon Pita na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto gbãgbaa nɩ a wʋ nɩtʋ̃nãa lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʋrɔ a yɩn na tu a sɩ Nãaŋmɩn yeltorsɩ pɔ, nɩ a sɩ Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto na yɩ nyɛ a sɔɔfʋ 'lɔ na kpɛ̃mɛ a sɩ kaar. 2Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar a dɔɔlɔ yɩ taa tu a bɔ̃ɔfʋ yɩn bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu. 3A Wʋ kpɛ̃ɔ lɛ wʋ kʋn sɩ bon jaa sɩn bʋɔrɔ a nyɛvʋr nyã jũu nɩ Nãaŋmɩn puor vɩla tu a sɩ bɔ̃ɔfʋ sɩn bɔ̃ɔ a 'lɔ na bʋɔl sɩ, nɩ a wʋ mɩ̃ɛ tɩɩr nɩ a wʋ maal vɩla. 4Tu anyãna pɔ lɛ wʋ kʋn sɩ a bon na bɛrma nɩ a bʋ̃sʋ̃n wʋn tɩr a nɛɛ ɩka, a tu a pɔ, ka yɩn pʋɔ a befʋ 'lɔ na ba sɔ̃ɔnɔ̃ ɛ, na yɩ jo yi a wɛr nyã a yelbier vɔlaa na sɔ̃ɔ. 5A anyãna jũu, yɩ mɔ̃ na yɩ de vɩla maalfʋ pʋɔ a yɩ sɔɔfʋ pɔ, na yɩ de bɔ̃ɔfʋ mɩ pʋɔ a vɩla maalfʋ pɔ, 6ka a mɩ̃ɛ nyɔɔfʋ mɩ pʋɔ a vɩla maalfʋ pɔ, ka a nɩbir mʋɔfʋ pʋɔ a mɩ̃ɛ nyɔɔfʋ pɔ, ka a Nãaŋmɩn puor vɩla pʋɔ a nɩbir mʋɔfʋ pɔ, 7ka a yɛɛr maal vɩla pʋɔ a Nãaŋmɩn puor vɩla pɔ, na yɩ de nʋ̃fʋ pʋɔ a yɛɛr maal vɩla pɔ. 8Bojũu ala ɩ yɩ tara naa anyãna a jaa ka a pʋɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃, an sʋ̃ʋ yɩ naa ka yɩ kʋ̃ tara yãan na yaa tʋ̃ɔnɔ̃ wɔ̃nɔ̃ wɔ̃mɔ̃ a bɔ̃ɔfʋ yɩn bɔ̃ɔ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto ɛ. 9Tɩchɛ ala ɩ nɩrɛ baa tara a anyãna ɛ, waa nyɛrɛ ɛ, na wʋ ɩ jɔ̃ɔ, na wʋ ĩin ɩka Nãaŋmɩn pɛɛn a wʋ kõro jaa yeldɛbɛ bar. 10A lɛ jũu n yɛɛr, yɩ ba gbɛr ka a yɩ bʋɔlfʋ nɩ a yɩ chɛl irfʋ ɩ yelmɩ̃ɛ. Ala ɩ yɩn maala a anyãna, yaa be jaa na wa lo ɛ. 11Ka a sɔr yuo kʋ yɩ a yɩ kpɛ a sɩ Soro nɩ a Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto nãalʋ̃ʋ na ba tara baarfʋ pɔ. 12A lɛ ɩn ma jɛɔ yɩ naa a yelsɩ anyãna, yɩ gba na bɔ̃ɔ yaa ka yɩ ba gbɛr ara a yelmɩ̃ɛ yɩn tara pɔ. 13A tara na sɔr ka n jɛɔ a yɩ tɩɛr ɩn chɛnɛ vʋrɔ a ɩ̃gãn vaar pɔ, 14bojũu n bɔ̃ɔn naa ɩka a kʋ̃ lɛ kor ɛ tɩchɛ ka n kpi ɛ, nɩtãa lɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto na man kʋ ma. 15Ɩn ɩ naa lɛ jaa ɩn na tʋ̃ɔ, maa wa sɔɔ kpi, tɩ ka yɩ ma chɛnɛ tʋ̃ɔ tɩɛrɛ a yelsɩ anyãna. 16A ba ɩ fuol nɩ yɛ̃ 'yɛr lɛ sɩ de 'yɛr kʋ yɩ a kpɛ̃ɔ nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto waa ɛ, tɩchɛ sɩn mɩ̃ɛ lɛ nyɛ a wʋ kpɛ̃ɛ nɩ nɩbir. 17Wʋ nyɛn 'yɔ̃ɔfʋ nɩ tɩɩr yi a Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃ lɛ a kɔkɔr na yi a tɩɩr jikpɛ̃ɛ jie wa a wʋ sɛ̃ 'yɛrɛ, "Nyã lɛ ɩ a n Bie 'lɔ ɩn nʋ̃, a wʋ yele pɛl naa n pʋɔ." 18Sɩn mɩ̃ɛ wõn a kɔkɔr nyãna na yi a saaju wa, an ɩ sɩn nɩ 'lɔ jaa lɛ dɔ̃ɔ be a tɔ̃chɛchɛ par. 19Sɩn lɛ tara a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na dɔ̃ɔ be be 'yɛr na chaar, yɩ yuo toor chɛlɛ a 'yɛr. A kaara naa fɩka chãa na chaara libe pɔ, tɩ tãn a wɛr na chaar ka a bivɩɛ ŋmɛrbir pur 'yɔ̃ɔ a yɩ nyãn pɔ. 20A yelkpɛ̃ɛ lɛ ɩka, yɩ bɔ̃ɔ a par ɩka Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ de a wʋ yɛ̃ wiil a ala na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ par ɛ. 21Bojũu nɩrɛ maa kpu 'yɛr a Nãaŋmɩn 'yɛr ɛ, tɩchɛ nɩrɛ ma 'yɛr a lɛ na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃, an ɩ a wʋ Sɩɛ lɛ tara ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\