2 Tɛsalonika 2

1A lɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto waa sɔ̃ɔ nɩ a lɛ sɩn na lɔ̃ɔ taa a wʋ sɛ̃, sɩ sʋɔrɔ yɩ naa, n yɛɛr, 2ɩka yɩ ta vɛ̃ ka a sɔb yɩ nɩbir a nɩbɛ bamɩne na 'yɛrɛ ɩka sɩn lɛ 'yɛr bɩɩ, sɛb ɩka a Yesu wan baar. 3Yɩ ta vɛ̃ ka nɩrɛ jaa bɛl yɩ a sɔr nyã pɔ ɛ, a bɩbir 'lɔ kʋ̃ wa ɛ, ka a bawõnsɩ ba de nie ir ɛ. Ka a 'lɔ na ba sɔɔ de a nɛbinãa mɩ yi chãa pɔ, 'lɔ lɛ a Nãaŋmɩn na sɔ̃ɔ. 4Wʋ ma chɩrɛ naa tɩ na wʋ ma 'mɔɔrɔ, wʋ mɩ̃ɛ gar Nãaŋmɩn, bɩɩ bon jaa ban puoro, a lɛ lɛ wʋ jɩ̃nɛ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir maal a wʋ mɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn. 5Yaa lɩɛb tɩɛr ɩn 'yɛr kʋ yɩ a bonsɩ anyãna a sɔ̃ɔ 'lɔ ɩn be a yɩ sɛ̃ ɛ? 6Pʋ̃pãanyã yɩ bɔ̃ɔn naa a bon 'lɔ na pii wʋ a sɔr a wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ yɩ chãa pɔ ɛ, a wʋ sɔ̃ɔ baa wa ta ɛ. 7A wʋ yelsɔɔlaa tʋ̃nɔ̃ na tʋ̃mɔ̃, tɩchɛ a 'lɔ na pii a sɔr yi be. 8Ka a bala na ba sɔɔ de a nɛbinãa ɛ na yin chãa pɔ, a bala a Soro Yesu nɩ naa sɔ̃ɔn a wʋ nɛɛ vʋʋr, sɔ̃ɔnɔ̃ a yele 'lɔ na ɩrɛ a wʋ waa sɔ̃ɔ. 9A bala na ba sɔɔ de a nɛbinãa ɛ, na wa naa an ɩ a Satan tʋ̃mɔ̃ lɛ, a 'lɔ na de kpɛ̃ɔ, jɩ̃nsɩ nɩ jire, nɛ'maa yelsɩ, 10nɩ yelbier jaa bʋrɔ bɛlfʋ sɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a nɩbɛ bala na wɛrɛ, ba wɛrɛ naa, bojũu ba tɔr naa ɩka ba nʋ̃ a yelmɩ̃ɛ na ba nyɛ faafʋ. 11A lɛ jũu, Nãaŋmɩn na sɔɔ naa ka yele kɔ̃ɔ bɛl ba, nɩ lɛ ban sɔɔ de bon 'lɔ na ɩ jire. 12A lɛ jũu, bala jaa na ba sɔɔ de a yelmɩ̃ɛ a ɩ̃gãn vɔlaa jũu, nɩ a bon 'lɔ na ba tor ɛ, na nyɛn 'yɛr tɔɔrfʋ. 13Tɩchɛ sɩn 'lɔ ma puor Nãaŋmɩn yãan kʋrɔ yɩ, n yɛɛr, a yɩn a sɩ Soro na nʋ̃, bojũu Nãaŋmɩn kãan ir yɩ a pielfʋ daar ka yɩn nyɛ faafʋ, ka a wʋ Sɩɛ pɛɛrɛ yɩ a yɩ sɔɔ de a yelmɩ̃ɛ. 14'Lɔ lɛ bʋɔl yɩ a anyãna pɔ, a lɛ yɩn wõ sɩn mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ yɩ. Lɛ lɛ ka yɩn lɔ̃ɔ põn a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto tɩɩr. 15A lɛ jũu, n yɛɛr yɩ ara kpɛ̃ɔ na yɩ nyɔɔ a sɩ wiilfʋ sɩn wiil yɩ, ka 'yɛrbir lɛ bɩɩ, nɛɛ lɛ bɩɩ, gãn pɔ lɛ. 16A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto mɩ̃ɛ nɩ Nãaŋmɩn na ɩ a sɩ Sãa na nʋ̃ sɩ tun a wʋ wɩ̃ɛfʋ pɔ, na 'yɔ̃ɔ sɩn ɩ̃kpɛ̃ɔ na ba tara baarfʋ ɛ, nɩ tɩɛrtɔ vɩla, 17wʋ 'yɔ̃ɔ yɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn a yɩ nyãa pɔ nɩ vɩla jaa nɩ a 'yɛrbie pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\