2 Tɛsalonika 3

1N yɛɛr, a baarfʋ nɩ nyã, yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ sɩ, ka a sɩ Soro 'yɛrbie tʋ̃ɔ yaar fɔɔ tɩ nyɛ 'yɔ̃ɔfʋ jie jaa nɩtãa lɛ an be a yɩ pɔ. 2Na yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka sɩ na tʋ̃ɔ nyɛ faafʋ yin a putudẽme nɩ a sɩdɛbɛ dẽme nuur pɔ, bojũu nɩrɛ jaa baa tara a sɔɔfʋ ɛ. 3Tɩchɛ a sɩ Soro ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ, wʋn 'yɔ̃ɔ yɩn ɩ̃kpɛ̃ɔ tɩ gu yɩ a dɛɛr sʋɔ nuur pɔ. 4Sɩ tara na sɔɔfʋ a sɩ Soro yuor 'yɔ̃ɔ a yɩ pɔ ɩka, yɩ tʋ̃nɔ̃ na, na yɩn chɛnɛ tʋ̃nɔ̃ a ala sɩn 'yɔ̃ɔ yɩ. 5A sɩ Soro wʋ vɛ̃ a yɩ bɔ̃ɔ ɩka Nãaŋmɩn nʋ̃ yɩ naa nɩ lɛ a Kɩrɩsɩto na tara nɩ yɩ a kãnyir. 6A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor pɔ, sɩ kpãana yɩ naa n yɛɛr ɩka yɩ tɔɔ yɩ mɩ̃ɛ yin a bala na ɩ koro dẽme pɔ, nɩ ban ba turo a lɛ sɩn wiil yɩ ɩka yɩ turo ɛ. 7Yɩn mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn naa ɩka a sɛɛ naa ɩka yɩ tɔɔrɔ sɩ, saa dɔ̃ɔ yʋɔrɔ pɔrɔ a sɔ̃ɔ 'lɔ sɩn be a yɩ sɛ̃ ɛ, 8bɩɩ saa dɔ̃ɔ di nɩrɛ jaa bʋ̃diir tɩ na saa yab ɛ. Sɩ ma tʋ̃n tʋ̃kpɩ̃ɛn tɩ̃sɔɔ nɩ mɔ̃tɔ̃ɔ, ka sɩ ta tuo a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa tuor ɛ. 9A nyã ba wiil ɩka saa tara sɔr na ɩ a lɛ ɛ, tɩchɛ kaa ɩ wiilfʋ kʋ yɩ ka yɩ tɔɔrɔ. 10Sɩ gba na dɔ̃ɔ be a yɩ sɛ̃, sɩ kpãkpãan yɩ naa a yele nyãna ɩka, nɩrɛ jaa ba wa tʋ̃nɔ̃ ɛ, wʋ taa dire ɛ. 11Sɩ wõn ban 'yɛr ɩka nɩbɛ bamɩne ben a yɩ pɔ tara koro na ba yʋɔrɔ pɔrɔ, na baa tara tʋ̃mɔ̃ jaa ɛ, tɩ ma kpɩɛrɛ a ba taaba yelsɩ pɔ. 12A nɩbɛ banyãna taa ba, sɩ 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor pɔ ɩka, ba tʋ̃ a ba tʋ̃mɔ̃ jaa jomm na ba nyɛ a ba mɩ̃ɛ bonsɩ. 13N yɛɛr, yɩn 'lɔ yɩ taa wa bal nɩ tʋ̃mɔ̃ 'lɔ na tor pɔ ɛ. 14Ala ɩ nɩrɛ ba wa sɔɔ de a lɛ sɩn 'yɛr a gãn nyã pɔ ɛ, yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ a wʋ yele sʋ̃ na yɩ taa tara nɩ wʋ nɛbʋ̃'yen ɛ, ka vɩ̃ kpɛ wʋ. 15Yɩ ta de wʋ ka wʋ ɩ dɔ̃sʋɔ ɛ, tɩchɛ yɩ kpãa wʋ wʋn ɩ a yɩ wʋn ɩ a yɛbɛ jũu. 16Pʋ̃pãanyã, a sɩ Soro na ɩ nyã'maar sʋɔ wʋ kʋ yɩ nyã'maar sɔ̃ɔ jaa, a sɔɩ a jaa pɔ. A sɩ Soro wʋ be a yɩ jaa sɛ̃. 17Maa Pɔɔl lɛ sɛb a puorfʋ nyã nɩ a maa mɩ̃ɛ nũu. A jɩ̃nɛ naa nyã ɩn ma 'yɔ̃ɔ gãn jaa pɔ ɩn ma sɛb. 18A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ a be a yɩ jaa sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\