2 Timoti 1

1Maa Pɔɔl na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nãa tu a Nãaŋmɩn bɔfʋ pɔ, nɩ a nɛɛ wʋn tɩr kʋ sɩ a nyɛvʋr nyã na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, 2sɛɛrɛ naa a gãn nyã kʋrɔ a fʋ̃ʋ Timoti na ɩ a n binʋ̃nãa. Wɩ̃ɛfʋ, nɩ nɩbaal, nɩ nyã'maar na yi a Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto jie wʋ be a fʋ sɛ̃. 3N ma puor a Nãaŋmɩn nyã ɩn tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ yãan nɩ a n tɩɛr wʋ jaa nɩtãa a lɛ a n sãakpãmɩne na dɔ̃ɔ ɩ, n maa ĩin a fʋ yele ɛ, naa ma tɩɛr fʋ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ fʋ tɩ̃sɔɔ nɩ mɔ̃tɔ̃ɔ. 4N ma lɩɛb tɩɛr a fʋ nɩbikʋ̃ɔ fʋn ŋma, naa bʋɔrɔ ɩka n nyɛ fʋ ka a n pʋɔ pɛl. 5N lɩɛb tɩɛr a fʋ yelmɩ̃ɛ sɔɔfʋ, a 'lɔ a fʋ makʋ̃ma Loisɩ nɩ a a fʋ ma Yunɩsɩ na dɔ̃ɔ tara, lɛ lɛ n mɩ bɔ̃ɔn ɩka fʋ mɩ tara wʋ naa. 6A lɛ jũu, n lɩɛb tɩɛr fʋ ɩka fʋ mʋ̃ɔ nɩbir fire a Nãaŋmɩn kʋfʋ 'lɔ na be a fʋ pɔ ɩn dɔ̃ɔ dɔɔl fʋ a n nuur ka fʋ nyɛ. 7Bojũu a Nãaŋmɩn Sɩɛ wʋn kʋ sɩ ba ɩ dãbɩ̃ɛ Sɩɛ ɛ, tɩchɛ Sɩɛ 'lɔ na kʋ sɩ kpɛ̃ɔ ka sɩ tara nʋ̃fʋ, nɩ mɩ̃ɛ nyɔɔfʋ. 8Taa joro vɩ̃ nɩ a sɩ Soro 'yɛr mʋɔlfʋ ɛ, bɩɩ a maa ban pɔɔ a die pɔ a wʋ jũu ɛ, tɩchɛ pʋɔ ma a sɩ 'mataa dire a dɔɔyɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ mʋɔlfʋ pɔ, na fʋ dɩɛl a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ. 9'Lɔ lɛ faa sɩ na wʋ bʋɔl sɩ ɩka sɩ ɩ chɛchɛ, a ba ɩ a sɩ tʋ̃mɔ̃ jũu lɛ ɛ, tɩchɛ a wʋ bɔfʋ nɩ a wʋ wɩ̃ɛfʋ jũu lɛ. Sɩ nyɛn a wɩ̃ɛfʋ nyã a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ tɩchɛ ka a wɛr wa maal. 10Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, Nãaŋmɩn wiil sɩn a wɩ̃ɛfʋ nyã tu a sɩ Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto na wa a wɛr pɔ, na wʋ wa tʋ̃ɔ kũu tɩ na wʋ de a 'yɛr nʋ̃ɔ wiil sɩ a nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 11A 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna jũu lɛ wʋ ir ma ɩka n ɩ mʋmʋɔlɔ nɩ nɩtʋ̃nãa nɩ wiwile. 12A anyãna jũu lɛ n dire a dɔɔyɛ, tɩchɛ vɩ̃ ba kpɛ ma ɛ, bojũu n bɔ̃ɔn a nɩrɛ 'lɔ ɩn sɔɔ naa bɔ̃ɔn ɩka wʋn gu ma naa tɩ tãn a bɩbir 'lɔ̃nɔ̃ nɩ a ala wʋn de 'yɔ̃ɔ a n nuur pɔ. 13Nyɔɔ a 'yɛr sʋ̃ ala a lɛ nɛ fʋn wõ yi a n sɛ̃, a sɔɔfʋ nɩ a nʋ̃fʋ ala na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 14Gu a yelmɩ̃ɛ 'lɔ a Nãaŋmɩn na de 'yɔ̃ɔ a fʋ nuur pɔ nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ sʋ̃ʋfʋ 'lɔ na be a sɩ 'yɔ̃ɔ. 15Fʋ bɔ̃ɔn naa ɩka a bala ba jaa na be a Asɩya tɔr man bar, Fɩgɛlusɩ nɩ Hɛmogɛnusɩ gba mɩ pʋɔ ba naa. 16Nãaŋmɩn wʋ maal vɩla kʋ a Onesiforusɩ nɩ a wʋ yir dẽme, bojũu 'lɔ lɛ ma 'yɔ̃ɔnɔ̃ ma ɩ̃kpɛ̃ɔ, vɩ̃ ba kpɛ wʋ ɩn be a pɔɔfʋ die pɔ jũu ɛ. 17Wʋ gba na wa wa a Worom, wʋ yɔ bɔ man nɩbijɩɛ tɩ nyɛ ma. 18A sɩ Soro wʋ sʋ̃ʋ wʋ a wʋ nyɛ maal vɩla a 'yɛr tɔɔrfʋ bɩbir daar. Fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn naa a lɛ wʋn sʋ̃ʋ ma jɩ̃ be a Efesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\